Административные фонды

______________

Поиск

Назив фонда/збирке Граничне године грађе Граничне године фонда
Књажеска канцеларија - Београд 1815-1861 (1815-1839)
Државни савет - Београд 1835-1915 (1835-1918)
Председништво Министарског савета - Београд 1891-1918 (1862-1918)
Народна скупштина - Београд 1858-1918 (1858-1918)
Сенат - Београд 1901-1903 (1901-1903)
Народна канцеларија - Београд 1816-1826 (1815-1826)
Дворска канцеларија - Београд 1881-1918 (1882-1918)
Главно Казначејство - Крагујевац 1815-1848 (1815-1839)
Министарство војно - Београд 1840-1918 (1862-1918)
Министарство грађевина - Београд 1842-1919 (1878-1918)
Министарство иностраних дела - Београд 1838-1922 (1839-1918)
Министарство народне привреде - Београд 1883-1918 (1882-1918)
Министарство правде - Београд 1839-1915 (1839-1918)
Министарство просвете - Београд 1838-1915 (1838-1915)
Министарство унутрашњих дела - Београд 1837-1918 (1838-1918)
Министарство финансија - Београд 1839-1918 (1839-1918)
Министарство просвете у избеглиштву - Крф 1916-1924 (1915-1918)
Министарство унутрашњих дела у избеглиштву - Крф 1915-1920 (1915-1918)
Главна контрола - Београд 1845-1918 (1844-1918)
Војни генерални гувернман за Србију - Београд 1915-1918 (1916-1918)
Средоточна војна команда - Крагујевац 1835-1839 (1835-1839)
Начелство округа јагодинског - Јагодина 1839-1879 (1839-1889)
Начелство округа шабачког - Шабац 1839-1889 (1839-1889)
Начелство округа ужичког - Ужице 1839-1919 (1839-1918)
Посланство Краљевине Србије у Албанији - Драч, Валона, Солун 1913-1920 (1913-1918)
Посланство Краљевине Србије у Атини - Атина 1905-1915 (1879-1918)
Посланство Краљевине Србије у Берну - Берн 1916-1927 (1916-1918)
Посланство Краљевине Србије у Бечу - Беч 1874-1912 (1874-1914)
Посланство Краљевине Србије у Букурешту - Букурешт 1831-1918 (1835-1918)
Посланство Краљевине Србије у Ватикану - Ватикан 1916-1918 (1915-1918)
Посланство Краљевине Србије у Вашингтону - Вашингтон 1915-1919 (1916-1918)  
Посланство Краљевине Србије у Копенхагену - Копенхаген 1918-1920 (1917-1918)  
Посланство Краљевине Србије у Лондону - Лондон 1883-1919 (1879-1918)  
Посланство Краљевине Србије у Паризу - Париз 1899-1918 (1879-1918)  
Посланство Краљевине Србије у Петрограду - Петроград 1902-1919 (1879-1918)  
Посланство Краљевине Србије у Риму - Рим 1891-1917 (1879-1918)  
Посланство Краљевине Србије у Софији - Софија 1881-1915 (1879-1915)  
Посланство Краљевине Србије у Стокхолму - Стокхолм 1918-1919 (1917-1918)  
Посланство Краљевине Србије у Цариграду - Цариграду 1868-1914 (1830-1914)  
Посланство Краљевине Србије на Цетињу - Цетиње 1907-1915 (1879-1915)  
Генерални конзулат Краљевине Србије у Будимпешти - Будимпешта 1883-1919 (1883-1914)  
Генерални конзулат Краљевине Србије у Женеви - Женева 1915-1918 (1909-1918)  
Генерални конзулат Краљевине Србије у Скопљу - Скопље 1891-1913 (1887-1913)  
Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту - Трст 1884-1902 (1884-1912)  
Конзулат Краљевине Србије у Битољу - Битољ 1889-1913 (1889-1913)  
Конзулат Краљевине Србије у Каиру - Каиро 1915-1918 (1908-1918)  
Конзулат Краљевине Србије у Приштини - Приштина 1900-1913 (1890-1913)  
Конзулат Краљевине Србије у Серезу - Серез 1897-1899 (1897-1900)  
Почасни конзулат Краљевине Србије у Ђенови - Ђенова 1886-1920 (1886-1918)  
Почасни конзулат Краљевине Србије у Минхену - Минхен 1900-1914 (1900-1914)  
Почасни конзулат Краљевине Србије у Одеси - Одеса 1914 (1890-1918)  
Почасни конзулат Краљевине Србије у Ријеци - Ријека 1911-1914 (1885-1914)  
Почасни конзулат Краљевине Србије у Фиренци - Фиренца 1902-1918 (1902-1918)  
Барањска жупанија - Печуј 1698-1800 (1698-1800)  
Привилегована српска општина у Будиму - Будим 1673-1907 (1696-1907)  
Председништво Министарског савета - Београд 1941-1944 (1941-1944)  
Министарство грађевина - Београд ?-1950 (1941-1944)  
Министарство народне привреде - Београд 1941-1945 (1941-1944)  
Министарство пољопривреде и исхране - Београд 1941-1944 (1941-1944)  
Министарство пошта, телеграфа и телефона - Београд 1940-1944 (1941-1944)  
Министарство просвете и вера - Београд 1934-1945 (1941-1944)  
Министарство рада, социјалне политике и народног здравља - Београд 1939-1944 (1941-1944)  
Министарство саобраћаја - Београд 1940-1944 (1941-1944)  
Министарство трговине и снабдевања - Београд 1943-1944 (1944-1951)  
Министарство финансија - Београд [1941-1944] (1941-1944)  
Комесаријат за избеглице и пресељенике - Београд 1941-1944 (1941-1944)  
Комесаријат за цене и наднице - Београд 1941-1944 (1941-1944)  
Централа за гвожђе и метале - Београд 1941-1944 (1941-1944)  
Централа за дрво - Београд 1941-1944 (1942-1944)  
Централа за исхрану - Београд 1944 (1944  
Централа за кожу - Београд [1941-1944] (1941-1944)  
Воћарска централа - Београд 1943-1944 (1943-1944)  
Председништво Владе Народне Републике Србије - Београд 1944-1953 (1945-1953)  
Извршно веће Скупштине Социјалистичке Републике Србије - Београд 1953-1990 (1953-1991)  
Народна Скупштина Републике Србије - Београд 1944-1979 1944-1945  
Президијум Народне скупштине Народне Републике Србије - Београд 1945-1953 (1945-1953)  
Генерални секретаријат Председника Републике Србије (Председништво Србије) - Београд 1963-2000 (1974  
Министарство аграрне реформе и колонизације Народне Републике Србије - Београд 1945-1946 (1945-1946)  
Министарство грађевина Народне Републике Србије - Београд 1945-1952 (1945-1951)  
