Постаните дародавац

______________

Позивамо Вас да нам понудите документа која сматрате вредним пажње будућих нараштаја.

Вековима писана заоставштина представља основу за ваљано сагледавање прошлости. Проучавањем писама, дневника, мемоара, професионалне заоставштине појединаца, чланака, фотографија и друге писане, али и аудио-визуелне грађе, истраживачи могу да сагледају и реконструишу историју државе, друштва, професије или породице. Материјални трагови настали током живота имају емотивни значај за појединца, али могу бити од значаја и широј заједници, држави или нацији.

Листа дародаваца архива: Детаљније.

Историјску вредност понуђеног материјала процењују чланови Комисије за поклоне и откупе архивске грађе и библиотечког материјала. Архивска грађа предата архиву, након обраде и сређивања постаје доступна за коришћење истраживачима, осим у случају када дародавац постави ограничења у писаној форми.


Контакт особа:

Татјана Јовановић – дипломирани библиотекар саветник

Телефон: +381 11 3370 781