Административни фондови

______________

Претрага

Назив фонда/збирке Граничне године фонда Граничне године грађе
Књажеска канцеларија – Београд (1815–1839) 1815–1860
Државни савет – Београд (1835–1918) 1835–1915
Председништво Министарског савета – Београд (1862–1918) 1891–1918
Народна скупштина – Београд (1858–1918) 1858–1918
Сенат – Београд (1901–1903) 1901–1903
Народна канцеларија – Београд (1815–1826) 1816–1826
Дворска канцеларија – Београд (1882–1918) 1881–1918
Главно Казначејство – Крагујевац (1815–1839) 1815–1840
Министарство војно – Београд (1862–1918) 1840–1918
Министарство грађевина – Београд (1862–1918) 1842–1919
Министарство иностраних дела – Београд (1839–1918) 1838–1942
Министарство народне привреде – Београд (1882–1918) 1883–1918
Министарство правде – Београд (1839–1918) 1839–1915
Министарство просвете – Београд (1838–1915) 1838–1915
Министарство просвете у избеглиштву (1916–1924) 1916–1924
Министарство унутрашњих дела – Београд (1839–1915) 1837–1918
Министарство унутрашњих дела у избеглиштву (1915–1918) 1915–1920
Министарство финансија – Београд (1839–1918) 1839–1918
Главна контрола – Београд (1844–1918) 1845–1918
Војни генерални гувернман за Србију – Београд (1916–1918) 1915–1918
Средоточна војна команда – Крагујевац (1835–1839) 1835–1839
Начелство округа јагодинског – Јагодина (1839–1889) 1839–1879
Начелство округа шабачког – Шабац (1839–1890) 1839–1889
Начелство округа ужичког – Ужице (1839–1918) 1839–1919
Посланство Краљевине Србије у Албанији – Драч, Валона, Солун (1913–1918) 1913–1920
Посланство Краљевине Србије у Атини – Атина (1879–1918) 1905–1915
Посланство Краљевине Србије у Берну – Берн (1916–1918) 1916–1927
Посланство Краљевине Србије у Бечу – Беч (1874–1914) 1874–1912
Посланство Краљевине Србије у Букурешту – Букурешт (1835–1918) 1831–1918
Посланство Краљевине Србије у Ватикану – Ватикан (1915–1918) 1916–1918
Посланство Краљевине Србије у Вашингтону – Вашингтон (1916–1918) 1915–1919
Посланство Краљевине Србије у Копенхагену – Копенхаген (1917–1918) 1918–1920
Посланство Краљевине Србије у Лондону – Лондон (1879–1918) 1883–1919
Посланство Краљевине Србије у Паризу – Париз (1879–1918) 1899–1918
Посланство Краљевине Србије у Петрограду – Петроград (1879–1918) 1902–1919
Посланство Краљевине Србије у Риму – Рим (1879–1918) 1891–1917
Посланство Краљевине Србије у Софији – Софија (1879–1915) 1881–1915
Посланство Краљевине Србије у Стокхолму – Стокхолм (1917–1918) 1918–1919
Посланство Краљевине Србије у Цариграду – Цариград (1830–1914) 1868–1914
Посланство Краљевине Србије на Цетињу – Цетиње (1879–1915) 1907–1915
Генерални конзулат Краљевине Србије у Будимпешти – Будимпешта (1883–1914) 1883–1919
Генерални конзулат Краљевине Србије у Женеви – Женева (1909–1918) 1915–1918
Генерални конзулат Краљевине Србије у Скопљу – Скопље (1887–1913) 1891–1913
Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту – Трст (1884–1914) 1884–1902
Конзулат Краљевине Србије у Битољу – Битољ (1889–1913) 1889–1913
Конзулат Краљевине Србије у Каиру – Каиро (1908–1918) 1915–1918
Конзулат Краљевине Србије у Приштини – Приштина (1890–1913) 1900–1913
Конзулат Краљевине Србије у Серезу – Серез (1897–1899) 1897–1899
Почасни конзулат Краљевине Србије у Ђенови – Ђенова (1886–1918) 1886–1920
Почасни конзулат Краљевине Србије у Минхену – Минхен (1900–1914) 1900–1914
Почасни конзулат Краљевине Србије у Одеси – Одеса (1890–1918) 1914
Почасни конзулат Краљевине Србије у Ријеци – Ријека (1885–1914) 1911–1914
Почасни конзулат Краљевине Србије у Фиренци – Фиренца (1902–1918) 1902–1918
Привилегована српска општина у Будиму – Будим (1696–1886) 1673–1907
Председништво Министарског савета – Београд (1941–1944) 1941–1944
Министарство грађевина – Београд (1941–1944)  ? –1950
Министарство финансија – Београд (1941–1944) 1941–1944
Министарство народне привреде – Београд (1941–1944) 1940–1945
Министарство пољопривреде и исхране – Београд (1941–1944) 1941–1944
Министарство просвете и вера – Београд (1941–1944) 1934–1945
Министарство пошта, телеграфа и телефона – Београд (1941–1944) 1940–1944
Министарство рада, социјалог старања и народног здравља – Београд (1941–1944) 1939–1944
Министарство саобраћаја – Београд (1941–1944) 1940–1944