Министарство државних набавки Народне Републике Србије - Београд 1948-1951 (1949-1951)  
Министарство државних пољопривредних добара Народне Републике Србије - Београд 1947-1952 (1950  
Министарство електропривреде Народне Републике Србије - Београд 1950 (1950  
Министарство народног здравља Народне Републике Србије - Београд 1932-1951 (1945-1951)  
Министарство индустрије Народне Републике Србије - Београд 1945-1950 (1945-1950)  
Министарство комуналних послова Народне Републике Србије - Београд 1947-1951 (1947-1951)  
Министарство за науку и културу Народне Републике Србије - Београд 1950-1951 (1950-1951)  
Министарство правосуђа Народне Републике Србије - Београд 1945-1965 (-)  
Министарство просвете Народне Републике Србије - Београд 1944-1952 (1944-1951)  
Министарство рада Народне Републике Србије - Београд 1945-1955 (1946-1951)  
Министарство рударства Народне Републике Србије - Београд 1945-1950 (1945-1950)  
Министарство саобраћаја Народне Републике Србије - Београд 1947-1951 (1947-1951)  
Министарство социјалног старања Народне Републике Србије - Београд 1912-1952 (1944-1951)  
Министарство трговине и снабдевања Народне Републике Србије - Београд 1945-1952 (1944-1951)  
Министарство за увоз и извоз Владе Народне Републике Србије - Београд 1950-1951 (1950-1951)  
Министарство финансија Народне Републике Србије - Београд 1944-1953 (1944-1953)  
Министарство шумарства Народне Републике Србије - Београд 1945-1951 (1945-1951)  
Планска комисија Народне Републике Србије - Београд 1945-1952 (1946-1951)  
Комисија државне контроле Народне Републике Србије - Београд 1947-1951 (1946-1951)  
Комитет за водопривреду Владе Народне Републике Србије - Београд 1947-1951 (1948-1951)  
Комитет за задругарство Владе Народне Републике Србије - Београд 1948 (1948  
Комитет за кинематографију Владе Народне Републике Србије - Београд 1947-1951 (1948-1951)  
Комитет комуналних послова Владе Народне Републике Србије - Београд 1949-1952 (1950-1951)  
Комитет за локалну индустрију и занатство Народне Републике Србије - Београд 1950-1951 (1950-1951)  
Комитет за научне установе, универзитет и високе школе Народне Републике Србије - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Комитет спољне трговине Владе Народне Републике Србије - Београд 1947-1951 (1947-1950)  
Комитет за средње стручне школе Народне Републике Србије - Београд 1947-1949 (1947-1949)  
Комитет за фискултуру Владе Народне Републике Србије - Београд 1945-1951 (1948-1950)  
Републички комитет за енергетику, индустрију и грађевинарство Социјалистичке Републике Србије - Београд 1983 (-)  
Републички комитет за науку и информатику Социјалистичке Републике Србије - Београд 1982-1983 (-)  
Републички комитет за образовање и физичку културу Социјалистичке Републике Србије - Београд 1982-1983 (-)  
Републички комитет за робни промет и услуге Социјалистичке Републике Србије - Београд 1982-1988 (-)  
Републички комитет за саобраћај Социјалистичке Републике Србије - Београд 1972-1973 (-)  
Републички комитет за урбанизам и стамбено-комуналне делатности Социјалистичке Републике Србије - Београд 1981-1983 (-)  
Савет за грађевинске и комуналне послове Владе Народне Републике Србије - Београд 1951-1952 (1951-1953)  
Савет за енергетику и екстрактивну индустрију Народне Републике Србије - Београд 1950-1951 (1950-1951)  
Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе Народне Републике Србије - Београд 1949-1953 (1950-1953)  
Савет за индустрију Владе Народне Републике Србије - Београд 1951-1952 (1951-1953)  
Савет за комуналне послове и локалну привреду Владе Народне Републике Србије - Београд 1950-1951 (1950-1951)  
Савет за културу Народне Републике Србије - Београд 1956-1964 (-)  
Савет за народно здравље и социјалну политику Народне Републике Србије - Београд 1951-1957 (1951-1956)  
Савет за пољопривреду и шумарство Народне Републике Србије - Београд 1950-1952 (1950-1953)  
Савет за прерађивачку индустрију Владе Народне Републике Србије - Београд 1950-1951 (1950-1951)  
Савет за промет робом Владе Народне Републике Србије - Београд 1950-1952 (1950-1953)  
Савет за просвету и културу Народне Републике Србије - Београд 1951-1956 (1951-1956)  
Савет за просвету Народне Републике Србије - Београд 1958-1963 (-)  
Савет за саобраћај Народне Републике Србије - Београд 1951-1952 (1951-1953)  
Савет за социјалну заштиту Народне Републике Србије - Београд 1956-1958 (1956-1958)  
Савет за урбанизам и комуналне послове Народне Републике Србије - Београд 1956-1957 (-)  
Привредни савет Владе Народне Републике Србије - Београд 1949-1953 (1950-1953)  
Републички комитет за борачка и инвалидска питања Социјалистичке Републике Србије - Београд 1971-1985 (1971-?)  
Републички секретаријат за буџет и организацију управе - Београд 1952-1956 (1953-1956)  
Републички секретаријат за законодавство Социјалистичке Републике Србије - Београд 1967-1982 (-)  
Републички секретаријат за индустрију и трговину Социјалистичке Републике Србије - Београд 1956-1967 (-)  
Републички секретаријат за информације Социјалистичке Републике Србије - Београд 1970-1990 (-)  
Републички комитет за културу Социјалистичке Републике Србије - Београд 1964-1967; 1972-1985 (1961-1967; 1974-?)  
Републички комитет за здравље и социјалну политику Социјалистичке Републике Србије - Београд 1956-1985 (1956-?)  
