13-11-2023

Државни архив Србије неће радити са корисницима 15. новембра 2023. године

______________

Писарница, Центар за информације, Финансијско-рачуноводствена служба, Библиотека и читаонице Државног архива Србије неће радити са корисницима у среду, 15. новембра 2023. године.

Писарница, Центар за информације, Финансијско-рачуноводствена служба, Библиотека и читаонице Државног архива Србије неће радити са корисницима у среду, 15. новембра 2023. године, због присуствовања запослених обукама за коришћење софтверских решења Писарница и еАрхива.