Комесаријат за избеглице и пресељенике – Београд (1941–1944) 1941–1944
Комесаријат за цене и наднице – Београд (1941–1944) 1941–1944
Централа за гвожђе и метале – Београд (1941–1944) 1941–1944
Централа за дрво – Београд (1942–1944) 1941–1944
Централа за исхрану – Београд (1944–1944) 1944–1944
Централа за кожу – Београд (1941–1944) 1941–1944
Воћарска централа – Београд (1943–1944) 1943–1944
Антифашистичка скупштина народног ослобођења Србије – АСНОС – Београд (1944–1945) 1944–1945
Скупштина Социјалистичке Републике Србије – Београд (1945–1990) 1945–1979
Президијум Народне скупштине Народне Републике Србије – Београд (1945–1953) 1945–1953
Председништво Владе Народне Републике Србије – Београд (1945–1953) 1945–1953
Републичко извршно веће – Београд (1953–1991) 1948–1991
Председништво Србије – Београд (1974–1990) 1974–1990
Генерални секретаријат Председника Републике – Београд (1990–) 1990–2000
Министарство аграрне реформе и колонизације Народне Републике Србије – Београд (1945–1946) 1945–1946
Министарство грађевина Народне Републике Србије – Београд (1945–1951) 1944–1952
Министарство индустрије Народне Републике Србије – Београд (1945–1950) 1945–1950
Министарство народног здравља Народне Републике Србије – Београд (1945–1951) 1939–1952
Министарство правосуђа Народне Републике Србије – Београд (1945–1953) 1945–1953
Министарство просвете Народне Републике Србије – Београд (1945–1951) 1944–1953
Министарство рударства Народне Републике Србије – Београд (1945–1950) 1946–1950
Министарство социјалног старања Народног Републике Србије – Београд (1945–1950) 1944–1950
Министарство трговине и снабдевања Народне Републике Србије – Београд (1945–1951) 1940–1951
Министарство финансија Народне Републике Србије – Београд (1945–1953) 1944–1953
Министарство шумарства Народне Републике Србије – Београд (1945–1951) 1945–1951
Министарство рада Народне Републике Србије – Београд (1946–1951) 1946–1952
Министарство комуналних послова Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1951
Министарство саобраћаја Народне Републике Србије – Београд (1947–1951) 1947–1951
Министарство државних набавки Народне Републике Србије – Београд (1949–1951) 1948–1951
Министарство државних пољопривредних добара Народне Републике Србије – Београд (1950–1950) 1950–1950
Министарство електропривреде Народне Републике Србије – Београд (1950–1950) 1950–1950
Министарство за науку и културу Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Министарство за увоз и извоз Владе Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1949–1951
Привредни савет Владе Народне Републике Србије – Београд (1950–1953) 1949–1952
Савет за енергетику и екстрактивну индустрију Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе Народне Републике Србије – Београд (1950–1953) 1949–1953
Савет за комуналне послове и локалну привреду Владе Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Савет за пољопривреду и шумарство Народне Републике Србије – Београд (1950–1953) 1950–1952
Савет за прерађивачку индустрију Владе Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Савет за промет робом Владе Народне Републике Србије – Београд (1950–1953) 1950–1952
Савет за грађевинске и комуналне послове Владе Народне Републике Србије – Београд (1951–1953) 1951–1952
Савет за индустрију Владе Народне Републике Србије – Београд (1951–1953) 1951–1952
Савет за саобраћај Народне Републике Србије – Београд (1951–1953) 1951–1952
Савет за народно здравље и социјалну политику Народне Републике Србије – Београд (1951–1956) 1946–1957
Државни секретаријат за послове опште управе и буџет – Београд (1952–1956) 1952–1956
Државни секретаријат за послове привреде Народне Републике Србије – Београд (1953–1956) 1952–1957
Савет за просвету и културу Народне Републике Србије – Београд (1953–1956) 1951–1956
Државни секретаријат за правосудну управу – Београд (1953–1963) 1954–1965
Државни секретаријат за робни промет – Београд (1956–1962) 1956–1963
Републички комитет за рад Социјалистичке Републике Србије – Београд (1956–1965;1969–1989) 1956–1963; 1969–1985
Републички секретаријат за саобраћај и везе – Београд (1956–1991) 1956–1985
Републички комитет за здравље и социјалну политику Социјалистичке Републике Србије – Београд (1956–1989) [1953–1955] ;1956–1985