Републички секретаријат за образовање Народне Републике Србије - Београд 1956-1967 (1956-1967)  
Републички секретаријат за образовање и културу Социјалистичке Републике Србије - Београд 1967-1971 (-)  
Републички секретаријат за образовање и науку Социјалистичке Републике Србије - Београд 1972-1980 (-)  
Републички секретаријат за односе са иностранством Социјалистичке Републике Србије - Београд 1972-1981 (-)  
Републички секретаријат за опште привредне послове Народне Републике Србије - Београд 1951-1962 (-)  
Секретаријат Владе Народне Републике Србије за персоналну службу - Београд 1948-1953 (1948-1953)  
Републички секретаријат за пољопривреду Извршног већа Народне Републике Србије - Београд 1958-1962 (-)  
Републички секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду Социјалистичке Републике Србије - Београд 1968-1985 (-)  
Државни секретаријат за послове привреде Народне Републике Србије - Београд 1952-1957 (1953-1956)  
Републички секретаријат за правосуђе и општу управу Социјалистичке Републике Србије - Београд 1946-1983 (-)  
Секретаријат за привреду Народне Републике Србије - Београд 1950-1954 (1952-1953)  
Републички секретаријат за привреду Социјалистичке Републике Србије - Београд 1967-1982 (-)  
Републички комитет за рад Социјалистичке Републике Србије - Београд 1955-1985 (-)  
Државни секретаријат за робни промет - Београд 1956-1963 (-)  
Републички комитет за саобраћај и везе - Београд 1953-1980 (-)  
Републички секретаријат за социјалну политику и комунална питања Народне Републике Србије - Београд 1956-1959, 1963 (1958-1965)  
Републички секретаријат за тржиште и цене Социјалистичке Републике Србије - Београд 1975-1986 (-)  
Републички секретаријат за урбанизам, стамбена и комунална питања Социјалистичке Републике Србије - Београд 1969-1980 (-)  
Републички секретаријат за финансије Социјалистичке Републике Србије - Београд 1956-1980 (1956-1978)  
Републички секретаријат за шумарство Извршног већа Народне Републике Србије - Београд 1958-1962 (-)  
Дирекција за снабдевање - Београд 1944-1945 (1944-1945)  
Дирекција за транспорт при Председништву Владе Народне Републике Србије - Београд 1945-1949 (1945-1946)  
Главна дирекција Ветсерума - Београд 1946-1951 (1950-1951)  
Главна дирекција за високоградњу - Београд 1947-1948 (1947-1948)  
Главна дирекција грађевинске индустрије Народне Републике Србије - Београд 1946-1948 -1948  
Главна дирекција грађевинских предузећа - Београд 1947-1952 (1948-1952)  
Главна дирекција графичке индустрије Народне Републике Србије - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција државних пољопривредних добара - Београд 1950-1953 (1951-1952)  
Главна дирекција дрвне индустрије - Београд 1947-1952 (1948-1951)  
Главна дирекција електропривреде - Београд 1947-1952 (1947-1952)  
Главна дирекција задружне пољопривреде - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Главна дирекција предузећа за експлоатацију шума - Београд 1949-1950 (1949-1950)  
Главна дирекција за индустријске објекте - Београд 1947-1948 (1947-1948)  
Главна дирекција за јавни аутосаобраћај - Београд 1947-1952 (1947-1952)  
Главна дирекција за кожу и обућу - Београд 1952 (1951-1952)  
Главна дирекција за кудељу и лан Народне Републике Србије - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција за металургију - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Главна дирекција за набавке - Београд 1947-1949 (1947-1952)  
Главна дирекција за неметале - Београд 1950-1952 (1950-1952)  
Главна дирекција предузећа за откуп и промет воћем - Београд 1947-1953 (1948-1950)  
Главна дирекција за откуп коже и вуне - Београд 1947-1952 (1949-1950)  
Главна дирекција за прераду меса, воћа и поврћа Народне Републике Србије - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција за примењену уметност и домаћу радиност Народне Републике Србије - Београд 1947-1955 (1948-1949)  
Главна дирекција за промет воћем, поврћем и алкохолним пићем - Београд 1946-1950 (1947-1948)  
Главна дирекција за промет живином и перјем - Београд 1947-1952 (1947-1951)  
Главна дирекција за саобраћај - Београд 1950-1952 (1950-1952)  
Главна дирекција за снабдевање сточном храном - Београд 1949-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција за текстил - Београд 1952 (1951-1952)  
Главна дирекција за текстил, кожу, обућу и гуму Народне Републике Србије - Београд 1950-1952 (1950-1951)  
Главна дирекција за угаљ - Београд 1949-1952 (1950-1951)  
Главна дирекција индустрије врења и тестенина Народне Републике Србије - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција коже и обуће Народне Републике Србије - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција машиноградње - Београд 1950-1952 (1950-1952)  
Главна дирекција металне и радио-индустрије - Београд 1945-1952 (1947-1952)  
Главна дирекција млинских предузећа - Београд 1948-1950 (1949-1950)  
Главна дирекција народних магацина - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција пиринчаних газдинстава Народне Републике Србије - Београд 1948-1951 (1948-1949)  
Главна дирекција пољопривредних добара - Београд 1946-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција пољопривредних машинских станица - Београд 1947-1951 (1947-1950)  
Главна дирекција предузећа за промет житарицама - Београд 1947-1953 (1947-1957)  
Главна дирекција предузећа за промет стоком и сточним производима - Београд 1947-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција предузећа за снабдевање пољопривреде Народне Републике Србије - Београд 1947-1951 (1947-1951)  
Главна (генерална) дирекција прехрамбене индустрије - Београд 1946-1953 (1950-1952)  
Главна дирекција привредних предузећа - Београд 1948-1950 (1948-1950)  
Главна дирекција ремонта - Београд 1947-1950 (1947-1952)  
Главна дирекција републичких магацина - Београд 1948-1950 (1948-1949)  
Главна дирекција речног саобраћаја - Београд 1946-1952 (1951-1952)  
Главна дирекција специјализованих грађевинских предузећа - Београд 1948-1950 (1948-1950)  
Главна дирекција текстилне индустрије Народне Републике Србије - Београд 1946-1950 (1947-1950)  
Главна дирекција трговинских предузећа за трговину на велико - Београд 1949-1951 (1949-1952)  
Главна дирекција трговачких стоваришта - Београд 1947-1949 (1947-1948)  
Главна дирекција хемијске индустрије - Београд 1946-1952 (1947-1952)  
Главна дирекција хидрограђевинских предузећа - Београд 1946-1951 (1947-1952)  
Главна дирекција шумских газдинстава - Београд 1947-1949 (1947-1949)  
Генерална дирекција грађевинских предузећа опште градње Народне Републике Србије - Београд 1949-1950 (1948-1950)  
