Архиви у Србији

______________

 

Архив

Територија - општина

Адреса

Контакт

1.

Државни архив Србије

Република Србија

11 000 Београд

Карнегијева 2

+381 11 3370 781

office@archives.org.rs

www.arhivsrbije.rs

2.

Архив Војводине

 

За органе и организације Аутономне покрајине Војводине

21 000 Нови Сад

Жарка Васиљевића 2а

+ 381 21 4891 800

info@arhivvojvodine.org.rs 

www.arhivvojvodine.org.rs

3.

Архив Косова и Метохије

За органе и организације Аутономне покрајине Косова и Метохије

38 205 Приштина, Чаглавица бб

038 811 94
049 505 474

arhivkosovaimetohije@gmail.com

markopr89@gmail.com

4.

Архив Југославије

 

11 000 Београд, Васе Пелагића 33

+381 11 3690 252

arhivyu@arhivyu.rs 

www.arhivyu.gov.rs

5.

Историјски архив Бела Црква

Бела Црква, Вршац, Пландиште

26 340 Бела Црква

Првог октобра 40

+381 13 851 283

iarhivbc@arhivbelacrkva.rs

www.arhivbc.rs

6.

Историјски архив Београда

Град Београд

11 070 Нови Београд

Палмира Тољатија 1

+381 11 2606 336

office@arhiv-beograda.org

www.arhiv-beograda.org

7.

Међуопштински историјски архив Ваљево

Ваљево, Уб, Осечина, Мионица, Лајковац, Љиг

14 000 Ваљево

Поп Лукина 52

+381 14 221 028

arhivvaljevo@gmail.com

www.istorijskiarhiv.rs

8.

Историјски архив 31. јануар" Врање

Врање, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац, Прешево

17 500 Врање

Партизанска 17-а

+ 381 17 423 334

istarhivvr@gmail.com

www.vranjearhiv.com

9.

Историјски архив Гњилане

Гњилане, Каменица, Витина

18 400 Прокупље

Лоле Рибара 4/8

+381 64 1750 393

istorijskiarhivgnjilane@gmail.com 

10.

Историјски архив „Тимочка Крајина" Зајечар

Зајечар, Бољевац, Књажевац

19 000 Зајечар

Николе Пашића 160

+381 19 420 285

arhivzaj@mts.rs

www.arhivzajecar.org.rs  

11.

Историјски архив Зрењанин

Зрењанин, Сечањ, Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј

23 000 Зрењанин

Трг Слободе 10

+381 23 564 322

arhivzrenjanin@gmail.com 

https://arhivzrenjanin.rs/

12.

Историјски архив Средње Поморавље" Јагодина

Јагодина, Свилајнац, Ћуприја, Параћин, Рековац, Деспотовац

35 000 Јагодина

Милана Мијалковића 14

+381 35 8223 506

info@arhivja.org.rs

www.arhivja.org.rs

13.

Историјски архив Кикинда

Кикинда, Чока, Нови Кнежевац

23 300 Кикинда

Трг српских добровољаца 21

+381 230 422 187

arhivkikinda@gmail.com

www.arhivkikinda.org.rs

14.

Историјски архив Шумадије, Крагујевац

Град Крагујевац, Рача, Баточина, Кнић, Топола, Аранђеловац, Лапово

34 000 Крагујевац

Крагујевачког октобра 13

+381 34 336 251

archivekg@gmail.com

www.istorijskiarhivsumadije.com

15.

Историјски архив Краљево

Краљево, Врњачка Бања, Рашка

36 000 Краљево

Трг Светог Саве 1

+381 36 317 560

arhiv@arhivkraljevo.org.rs

www.arhivkraljevo.org.rs

16.

Историјски архив Косовска Митровица

Косовска Митровица, Лепосавић, Зубин Поток, Звечан, Србица, Вучитрн

38 227 Звечан

Владе Ћетковића 15

+381 64 2540 720

ljubisapantovic@yahoo.com

17.

Историјски архив Крушевац

 

Одељење у Трстенику

 

Крушевац, Ћићевац, Варварин, Трстеник, Александровац, Брус

 

 

37 000 Крушевац

Мајке Југовића 6

 

37 240 Трстеник

+381 37 420 590

istor_arhiv_ks@ptt.rs

 

+381 37 712 316

18.

Историјски архив Лесковац

Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Лебане, Бојник, Медвеђа

 

16 000 Лесковац

Др Раде Свилара 25

+381 16 216 996

arhivle@ptt.rs

www.istorijskiarhivleskovac.co.rs

19.

Историјски архив Неготин

  

Одељење у Бору

Неготин, Кладово, Мајданпек, Бор

19 300 Неготин

Бранка Перића 13

 

19 210 Бор

+381 19 546 098

arhivnegotin@mts.rs

www.arhivnegotin.org.rs

 

+381 30 421 365

20.