Републички секратаријат за индустрију – Београд (1956–1965) 1956–1965
Републички секретаријат за опште привредне послове Народне Републике Србије – Београд (1956–1965) 1951–1962
Републички секретаријат за пољопривреду и шумарство – Београд (1956–1957; 1962–1967) 1957; 1962–1967
Савет за културу Народне Републике Србије – Београд (1956–1963) 1956–1963
Савет за просвету Народне Републике Србије – Београд (1956–1963) 1958–1963
Савет за социјалну заштиту Народне Републике Србије – Београд (1956–1958) 1956–1957
Савет за урбанизам и комуналне послове Народне Републике Србије – Београд (1956–1958) 1956–1957
Републички секретаријат за пољопривреду Извршног већа Народне Републике Србије – Београд (1957–1962) 1958–1962
Републички секретаријат за шумарство Извршног већа Народне Републике Србије – Београд (1957–1962) 1958–1962
Савет за социјалну политику и комунална питања Народне Републике Србије – Београд (1958–1963) 1958–1963
Републички комитет за информације Социјалистичке Републике Србије – Београд (1960–1965; 1970–1989) 1970–1990
Републички секратаријат за трговину (1962–1965) 1962–1965
Републички секретаријат за образовање Социјалистичке Републике Србије – Београд (1963–1967) 1956–1967
Републички секретаријат за културу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1963–1967; 1991–1985) 1964–1967; 1972–1985
Републички секретаријат за правосуђе и управу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1963–1991) 1963–1983
Републички секретаријат за финансије Социјалистичке Републике Србије – Београд (1963–1991) 1956–1985
Републички секретаријат за индустрију и трговину Социјалистичке Републике Србије – Београд (1965–1967) 1965–1967
Републички секретаријат за тржиште и цене Социјалистичке Републике Србије – Београд (1965–1982) 1972; 1976–1984
Републички секретаријат за образовање и културу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1967–1969) 1967–1969
Републички секретаријат за привреду Социјалистичке Републике Србије – Београд (1967–1982) 1967–1982
Републички комитет за пољопривреду, шумарство и водопривреду Социјалистичке Републике Србије – Београд (1967–1986) 1967–1985
Републички секретаријат за урбанизам и стамбено–комуналне делатности Социјалистичке Републике Србије – Београд (1967–1991) 1969–1985
Секретаријат за законодавство Социјалистичке Републике Србије – Београд (1968–2001) 1971–1981
Републички секретаријат за образовање, науку и културу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1970–1972) 1970–1972
Секретаријат за односе са иностранством Социјалистичке Републике Србије – Београд (1971–1982) 1972–1981
Републички секретаријат за борачка и инвалидска питања Социјалистичке Републике Србије – Београд (1971–1991) 1971–1985
Републички секретаријат за образовање и науку Социјалистичке Републике Србије – Београд (1972–1982) 1972–1982
Републички комитет за науку и информатику Социјалистичке Републике Србије – Београд (1982–1986) 1982–1985
Републички комитет за образовање и физичку културу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1982–1988) 1982–1989
Републички комитет за енергетику, индустрију и грађевинарство Социјалистичке Републике Србије – Београд (1982–1991) 1983–1985
Републички комитет за робни промет и услуге Социјалистичке Републике Србије – Београд (1982–1990) 1982–1988
Републички секретаријат за образовање, науку и физичку културу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1988–1991) 1982; 1986–1989
Капетанија пристаништа – Београд (1918–?) 1920–1952;1966–1969
Дирекција за снабдевање – Београд (1944–1945) 1944–1945
Земаљска комисија Србије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача – Београд (1944–1947) 1929–1947
Главна управа за пољопривреду Народне Републике Србије – Београд (1944–1952) 1945–1952
Републички завод за статистику – Београд (1945– ) 1946–1955
Дирекција за транспорт при Председништву Владе Народне Републике Србије – Београд (1945–1947) 1945–1949
Управа пољопривредних машинских станица Народне Републике Србије – Београд (1945–1947) 1945–1947
Земаљски уред за цене Србије – Београд (1945–1950) 1945–1950
Комисија Извршног већа Социјалистичке Републике Србије за односе са верским заједницама – Београд (1945–1980) 1945–1980