Генерална дирекција дрвне индустрије - Београд 1950 -1950  
Генерална дирекција за грађење - Београд 1950-1951 -1950  
Генерална дирекција индустрије грађевинског материјала - Београд 1948-1952 (1950-1951)  
Републичка дирекција за робне резерве Социјалистичке Републике Србије - Београд 1976-1985 (-)  
Управа државне безбедности Народне Републике Србије - Београд 1941-1948 (-)  
Безбедоносно информативна агенција - Београд [1935-1980] (-)  
Земаљска управа за изградњу задружних домова - Београд 1948 -1948  
Земаљска управа индустрије коже и обуће - Београд 1946-1947 (1946-1947)  
Земаљска управа за индустрију грађевинског материјала - Београд 1946-1950 (1946-1948)  
Земаљска управа за индустријску прераду жита - Београд 1946-1948 (1946-1948)  
Земаљска управа за откуп и расподелу семенске робе - Београд 1947-1949 (1947-1949)  
Земаљска управа прехрамбене индустрије Народне Републике Србије - Београд 1946-1947 (1946-1947)  
Главна управа вода Народне Републике Србије - Београд 1947-1948 (1947-1948)  
Главна управа за водопривреду - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Главна управа за државне набавке Народне Републике Србије - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Главна управа за комуналне послове Народне Републике Србије - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Главна управа за локалну индустрију и занатство Народне Републике Србије - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Главна управа за откуп пољопривредних производа Министарства трговине и снабдевања Народне Републике Србије - Београд 1947-1953 (1947-1953)  
Главна управа за план - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Главна управа за пољопривреду - Београд 1944-1952 (1944-1952)  
Главна управа за саобраћај и путеве - Београд 1951 -1951  
Главна управа за трговину и снабдевање Народне Републике Србије - Београд 1951 -1951  
Главна управа за туризам и угоститељство Народне Републике Србије - Београд 1946-1952 (1946-1951)  
Главна управа за увоз и извоз - Београд 1951 -1951  
Главна управа за шумарство - Београд 1951-1952 (1951-1952)  
Управа за водопривреду - Београд 1949-1964 (1951-1952)  
Управа за инвестициону изградњу - Београд 1953-1956 (-)  
Управа за млинове - Београд 1946-1950 (1948-1949)  
Управа за заједничке службе републичких органа Социјалистичке Републике Србије - Београд 1967-1983 (-)  
Управа за производњу грађевинског материјала - Београд 1946-1951 (1948-1950)  
Управа за радио дифузију - Београд 1948-1951 (1950-1951)  
Управа за унапређење производње - Београд 1949-1951 (1948-1952)  
Управа за шумарство - Београд 1953-1955 (1953-1956)  
Управа пољопривредних машинских станица Србије - Београд 1945-1947 (1945-1947)  
Републичка геодетска управа - Београд 1938-1970 (-)  
Земаљски уред за цене при Председништву Владе Народне Републике Србије - Београд 1945-1950 (1945-1950)  
Уред за информације при Председништву Владе Народне Републике Србије - Београд 1946-1951 (1948-1951)  
Комисија Извршног већа СР Србије за односе са верским заједницама - Београд 1945-1980 (1945-1980)  
Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача - Београд 1929-1947 (1944-1947)  
Комисија за национализацију при Извршном већу Народне Републике Србије - Београд 1959-1963 (-)  
Комисија за ревизију пројеката - Београд 1947-1950 (1948-1953)  
Републичка комисија за пољопривредни земљишни фонд - Београд 1953-1956 (1953-1956)  
Републичка комисија за преглед филмова Социјалистичке Републике Србије - Београд 1967-1971 (-)  
Индустријско-пројектантско-конструкциони биро Владе Народне Републике Србије - Београд 1947-1950 (1947-1951)  
Биро за посредовање рада Народне Републике Србије - Београд 1952-1960 (1952-1960)  
Урбанистички завод при Планској комисији Народне Републике Србије - Београд 1946-1953 (1947-1952)  
Републички савет за координацију научних делатности - Београд 1967 (-)  
Републички завод за међународну, научну, просветну, културну и техничку сарадњу - Београд 1960-2000 (-)  
Републички завод за статистику - Београд 1939-1955 (-)  
Републички фонд за отклањање последица елементарних непогода 1978 (-)  
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Београд 1888-1978 (1850-)  
Републички фонд за развој привредно неразвијених подручја - Београд 1962-1966 (-)  
Републички фонд за унапређење кинематографије 1965 (-)  
Републички фонд за унапређење културних делатности - Београд 1961-1967 (-)  
Републичка заједница дечије заштите - Београд 1973-1978 (-)  
Републичка заједница културе - Београд 1969-1990 (-)  
Републичка заједница (комитет) за образовање, науку и физичку културу - Београд 1982, 1986-1989 (-)  
Самоуправна интересна заједница Србије за економске односе са иностранством - Београд 1978-1987 (-)  
Централна управа студентских домова и мензи - Београд 1947-1952 (1947-1952)  
Суд општенародни српски у Крагујевцу - Крагујевац 1820-1835 (1820-1835)  
Касациони суд - Београд 1847-1944 (1846-1944)  
Апелациони суд у Београду - Београд 1839-1944 (1837-1944)  
Суд округа београдског - Београд 1826-1918 (1826-1918)  
Суд округа крагујевачког - Крагујевац 1826-1902 (1826-1918)  
Суд округа ужичког - Ужице 1825-1943 (1825-1943)  
Чрезвичајни суд над бунтовницима - Београд 1839 -1839  
Преки суд за учеснике у Катанској буни - Ваљево, Осечина, Мојковић, Петковица, Шабац, Месарци, Београд 1844 -1844  
Изванредни суд за пресуђење тужби народа против чиновника, свештеника, учитеља и кметова - Београд 1859-1865 (1859-1860)  
Преки суд за учеснике у Тимочкој буни - Зајечар 1883-1884 -1883  
Преки суд за учеснике у Ивањданском атентату - Београд 1899-1900 -1899  
Комисије и судови за ограничавање државних шума у Србији - Жагубица, Копаоник 1891-1940 (1891-1940)  
Чрезвичајна комисија за ислеђивање кривица противника Правитељства српског - Београд 1840-1841 (1840-1841)  
Врховни касациони суд Републике Србије - Београд 1945-1999 (1945-)  
Уставни суд Републике Србије - Београд 1968-1978 (1963- )  
Виши привредни суд Србије - Београд 1946-2005 (-)  
Суд удруженог рада - Београд 1976-1991 (1976-1991)  
Републичко јавно тужилаштво - Београд 1945-1978 (-)  
Републичко јавно правобранилаштво Социјалистичке Републике Србије - Београд 1948-1985 (1952-)  
Републичко веће за прекршаје - Београд 1966-1973 (-)  
Републички друштвени правобранилац самоуправљања - Београд 1974-1991 (1974-1991)  
Лицеј - Београд 1838-1863 (1838-1863)  
Велика школа - Београд 1863-1904 (1863-1905)  
Универзитет у Београду - Београд 1906-1970 (1905-)  
Медицинска велика школа - Београд 1948-1954 (1948-1954)  
Техничка велика школа - Београд 1948-1954 (1948-1954)  
