Услуге и формулари

______________

Корисници могу фотокопирати, скенирати коришћену архивску грађу и користити друге услуге које Државни архив Србије нуди у складу са важећим ценовником.

Државни архив Србије нуди услугу истраживања архивске грађе за истраживаче који нису у могућности да сами посете читаонице Архива, услугу издавања преписа докумената или уверења и оригиналних докумената са факултета и виших школа. Више информација о овим и другим услугама које нудимо можете наћи на следећем линку: Ценовник услуга у Архиву Србије („Сл. гласник РС, бр. 33/2013”).

За приступ архивској грађи или израду уверења потребно је попунити следеће формуларе:

a

„Србија и Света Столица 1878–1914” у Римуa

Корисне информације

Заинтересованима за истраживање у Државном архиву Србије препоручујемо да се у Центру за информације распитају о условима коришћења архивске грађе.