Земаљска управа индустрије коже и обуће Народне Републике Србије – Београд (1946–1947) 1946–1947
Земаљска управа прехрамбене индустрије Народне Републике Србије – Београд (1946–1947) 1946–1947
Земаљска управа за индустријску прераду жита Народне Републике Србије – Београд (1946–1948) 1946–1948
Земаљска управа за индустрију грађевинског материјала – Београд (1946–1948) 1946–1947
Главна управа за туризам и угоститељство Народне Републике Србије – Београд (1946–1951) 1946–1952
Комисија државне контроле Народне Републике Србије – Београд (1946–1951) 1947–1951
Планска комисија Народне Републике Србије – Београд (1946–1951) 1945–1952
Главна дирекција графичке индустрије Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1950
Главна дирекција за високоградњу Народне Републике Србије – Београд (1947–1948) 1947–1948
Главна дирекција за индустријске објекте Народне Републике Србије – Београд (1947–1948) 1947–1948
Главна дирекција за јавни аутосаобраћај Народне Републике Србије – Београд (1947–1952) 1947–1952
Главна дирекција за кудељу и лан Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1950
Главна дирекција за набавке Народне Републике Србије – Београд (1947–1952) 1947–1949
Главна дирекција за прераду меса, воћа и поврћа Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1950
Главна дирекција за примењену уметност и домаћу радиност Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1949–1949
Главна дирекција за промет живином и перјем Народне Републике Србије – Београд (1947–1951) 1948–1952
Главна дирекција за снабдевање сточном храном – Београд (1947–1950) 1947–1950
Главна дирекција индустрије врења и тестенина Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1950
Главна дирекција коже и обуће Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1950
Главна дирекција народних магацина Народне Републике Србије – Београд (1947–1948) 1947–1948
Главна дирекција пољопривредних добара Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1946–1950
Главна дирекција пољопривредних машинских станица Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1951
Главна дирекција предузећа за промет воћем, поврћем и алкохолним пићем – Београд (1947–1948) 1946–1948
Главна дирекција предузећа за промет стоком и сточним производима Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1952
Главна дирекција предузећа за снабдевање пољопривреде Народне Републике Србије – Београд (1947–1951) 1947–1951
Главна дирекција ремонта Народне Републике Србије – Београд (1947–1952) 1947–1950
Главна дирекција текстилне индустрије Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1946–1950
Главна дирекција трговачких стоваришта Народне Републике Србије – Београд (1947–1948) 1946–1948
Главна дирекција шумских газдинстава Народне Републике Србије – Београд (1947–1949) 1946–1948
Главна управа вода Народне Републике Србије – Београд (1947–1948) 1947–1948
Главна управа за откуп пољопривредних производа Министарства трговине и снабдевања Народне Републике Србије – Београд (1947–1953) 1947–1949
Земаљска управа за откуп и расподелу семенске робе Народне Републике Србије – Београд (1947–1949) 1947–1951
Комитет за научне установе, универзитет и високе школе Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1950
Комитет за спољну трговину Владе Народне Републике Србије – Београд (1947–1950) 1947–1950
Комитет за средње стручне школе Народне Републике Србије – Београд (1947–1949) 1947–1950
Урбанистички завод при Планској комисији Народне Републике Србије – Београд (1947–1952) 1946–1953
Главна дирекција грађевинске индустрије Народне Републике Србије – Београд (1948–1949) 1946–1948
Главна дирекција грађевинских предузећа Народне Републике Србије – Београд (1948–1952) 1945–1952
Главна дирекција дрвне индустрије Народне Републике Србије – Београд (1948–1950) 1947–1952
Главна дирекција пиринчаних газдинстава Народне Републике Србије – Београд. (1948–1949) 1948–1949
Главна дирекција предузећа за откуп и промет воћем Народне Републике Србије – Београд (1948–1950) 1947–1953
Главна дирекција привредних предузећа Народне Републике Србије – Београд (1948–1950) 1948–1950
Главна дирекција републичких магацина Народне Републике Србије – Београд (1948–1949) 1948–1949