Архитектонски факултет Универзитета у Београду - Београд 1919-1973 (-)  
Ветеринарски факултет Универзитета у Београду - Београд 1920-1947 (1936-)  
Економски факултет Универзитета у Београду - Београд 1937-1948 (1937-)  
Машински факултет Универзитета у Београду - Београд 1919-1989 (-)  
Медицински факултет Универзитета у Београду - Београд 1920-1979 (1919-)  
Пољопривредно-шумарски факултет Универзитета у Београду - Београд 1944-1947 (1937-1949)  
Правни факултет Универзитета у Београду - Београд 1892-1948 (1863-)  
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду - Београд 1948-1956 (-)  
Технички факултет Београдског универзитета - Београд 1894-1948 (1863-)  
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду - Београд 1939-1970 (-)  
Туризмолошки факултет Универзитета у Београду - Београд 1973-1991 (-)  
Факултет за дизајн - Београд 2002-2011 (-)  
Факултет за менаџмент Универзитета Браћа Карић 1992-2011 (-)  
Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду - Београд 1937-1945 (1937-)  
Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду - Београд 1944-1979 (-)  
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду - Београд 1939-1960 (1939-)  
Филозофски факултет Универзитета у Београду - Београд 1897-1949 (1863-)  
Филолошки факултет Универзитета у Београду - Београд 1942-1975 (-)  
Музичка академија - Београд 1937-1949 (1937-)  
Културно образовни центар Мајсторске класе уметности д. о. о. у ликвидацији - Београд   (-)  
Виша школа за кадрове социјалног осигурања - Београд 1961-1969 (1960-1968)  
Виша школа за организацију рада - Београд 1960-1970 (1961-1970)  
Виша школа за социјалне раднике - Београд 1957-1993 (-)  
Виша педагошка школа - Београд 1922-1988 (1920-1987)  
Виша педагошка школа за економику домаћинства - Београд 1956-1988 (-)  
Виша управна школа - Београд 1956-1970 (1956-1970)  
Висока саобраћајна школа - Београд 1950-1951 (1950-1960)  
Школски ПТТ центар - Београд 1961-1998 (-)  
Завод за оспособљавање кадрова за административне послове - Београд 1953 -1953  
Станица за практичну наставу и огледе Ветеринарског факултета у Београду - Београд 1949-1961 (1954-1960)  
Геодетско техничка школа „Народни херој Славко Родић“ - Београд 1925-1945 (-)  
Геодетско техничка школа „Славко Родић“ - Нови Сад 1948-1951 (-)  
Политичка школа Србије - Београд 1945-1953 (1946-1953)  
Трговачка школа професора Тодоровића и Стојановића у Београду „Комерциум“ - Београд 1911-1946 (1911-1946)  
Школа грађевинских пословођа - Београд 1948-1953 (1948-1953)  
Друштвени фонд за школство - Београд 1963-1966 (-)  
Завод за основно образовање и образовање наставника Социјалистичке Републике Србије - Београд 1962-1973 (-)  
Завод за средње образовање Социјалистичке Републике Србије - Београд 1962-1973 (-)  
Заједница усмереног образовања Социјалистичке Републике Србије - Београд 1978-1990 (-)  
Југословенски центар за наставни и културно просветни филм - Београд 1955-1973 (-)  
Југословенски завод за проучавање школских и просветних питања - Београд 1955-1973 (-)  
Образовни центар за децу и омладину оштећеног слуха и говора „Радивоје Поповић“, Земун - Београд 1947-1960 (-)  
Посебна заједница за образовање и организацију рада - Београд 1968-1976 (-)  
Просветни савет - Београд 1970-1991 (-)  
Републички завод за унапређивање образовања и васпитања, досијеа - Београд 1976-1992 (-)  
Републичка заједница за основно образовање - Београд 1975-1990 (-)  
Републичка заједница образовања - Београд 1967-1974 (-)  
Републичка заједница образовања за привреду и друштвене делатности - Београд 1975-1977 (-)  
Републичка заједница физичке културе Социјалистичке Републике Србије - Београд 1973-1988 (-)  
Републички позајмни фонд студената - Београд 1964-1977 (-)  
Републички фонд за више образовање - Београд 1990-1991 (-)  
Републички фонд за основно образовање - Београд 1990-1991 (-)  
Републички фонд за средње образовање - Београд 1990-1991 (-)  
Републички фонд за универзитетско образовање - Београд 1990-1991 (-)  
Републички фонд за ученички и студентски стандард - Београд 1990-1991 (-)  
Архив Србије - Београд 1900-1982 (1900-)  
Етнографски музеј - Београд 1919-1959 (1901-)  
Задужбине - Београд 1854-1973 (1906-1974)  
Народно позориште у Београду - Београд 1866-1955 (1868-)  
„Нови дани“ - Београд 1946-1952 (1946-1952)  
„Светлост“, предузеће за приказивање биоскопских представа и продајних изложби књига - Београд 1949-1952 (1949-1952)  
„Село“ - Београд 1946-1955 (1919-1952)  
Епидемиолошки институт - Београд 1920-1956 (1921-1951)  
Институт економских наука - Београд 1969-1998 (-)  
Институт за економику пољопривреде - Београд 1916-1985 (1954-)  
Институт за истраживање и развој образовања - Београд 1972-1975 (-)  
Институт за металургију - Београд 1949-1952 (1950-1952)  
Институт за системе планирања и управљања - Београд 1959-1995 (-)  
Институт за спољну трговину 1955-2003 (-)  
Институт за стакло - Београд 1949-1950 (1949-1950)  
Научно-истраживачки институт Министарства индустрије Народне Републике Србије - Београд 1948-1952 (1948-1952)  
РО Институт за кукуруз „Земун Поље“ бившег Пољопривредног школског добра у Земуну - Београд 1954-1978 (-)  
Урбанистички институт - Београд 1945-1947 (1945-1947)  
Хемијски институт Народне Републике Србије - Београд 1948-1951 (1948-1961)  
Завод за селекцију стоке - Београд 1952-1974 (-)  
Републички завод за заштиту споменика културе - Београд 1947-1983 (1947-)  
Републички завод за спорт - Београд 1945-1982 (-)  
Фудбалски савез Србије 1953-2014    
Сеизмолошки завод у Београду - Београд 1906-1946 (1906-)  
Метеоролошка опсерваторија - Београд 1895-1945 (1905-1947)  
Опитна станица за испитивање пренапрегнутог бетона - Београд 1952 -1952  
Управа огледног добра Универзитета у Београду - Београд 1923-1947 (1923-1947)  
Републички акциони одбор за елементарно образовање одраслих Социјалистичке Републике Србије - Београд 1977-1979 (-)  
Домови слепих - Земун 1919-1960 (1919-)  
Интернат за социјалне раднике - Београд 1957-1976 (-)  
Окружни уред за осигурање радника - Београд 1907-1946 (1921-1945)  
Централно прихватилиште за децу и омладину - Београд 1940-1959 (1920-)  
Болница за психијатријска и нервна обољења „Др Лаза К. Лазаревић“ - Београд 1861-1945 (1861-)  
Енглеско-српска болница - дечије хируршко одељење - Београд 1924-1947 (1824-1931)  
Казнено поправни дом болница - Београд 1956-1961 (-)  
Општа државна болница - Београд 1924-1947 (1966-1947)  
Интерна пропедевтичка клиника - Београд 1931-1945 (1922-1956)  
Прва хируршка клиника Медицинског факултета - Београд 1924-1949 (1921-1969)  