Историјски архив Ниш

Град Ниш, Мерошина, Сокобања, Ражањ Дољевац, Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан

18 000 Ниш

Тврђава б.б.

+381 18 515 608

arhivnis@mts.rs

www.arhivnis.rs

21.

Историјски архив Рас" Нови Пазар

Нови Пазар, Тутин, Сјеница

36 300 Нови Пазар

Ослобођења 41

+381 20 318 282

arhivrasnovipazar@gmail.com

www.arhivrasnovipazar.com

22.

Историјски архив Града Новог Сада

Град Нови Сад, Тител, Жабаљ, Темерин, Врбас, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Сремски Карловци

 

21 000 Нови Сад

Филипа Вишњића 2a

 

+381 21 6432 214

arhivns@neobee.net

www.arhivns.rs

23.

Историјски архив у Панчеву

Панчево, Ковин, Ковачица, Алибунар, Опово

26 000 Панчево

Немањина 7

+381 13 317 344

sekretarijat@arhivpancevo.rs

www.arhivpancevo.org.rs

24.

Историјски архив Пећ

Пећ, Исток, Клина, Дечане, Ђаковица

11 000 Београд

Боривоја Стевановића 12-в/13

+381 64 2420 965

rankom57@gmail.com

 

 

25.

Историјски архив у Пироту

Пирот, Бела Паланка, Бабушница, Димитровград

18 300 Пирот

Српских владара 130

+381 10 320 952

pisarnica@arhivpirot.rs

http://arhivpirot.rs

26.

Историјски архив Пожаревац

Пожаревац, Жагубица, Кучево, Голубац, Мало Црниће, Петровац, Велико Градиште

12 000 Пожаревац

Др Војислава Дулића 10

+381 12 223 082

info@arhivpozarevac.org.rs

www.arhivpozarevac.org.rs

27.

Међуопштински историјски архив Призрен

Призрен, Ораховац, Сува Река, Драгаш

18 000 Ниш, Историјски архив Ниш, Тврђава б.б.

+381 64 3387 736

jelica.mihajlovic4567@gmail.com

 

28.

Архив града Приштине 

Град Приштина, Подујево, Глоговац, Липљан, Косово Поље, Обилић, Ново Брдо, Урошевац, Штрпце, Штимље

11 427 Вранић, Београд

Богољуба Михајловића 51

+381 11 8332 733

bojanrog@yahoo.com

29.

Историјски архив Топлице" Прокупље

Прокупље, Житорађа, Блаце, Куршумлија

18 400 Прокупље

Пасјачка 2

+381 27 329 546

arhiv@arhivtoplice.org.rs

http://arhivtoplice.org.rs

30.

Историјски архив Сента

 

Одсек за архивску грађу Бечеј

Сента, Бечеј, Србобран, Ада, Кањижа

24 400 Сента

Главни трг 1/II

 

21 220 Бечеј

Зелена улица 100

+381 24 811 037

zentarhiv@gmail.com

www.zentarhiv.rs

 

+381 21 6915 321

becejarhiv@gmail.com

31.

Историјски архив у Смедереву

Смедерево

11 300 Смедерево

Краља Петра Првог 2

+381 26 4629 279

kontakt@arhiv.org.rs

http://arhiv.org.rs

32.

Aрхив „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка

Смедеревска Паланка, Велика Плана, Жабари

11 420 Смедеревска Паланка

Омладинска 13

+381 26 317 235

arhivsmedpalanka@gmail.com

www.arhivpalanka.rs

33.

Историјски архив Сомбор

Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци, Бач

25 000 Сомбор

Трг Цара Лазара 7

+381 25 416 292

info@arhivsombor.org.rs

www.arhivsombor.org.rs

34.

Историјски архив Срем"

Сремска Митровица, Шид, Ириг, Инђија, Стара Пазова, Рума, Пећинци

22 000 Сремска Митровица

Вука Караџића 4

+ 381 22 613 592

info@arhivsrem.org.rs

www.arhivsrem.org.rs

35.

Историјски архив Суботица

Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош

24 000 Суботица

Трг Слободе 1/III

+381 24 626 889

 info@suarhiv.co.rs 

www.suarhiv.co.rs

36.

Историјски архив Ужице

Ужице, Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Ариље,  Ивањица, Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље

31 000 Ужице

Жичка 17

+381 31 513 484

arhivue@ptt.rs

pisarnica@arhivue.org.rs 

www.arhivue.org.rs

37.

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани

Чачак, Горњи Милановац, Лучани

32 000 Чачак

Господар Јованова 2

+381 32 222 729

arhivcacak@mts.rs

www.arhivcacak.org.rs

38.

Међуопштински историјски архив Шабац , Шабац

Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева, Љубовија, Мали Зворник, Лозница, Крупањ

15 000 Шабац

Војводе Мишића 18-а

+381 15 354 992

arhivsabac@gmail.com

www.arhivsabac.org.rs