Земаљска управа за изградњу задружних домова Народне Републике Србије – Београд (1948–1948) 1948–1948
Комисија за ревизију пројеката – Београд (1948–1953) 1934–1952
Комитет за водопривреду Владе Народне Републике Србије – Београд (1948–1951) 1948–1951
Комитет за задругарство Владе Народне Републике Србије – Београд (1948–1949) 1948–1948
Комитет за кинематографију Владе Народне Републике Србије – Београд (1948–1951) 1948–1951
Комитет за фискултуру Владе Народне Републике Србије – Београд (1948–1950) 1947–1951
Секретаријат Владе Народне Републике Србије за персоналну службу – Београд (1948–1953) 1948–1953
Управа за млинове – Београд (1948–1949) 1948–1950
Управа за унапређење производње – Београд (1948–1952) 1949–1951
Уред за информације при Председништву Владе Народне Републике Србије – Београд (1948–1951) 1946–1951
Главна дирекција млинских предузећа Народне Републике Србије – Београд (1949–1950) 1948–1950
Главна дирекција предузећа за експлоатацију шума Народне Републике Србије – Београд (1949–1950) 1949–1950
Главна дирекција предузећа за откуп коже и вуне Народне Републике Србије – Београд (1949–1950) 1947–1952
Главна дирекција специјализованих грађевинских предузећа Народне Републике Србије – Београд (1949–1950) 1947–1951
Управа за производњу грађевинског материјала Народне Републике Србије – Београд (1949–1950) 1948–1950
Генерална дирекција грађевинских предузећа опште градње Народне Републике Србије – Београд (1949–1950) 1949–1950
Главна дирекција трговинских предузећа за трговину на велико Народне Републике Србије – Београд (1949–1952) 1949–1951
Генерална дирекција дрвне индустрије Народне Републике Србије – Београд (1950–1950) 1950–1950
Генерална дирекција за грађење Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Генерална дирекција индустрије грађевинског материјала Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1948–1951
Главна дирекција за прехрамбену индустрију Народне Републике Србије – Београд (1950–1952) [1946–1949] 1950–1953
Главна дирекција Ветсерума Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1946–1951
Главна дирекција за саобраћај Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Главна дирекција машиноградње Народне Републике Србије – Београд (1950–1952) 1950–1952
Главна дирекција предузећа за грађење путева Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Главна дирекција предузећа за промет житарицама Народне Републике Србије – Београд (1950–1954) 1947–1951
Главна дирекција хидрограђевинских предузећа Народне Републике Србије – Београд (1950–1950) 1946–1952
Комитет за локалну индустрију и занатство Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1950–1951
Комитет комуналних послова Владе Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1949–1952
Управа за радио–дифузију Народне Републике Србије – Београд (1950–1951) 1948–1951
Фонд за механизацију и инвестициону изградњу задружне привреде – Београд (1950–1953) 1950–1953
Главна дирекција државних пољопривредних добара Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1950–1953
Главна дирекција електропривреде Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1947–1952
Главна дирекција за кожу и обућу Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1952–1952
Главна дирекција за металургију Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1952
Главна дирекција за неметале Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1950–1952
Главна дирекција за текстил Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1952–1952
Главна дирекција за текстил, кожу, обућу и гуму Народне Републике Србије – Београд (1951–1951) 1950–1952
Главна дирекција за угаљ Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1949–1952
Главна дирекција задружне пољопривреде Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1952
Главна дирекција металне и радио–индустрије – Београд (1951–1952) 1945–1953
Главна дирекција речног саобраћаја Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1946–1952
Главна дирекција хемијске индустрије Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1946–1952
Главна управа за водопривреду Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1952
Главна управа за државне набавке Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1952