Трећа интерна клиника Универзитета - Београд 1941-1945 (1923-1956)  
Универзитетска дечија клиника - Београд 1931-1947 (-)  
Уролошка клиника - Београд 1932-1946 (1932-)  
Фтизиолошка клиника - Београд 1947 (1946-1952)  
Институт за онкологију и радиологију - Београд 1935-1948 (-)  
Институт за трансфузију крви Србије - Београд 1939-1945 (-)  
Државни завод за производњу ветеринарских цепива и лекова - Београд 1940-1941 (1939-1944)  
Завод за здравствену заштиту студената Универзитета у Београду - Београд 1942-1956 (-)  
Завод за производњу лекова „Пролек“ - Београд 1932-1946 (1941-1946)  
Државна хемијска лабораторија - Београд 1898-1926 (1859-1926)  
Комора здравствених установа Србије - Београд 1959-1966 (-)  
Народни санитетски фонд - Београд 1942-1944 (1942-1944)  
Банка Поштанска штедионица - Београд 1918-1947 (1921-)  
Прва српска земљорадничка банка - Београд 1913-1922 (1914-1925)  
Српска банка а.д. 2011-2014 (-)  
Занатско-комунална комора Народне Републике Србије - Београд 1937-1967 (1946-1962)  
Српско пољопривредно друштво - Београд 1938-1940 (1938-1940)  
Омнипромет а. д. - Београд 1942 (-)  
Прво српско акционарско друштво за експолатацију шума - Београд 1910-1943 (1910-1943)  
Главна земљорадничка кредитна задруга - Београд 1937-1943 (1935-1947)  
Главна земљорадничка набављачка задруга - Београд 1925-1951 (1929-1947)  
Главна земљорадничка произвођачка задруга - Београд 1935-1950 (1935-1947)  
Главна земљорадничка сточарска задруга - Београд 1935-1950 (1933-1947)  
Главни савез српских земљорадничких задруга - Београд 1907-1952 (1895-1947)  
Задружне организације основаних до Другог светског рата 1894-1953 (1894-1941)  
Савез занатских задруга Србије - Београд 1936-1957 (-)  
Занатски дом у Београду 1920-1997 (-)  
Савез здравствених задруга Србије - Београд 1923-1949 (1922-1948)  
Савез земљорадничких задруга Србије - Београд 1943-1952 (1947-1949)  
Савез земљорадничких произвођачких задруга - Београд 1940-1950 (1940-1947)  
Савез набављачких задруга државних службеника - Београд 1921-1954 (1921-1947)  
Комора за индустрију и рударство, грађевинарство и саобраћај - Београд 1951-1962 (1951-1962)  
Пољопривредно-шумарска комора Народне Републике Србије - Београд 1955-1962 (1951-1962)  
Привредна комора Србије - Београд 1947-2003 (1962-)  
Саобраћајна комора Србије - Београд 1955-1958 (-)  
Трговинска комора Народне Републике Србије - Београд 1952-1962 (1952-1962)  
Угоститељска комора Народне Републике Србије - Београд 1946-1962 (1947-1962)  
Главна машинска радионица - Београд 1945-1947 (1946-1947)  
Електровод, предузеће за набавку електричних постројења и материјала - Београд 1947-1953 (1950-1953)  
Електрично предузеће Србије ЕПС - Београд 1945-1947 (1945-1947)  
Котекс, предузеће за промет сировом кожом и вуном - Београд 1947-1953 (1951-1952)  
Србокотекс, земаљско предузеће за промет кожом и текстилом - Београд 1945-1951 (1947-1949)  
Венчац, удружени мајдан мермера - Београд 1947-1952 (1947-1952)  
Гранит, предузеће за експлоатацију шљунка и камена - Београд 1947-1954 (1951-1952)  
Моравац, предузеће за експлоатацију шљунка - Београд 1949-1951 (1949-1951)  
Ропочево, индустрија мермера - Београд 1947-1950 (?-1950)  
Предузеће за истражне радове - Београд 1949-1953 (1950-1951)  
Трговинска агенција Народне Републике Србије за промет индустријском робом - Београд 1950-1952 (1950-1952)  
Земаљско предузеће за промет житом „Житопромет“ - Београд 1945-1949 (1946-1947)  
Земаљско предузеће Србије за промет житом и стоком „Прежис“ - Београд 1945-1947 (1945-1946)  
Предузеће за промет житарицама „Житопромет“ - Београд 1947-1951 (1947-1951)  
Трифолин, предузеће за пречишћавање семена - Београд 1947-1951 (1948-1950)  
Уљарица а.д. - Београд 1935-1953 (1935-1944)  
Земаљски магацин Србије „Земаг“ - Београд 1946-1947 (1946-1947)  
Воћар, предузеће за промет експорт-импорт - Београд 1946-1950 (1948-1949)  
Земаљско предузеће за промет воћем „Воћар“ - Београд 1946-1955 (1947-1953)  
Предузеће за промет стоком и сточним производима „Стиг“ - Београд 1946-1948 (1946-1948)  
Предузеће за промет стоком и сточним производима „Сточар“ - Београд 1949-1951 (1948-1950)  
Државно шумско предузеће, ШУМПРЕД - Београд 1945-1947 (1946-1947)  
Шумско транспортно предузеће, ШУМТРАНС - Београд 1948-1951 (1948-1952)  
Шумтара (Тара), Шумско набавно предузеће - Београд 1948-1950 (1948-1949)  
Пољопривредно издавачко предузеће „ПРИПРЕД“ - Београд 1950-1952 (1946-1952)  
„Београд“ трговачко стовариште за промет текстилом - Београд 1946-1949 (1946-1948)  
Агенција угоститељства Србије - Београд 1949-1952 (1949-1952)  
Државно предузеће Србије за опште набавке - Београд 1947-1955 (1947-1948)  
Експорт-амбалажа, предузеће за амбалажу извозне робе - Београд 1950-1951 -1950  
Опште набавно-продајно предузеће за локалну индустрију Народне Републике Србије „Комуналац“ - Београд 1947-1950 (1948-1949)  
Продајна агенција за извоз „Живинопромет“ - Београд 1949-1953 (1951-1952)  
Трговински сервис Народне Републике Србије - Београд 1948-1953 (1949-1951)  
Трговинско стовариште за промет готовим хемијским производима - Београд 1946-1947 (1946-1947)  
Туристички савез Србије - Београд 1952-1994 (-)  
Јавно предузеће „Железнице Србије“ - Београд 1903-1970 (-)  
Капетанија пристаништа - Београд 1920-1952 (1918-1952)  
„Превоз“, теретно аутотранспортно предузеће Србије - Београд 1945-1953 (1946-1950)  
Транспорт, предузеће за превоз - Београд 1951 -1951  
Транспортер, аутотранспортно предузеће - Београд 1950-1952 (1949-1952)  
Удружење друмског саобраћаја ФНРЈ, Секција за Србију - Београд 1954-1961 (-)  
Грађевинар, грађевинско предузеће Србије за градњу - Београд 1947-1949 (1947-1948)  
Грађевинско предузеће „Пољопривредни грађевинар“ - Београд 1947-1950 (1948-1950)  
„Грађевинска машина“, предузеће за извођење земаљских радова - Београд 1950-1952 (1950-1951)  
Гранит, предузеће за производњу и набавку грађевинског материјала - Београд 1947-1953 (1950-1951)  
Опште земаљско грађевинско предузеће „Ограпс“ - Београд 1946-1947 (1946-1947)  
Сава, хидрограђевинско предузеће - Београд 1950-1952 (1948-1951)  
Хидроградња, грађевинско предузеће - Београд 1947-1953 (1947-1953)  
Главни задружни савез Србије - Београд 1946-1948 (1946-1947)  
Главни савез земљорадничких задруга Народне Републике Србије - Београд 1947-1962 (1949-1962)  
Задружни пословни савез за механизацију и снабдевање пољопривреде Народне Републике Србије „Агроопрема“ - Београд 1950-1962 (1957-1960)  
Савез занатских и других неземљорадничких задруга - Београд 1952-1962 (1951-1962)  
Савез набавно-продајних задруга Србије - Београд 1947-1948 (1947-1949)  