Главна управа за комуналне послове Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1952
Главна управа за локалну индустрију и занатство Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1950–1952
Главна управа за план Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1952
Главна управа за саобраћај и путеве Народне Републике Србије – Београд (1951–1951) 1951–1951
Главна управа за трговину и снабдевање Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1951
Главна управа за увоз и извоз Народне Републике Србије – Београд (1951–1951) 1951–1952
Главна управа за шумарство Народне Републике Србије – Београд (1951–1952) 1951–1952
Републичка комисија за пољопривредни земљишни фонд Народне Републике Србије – Београд (1953–1956) 1953–1956
Управа за шумарство Народне Републике Србије – Београд (1953–1956) 1953–1955
Управа за водопривреду Народне Републике Србије – Београд (1953–1965) 1949–1963
Комисија за национализацију при Извршном већу Народне Републике Србије – Београд (1959–1963) 1959–1963
Завод за основно образовање и образовање наставника Социјалистичке Републике Србије – Београд (1960– ?) 1962–1972
Републички завод за јавну управу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1960–[1992]) 1964–1986
Републички завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу Социјалистичке Републике Србије – Београд (1960–2001) 1962–1996
Републичка комисија за преглед филмова Социјалистичке Републике Србије – Београд (1962–1990) 1963–1971; 1973–1977; 1982–1990
Републичка геодетска управа Социјалистичке Републике Србије – Београд (1965–) 1938–1970
Републички савет за координацију научних делатности Социјалистичке Републике Србије – Београд (1965–1969) 1965–1969
Управа за заједничке службе републичких органа Социјалистичке Републике Србије – Београд (1967–) 1967–1985
Службе безбедности – Београд (1967–) [1935–1989]
Просветни савет – Београд (1967– ?) 1968–1991
Посебна заједница за образовање и организацију рада – Београд (1968–1976) 1968–1976
Републичка заједница образовања за привреду и друштвене делатности Социјалистичке Републике Србије – Београд (1969–?) 1975–1977
Републичка заједница образовања Социјалистичке Републике Србије – Београд (1969–[1974]) 1967–1974
Републичка заједница културе Социјалистичке Републике Србије – Београд (1969–1990) 1969–1990
Републичка заједница физичке културе Социјалистичке Републике Србије – Београд (1972–1990) 1973–1989
Републичка дирекција за робне резерве Социјалистичке Републике Србије – Београд (1974–) 1976–1985
Заједница усмереног образовања Социјалистичке Републике Србије – Београд (1978–1990) 1978–1990
Републички фонд за више образовање Социјалистичке Републике Србије – Београд (1990–?) 1990–1991
Републички фонд за основно образовање и васпитање Социјалистичке Републике Србије – Београд (1990–?) 1990–1991
Републички фонд за средње образовање Социјалистичке Републике Србије – Београд (1990–?) 1990–1991
Републички фонд за универзитетско образовање Социјалистичке Републике Србије – Београд (1990–?) 1990–1991
Републички фонд за ученички и студентски стандард Социјалистичке Републике Србије – Београд (1990–?) 1990–1991
Републички завод за унапређивање образовања и васпитања – Београд (–) 1946–1989
Управа за инвестициону изградњу Народне Републике Србије – Београд (–) 1953–1956
Југословенски завод за проучавање школских и просветних питања – Београд (–) 1955–1973
Југословенски центар за наставни и културно просветни филм – Београд (–) 1955–1973
Републички фонд за унапређење културних делатности Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1961–1969
Републички позајмни фонд студената Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1961–1977
Републички фонд за развој привредно неразвијених подручја Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1962–1965
Друштвени фонд за школство Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1962–1967
Завод за средње образовање Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1962–1973
Републички фонд за унапређење кинематографије Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1965–1965
Републичка заједница дечје заштите Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1973–1978
Републичка заједница за основно образовање Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1975–1990
Републички акциони одбор за елементарно образовање одраслих Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1977–1979
Самоуправна интересна заједница Србије за економске односе са иностранством – Београд (–) 1977–1987
Републички фонд за отклањање последица елементарних непогода Социјалистичке Републике Србије – Београд (–) 1978–1978
Републичка изборна комисија (–) 2004–2014
Суд општенародни српски у Крагујевцу – Крагујевац (1820–1835) 1820–1835
Касациони суд – Београд (1846–1944) 1847–1944
Апелациони суд у Београду – Београд (1837–1944) 1839–1944
Суд округа београдског – Београд (1826–1918) 1826–1918
Суд округа крагујевачког – Крагујевац (1826–1918) 1826–1902
Суд округа ужичког – Ужице (1825–1943) 1825–1943
Чрезвичајни суд над бунтовницима – Београд (–1839) 1839
Преки суд за учеснике у Катанској буни – Ваљево, Осечина, Мојковић, Петковица, Шабац, Месарци, Београд (–1844) 1844
Изванредни суд за пресуђење тужби народа против чиновника, свештеника, учитеља и кметова – Београд (1859–1860) 1859–1865
Преки суд за учеснике у Тимочкој буни – Зајечар (–1883) 1883–1884
Преки суд за учеснике у Ивањданском атентату – Београд (–1899) 1899–1900
Комисије и судови за ограничавање државних шума у Србији – Жагубица, Копаоник (1891–1940) 1891–1940
Чрезвичајна комисија за ислеђивање кривица противника Правитељства српског – Београд (1840–1841) 1840–1841
Врховни суд Србије – Београд (1945–) 1945–1999
Уставни суд Републике Србије – Београд (1963–) 1962–1985
Виши привредни суд / Виши трговински суд – Београд (1954–) 1947–2005
Суд удруженог рада – Београд (1976–1991) 1976–1991
Републичко јавно тужилаштво Социјалистичке Републике Србије – Београд (1945–) 1945–1978
Републичко јавно правобранилаштво Социјалистичке Републике Србије – Београд (1952–) 1948–1985
Републички друштвени правобранилац самоуправљања – Београд (1974–1991) 1974–1991
Републичко веће за прекршаје – Београд (1965–2005) 1966–1973
Лицеј – Београд (1838–1863) 1838–1863
Велика школа – Београд (1863–1905) 1863–1904
Универзитет у Београду – Београд (1905–) 1891–1987
Филозофски факултет Универзитета у Београду– Београд (1863–) 1897–1953
Правни факултет Универзитета у Београду – Београд (1863–) 1892–1948
Технички факултет Универзитета у Београду – Београд (1863–1948) 1894–1948
Пољопривредно–шумарски факултет Универзитета у Београду – Београд (1919–1949) 1944–1947
Медицински факултет Универзитета у Београду – Београд (1920–) 1925–1979
Ветеринарски факултет Универзитета у Београду – Београд (1936–) 1920–1947
Факултет ликовне уметности Универзитета уметности у Београду – Београд (1937–) 1937–1945
Економски факултет Универзитета у Београду – Београд (1937–) 1937–1948
Музичка академија – Београд (1937–) 1937–1947
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду – Београд (1945–) 1939–1960
Архитектонски факултет Универзитета у Београду– Београд (1948–) 1919–1973
Машински факултет Универзитета у Београду – Београд (1948–) 1949–1989
Технолошко–металуршки факултет Универзитета у Београду – Београд (1948–) 1939–1991
Медицинска велика школа – Београд (1948–1954) 1948–1954
Техничка велика школа – Београд 1948–1954) 1948–1954
Рударско–геолошки факултет Универзитета у Београду – Београд (1956–) 1948–1956
Филолошки факултет Универзитета у Београду – Београд (1958–) 1942–1975
Туризмолошки факултет Универзитета у Београду – Београд (1971–1991) 1973–1992
Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду – Београд (1973–) 1944–1979
Факултет за менаџмент Универзитета "Браћа Карић" – Београд (1992–2011) 1992–2011
Факултет за дизајн – Београд (2005–2011) 2002–2011
Културно образовни центар Мајсторске класе уметности у Београду – Београд (–) (–)
Виша педагошка школа – Београд (1920–1988) 1922–1988
Висока саобраћајна школа – Београд (1950–1960) 1950–1952
Виша школа за кадрове социјалног осигурања – Београд (1960–1970) 1961–1968
Виша школа за организацију рада – Београд (1961–1970) 1960–1970
Виша управна школа – Београд (1956–1970) 1956–1970
Виша школа за социјалне раднике – Београд (1958–1993) 1959–1991
Виша педагошка школа за економику домаћинства – Београд (1955–1988) 1955–1988
Политичка школа Србије – Београд (1945–1953) 1945–1953