Савез радничко-службеничких задруга Србије - Београд 1946-1952 (1945-1952)  
Савез рибарских задруга Народне Републике Србије - Београд 1948-1957 (1955-1958)  
Савез сељачких радних задруга Србије - Београд 1947-1953 (1947-1949)  
Фонд за механизацију и инвестициону изградњу задружне привреде - Београд 1950-1953 (1950-1953)  
НИРО „Задруга“ - Београд 1956-1991 (-)  
НИРО „Комунист“ - Београд 1971-1990 (-)  
НИРО „Село“ - Београд 1971-1985 (1971-1985)  
Српска социјалдемократска партија - Београд [1881], 1888-1920, 1953-1958 (1903-1919)  
Централни комитет Савеза комуниста Србије - Београд 1919-1990 (1919-1990)  
Партијски радник, орган Централног комитета Комунистичке партије Србије - Београд 1949-1952 (1948-1955)  
Покрајинско повереништво КПЈ за Ниш - Ниш 1942-1944 (1942-1943)  
Окружни комитет КПЈ Ваљево - Ваљево 1942-1947 (1941-1947)  
Окружни комитет КПЈ Врање - Врање 1942-1947 (1941-1947)  
Окружни комитет КПС Зајечар - Зајечар 1941-1947 (1941-1947)  
Окружни комитет КПС за округ београдски - Београд 1941-1947 (1945-1947)  
Окружни комитет КПС Крагујевац - Крагујевац 1945-1947 (1941-1947)  
Окружни комитет КПЈ Краљево - Краљево 1941-1944 (1941-1944)
Окружни комитет КПС Крушевац - Крушевац 1942-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПЈ Лесковац - Лесковац 1941-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПЈ Нови Пазар - Нови Пазар 1945-1947 (1945-1947)
Окружни комитет КПЈ Ниш - Ниш 1941-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПЈ Пирот - Пирот 1941-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПЈ Пожаревац - Пожаревац 1941-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПС Прокупље - Прокупље 1941-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПЈ Светозарево - Светозерево 1942-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПС Титово Ужице - Титово Ужице 1945-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПЈ Чачак - Чачак 1941-1947 (1941-1947)
Окружни комитет КПС Шабац - Шабац 1945-1947 (1941-1947)
Обласни комитет КПС Зајечар - Зајечар 1949-1952 (1950-1952)
Обласни комитет КПЈ за београдску област - Београд 1948-1952 (1949-1952)
Обласни комитет КПС за крагујевачку област - Крагујевац 1949-1952 (1949-1952)
Обласни комитет КПС за нишку област - Ниш 1949-1952 (1949-1952)
Обласни комитет КПЈ Санџак - Нови Пазар 1941-1945 (1944-1945)
Републичка конференција Савеза социјалистичке омладине Србије - Београд 1945-1990 (1944-1990)
Покрајински комитет СКОЈ-а за Србију - Београд 1919-1948 (1919-1948)
Окружни комитет СКОЈ-а Београд - Београд 1943-1947 (1943-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Ваљево - Ваљево 1944-1947 (1944-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Врање - Врање 1944-1947 (1944-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Зајечар - Зајечар 1943-1947 (1943-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Крагујевац - Крагујевац 1942-1947 (1943-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Крушевац - Крушевац 1943-1947 (1943-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Лесковац - Лесковац 1942-1947 (1942-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Ниш - Ниш 1942-1947 (1942-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Нови Пазар - Нови Пазар 1945-1947 (1945-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Пирот - Пирот 1944-1946 (1944-1946)
Окружни комитет СКОЈ-а Пожаревац - Пожаревац 1944-1947 (1944-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а за Поморавље - Светозерево 1940, 1944-1947 (1944-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Титово Ужице - Титово Ужице 1944-1947 (1944-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а за Топлицу - Прокупље 1944-1947 (1944-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а Чачак - Чачак 1942-1947 (1942-1947)
Окружни комитет СКОЈ-а за Подриње - Шабац 1944-1947 (1944-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Београд - Београд 1942-1947 (1944-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Ваљево - Ваљево 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Врање - Врање 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Зајечар - Зајечар 1944-1947 (1944-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Крагујевац - Крагујевац 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Крушевац - Крушевац 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Лесковац -Лесковац 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Ниш - Ниш 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Нови Пазар - Нови Пазар 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Пирот - Пирот 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Пожаревац - Пожаревац 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије за Топлицу - Прокупље 1944-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије за Поморавље - Светозарево 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Титово Ужице - Титово Ужице 1944-1947 (1944-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије Чачак - Чачак 1945-1947 (1945-1947)
Окружни одбор Народне омладине Србије за Подриње - Шабац 1945-1947 (1944-1947)
Републичка конференција ССРН Србије - Београд 1941-1990 (1944-1990)
Главни одбор Антифашистичког фронта жена Србије - Београд 1944-1951 (1941-1953)
Обласни одбор Народног фронта Србије крагујевачке области - Крагујевац 1949-1952 (1949-1952)
Обласни одбор Народног фронта Србије титовоужичке области - Титово Ужице 1951 -1951
Савез бораца Народноослободилачког рата Главни одбор за Народну Републику Србију - Београд 1947-1962 (1947-1962)
„7. јули“ лист, орган Савеза бораца Народноослободилачког рата Србије - Београд 1950-1953 (1950-1953)
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата београдске области - Београд 1949-1950 (1949-1950)
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата тимочке области - Зајечар 1949-1950 (1949-1950)
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата нишке области - Ниш 1949-1950 (1949-1950)
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата титовоужичке области - Титово Ужице 1949-1950 (1949-1950)
Савез ратних војних инвалида Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1945-1964 (1945-1964)
Главна управа за привреду Главног одбора ратних војних инвалида Србије - Београд 1948-1954 (1947-1954)
Удружење резервних официра и подофицира Југославије - Главни одбор за Србију - Београд 1952-1962 (1952-1962)
Веће Савеза синдиката Србије - Београд 1946-1978 (1945-1978)  
Републички одбор синдиката саобраћаја и веза Социјалистичке Републике Србије - Београд 1950-1975 (1950-1959)  
Савез синдиката Југославије - Републички одбор пријатеља природе за Србију - Београд 1958-1961 (1958-1963)  
Федерација синдиката саобраћаја и веза ФНРЈ - Републички одбор за Србију - Београд 1957-1959 (1956-1959)  
Синдикат грађевинских радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1953-1963 (1954-1963)  
Синдикат дрводељских радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1954-1959 (-)  
Синдикат железничара Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1951-1963 (1946-1959)  
Синдикат здравствених радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1951-1963 (1953-1963)  
Синдикат комуналних и занатских радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1953-1963 (1956-1963)  
Синдикат металургијских радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1951-1955 (1951-1955)  
Синдикат пољопривредних радника и службеника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1953-1960 (1954-1960)  
Синдикат просветних и научних радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1949-1963 (1960-1963)  
Синдикат радника индустрије дрвета и шумарства Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1954-1963 (1954-1963)  
Синдикат радника и намештеника кожарско-прерађивачке и гумарске индустрије Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1953-1955 (1953-1955)  
Синдикат радника и службеника комуналних предузећа и установа Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1954-1955 (1954-1955)  
Синдикат радника и службеника хемијске индустрије Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1950-1951, 1954-1959 (1950-1959)  
Синдикат радника месне индустрије и занатства Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1945-1955 (1953-1955)  
Синдикат радника металне индустрије Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1953-1963 (1953-1963)  
Синдикат радника пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1959-1963 (1959-1963)  
Синдикат радника прехрамбене и дуванске индустрије - Републички одбор за Србију - Београд 1954-1960 (1954-1959)  
Синдикат радника рударства, металургије и хемијске индустрије Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1959-1963 (1959-1963)  
Синдикат радника уметности и културе Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1961-1963 (1961-1963)  
Синдикат радника штампе и папира Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1956-1963 (1956-1963)  
Синдикат рударских радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1951-1955 (1951-1955)  
Синдикат рударских и металургијских радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1955-1960 (1955-1960)  
Синдикат службеника државних органа и друштвених служби Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1961-1963 (1960-1963)  
Синдикат службеника државних установа Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1954-1963 (-)  
Синдикат службеника и радника ПТТ Југославије - Дом одмора Земаљског одбора за Србију - Београд „Авала“ - Београд 1954-1956 (1954-1956)  
Синдикат текстилних, кожарских и гумарских радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1954-1963 (1954-1963)  
Синдикат трговинских, угоститељских и туристичких радника Југославије - Републички одбор за Србију - Београд 1949-1963 (1955-1963)  
Синдикат службеника и радника ПТТ Југославије - Територијални одбор - Београд 1950-1973 (1946-1956)  
Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања - Београд 1984-1989 (-)  
Удружење за ширење знања о смртној казни 1981-1989 (-)  
Адвокатска комора Србије - Београд 1868-1959 (-)  
Ваздухопловни савез Србије - Београд 1948-1990 (-)  
Друштво архивских радника Србије - Београд 1945-1995 (1954-)  
Заједница архива Србије - Београд 1969-1989 (-)  
Републичка конференција Савеза студената Србије - Београд 1969-1974 (-)  
Савез инжењера и техничара Србије - Београд 1871-1945 (1968-)  
Савез пријатеља природе Србије - Главни одбор - Београд 1956-1957 (1955-1958)  
Српско лекарско друштво - Београд 1915-2002 (1872-)  
Српско хемијско друштво - Београд 1897-1941 (1897-1941  
Педагошко друштво у Београду 1924-1934 (1926-?)  
Окружно пчеларско друштво - Ниш 1926-1927 (1926-1927)  
Удружења студената технике - Београд 1945-1948 (-)  
Главни одбор Српске народне одбране у САД - Њујорк 1917-1924 (1917-1924)  
Удружење ђака „1.300 каплара“ - Београд 1967-1980 (-)  
Црвени крст Србије - Београд 1916-1988 (1876-)  
Друштво Светог Саве - Београд 1886-1945 (1886-)  
Коло српских сестара 1929-1941 (1903-)  
Одбор за подизање споменика на Мачковом камену и костурнице у Крупњу - Крупањ, Београд 1922-1935 (1922-1935)  
Руско-српски клуб - Београд 1903-1939 (1903-1939)  
Српско привредно друштво „Привредник“ - Београд 1894-1945 (1897-1945)  
Државна лутрија Србије - Београд 1952-1988    
Београдско гимнастичарско друштво „Соко“ - Београд 1882-1944 (1882-1944)  
Омладинска радна акција Београд-Бар 1972-1975 (-)  
Омладинска радна акција берба кукуруза и обрада напуштеног земљишта у Војводини - Београд 1945 -1945  
Омладинска радна акција изградња аутопута „Братство-јединство“ - укоричени извештаји - Београд 1958-1963, 1977-1986 (1958-1986)  
Омладинска радна акција изградње ваљаонице бакра Севојно - Београд 1950 -1950  
Омладинска радна акција изградње омладинске пруге Кучево-Бродица - Београд 1948 -1948  
Омладинска радна акција изградње омладинске пруге Панчевачки Рит - Београд 1948 -1948  
Омладинска радна акција изградње омладинске пруге Шамац-Сарајево-Београд 1947 -1947  
Омладинска радна акција изградње посавског канала Обреновац-Скела - Београд 1946-1947 (1946-1947)  
Омладинска радна акција изградња пута Прељина-Чачак-Титово Ужице - Београд 1960 -1960  
Омладинска радна акција изградње хидроцентрале на Власини - Београд 1952-1953 (1952-1953)
Омладинска радна акција Копаоник - Београд 1969-1975 (-)
Омладинска радна акција Морава - Београд 1971-1981 (-)
Омладинска радна акција сеча дрва на Руднику - Београд 1945-1946 (1945-1946)
Омладинска радна акција сеча дрва на Црном Врху - Београд 1945-1946, 1956, 1960-1963 (1945-1963)
Омладинска радна акција изградња омладинске пруге Брчко-Бановићи - Београд 1946 -1946
Кинолошки савез Србије - Београд 1921-1989 (1926-)
Конференција за друштвену активност жена - Београд 1947-1967 (1961-1969)
Матица исељеника Србије - Београд [1961-1986] (-)
Савез добровољаца - Београд 1904-1924 (1904-1924)
Митрополија београдска - Београд 1817-1908 (1831-1920)
Шабачка епархија - Шабац 1839-1870 (1831-)
Архива институција под бугарском окупацијом 1915-1918 (1915-1918)
Централна управа домова југословенске деце у Бугарској - Софија 1944-1946 (1945-1946)