Трговачка школа професора Тодоровића и Стојановића у Београду „Комерциум“ – Београд (1911–1946) 1911–1946
Централна управа домова југословенске деце у Бугарској – Софија (1945–1946) 1944–1946
Завод за оспособљавање кадрова за административне послове – Београд (1953–1953) 1953–1953
Станица за практичну наставу и огледе Ветеринарског факултета – Београд (1954–1960) 1949–1961
Школа грађевинских пословођа – Београд (1948–1953) 1948–1953
Школски ПТТ центар – Београд (1961–2003) 1961–2003
Државна средња техничка школа – Геодетски одсек – Београд (–) 1929–1945
Геодетска средња техничка школа – Геометријски одсек – Нови Сад (–) 1945–1953
Образовни центар за децу и омладину оштећеног слуха и говора „Радивоје Поповић“, Земун – Београд (1954–) 1947–1961
Архив Србије – Београд (1898–) 1900–1982
Задужбине (1906–1973) 1854–1973
Народно позориште у Београду – Београд (1868–) 1866–1955
Сеизмолошки завод (1906–) 1906–1946
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд (1947–) 1944–1987
Етнографски музеј – Београд (1901–) 1919–1959
Администрација листа „Село“, органа Уједињене земљорадничке странке – Београд (1946–1955) 1946–1955
„Нови дани“ – Београд (1949–1952) 1949–1952
„Светлост“, предузеће за приказивање биоскопских представа и продајних изложби књига – Београд (1949–1952) 1949–1952
Партијски радник – орган Централног комитета Комунистичке партије Србије – Београд (1949–1953) 1949–1953
„7. јули“ лист, орган Земаљског одбора Савеза бораца Народноослободилачког рата Србије – Београд (1950–1952) 1950–1952
НИРО „Село" – Београд (1971–1985) 1972–1978
НИРО „Задруга“ – Београд (–) 1959–1991
НИРО „Комунист“ – Београд (–) 1974–1991
Метеоролошка опсерваторија – Београд (1905–1947) 1895–1945
Епидемиолошки институт – Београд (1920–1956) 1921–1951
Управа огледног добра Универзитета у Београду – Београд (1923–1947) 1923–1947
Институт за кукуруз „Земун Поље“ – Београд (1945–) 1945–1978
Урбанистички институт – Београд (1946–1947) 1945–1947
Археолошки институт – Београд (1947–) 1947–1995
Научно–истраживачки институт Министарства индустрије Народне Републике Србије – Београд (1948–1952) 1948–1952
Хемијски институт Народне Републике Србије – Београд (1948–1961) 1948–1951
Институт за стакло – Београд (1949–1950) 1949–1950
Институт за металургију – Београд (1950–1952) 1949–1952
Опитна станица за испитивање пренапрегнутог бетона – Београд (1952–1953) 1952–1953
Завод за селекцију стоке – Београд (1952–1974) 1952–1974
Институт за економику пољопривреде – Београд (1954–) 1954–1974 1916–1985.
Институт за спољну трговину – Београд (–) 1955–2003
Републички завод за спорт – Београд (1956–) 1945–1982
Институт за системе планирања и управљања – Београд (1960–) 1959–1995
Институт економских наука – Београд (1963–) 1969–1998
Институт за истраживање и развој образовања – Београд (–) 1973–1975
Окружни уред за осигурање радника – Београд (1921–1945) 1907–1946
Биро за посредовање рада Народне Републике Србије – Београд (1952–1960) 1952–1960
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Београд (1957–) 1888–1978
Домови слепих – Земун (1919–) 1919–1960
Централна управа студентских домова и мензи – Београд (1947–1952) 1947–1952
Централно прихватилиште за децу и омладину – Београд (1963–?) 1940–1960
Интернат за социјалне раднике – Београд (–) 1957–1971
Болница за психијатријска и нервна обољења „Др Лаза К. Лазаревић“ – Београд (1861–) 1879–1945
Општа државна болница – Београд (1866–1947) 1922–1947
Прва хируршка клиника Медицинског факултета – Београд (1921–1969) 1924–1945
Интерна пропедевтичка клиника – Београд (1922–1956) 1931–1945
Трећа интерна клиника Универзитета у Београду – Београд (1923–1956) 1941–1945
Универзитетска дечија клиника – Београд (1924–) 1924–1947
Уролошка клиника – Београд (1932–) 1941–1945
Институт за онкологију и радиологију Србије – Београд (1932–) 1935–1948
Фтизиолошка клиника – Београд (1946–1952) 1947–1947
Казнено поправна установа – болница – Београд (–) 1956–1961
Завод за здравствену заштиту студената Универзитета у Београду – Београд (1931–) 1940–1959
Државни завод за производњу ветеринарских цепива и лекова – Београд (1939–1944) 1940–1941
Народни санитетски фонд – Београд (1939–1944) 1942–1944
Државна хемијска лабораторија - Београд (1898–1926) 1859-1926
„Пролек“, Завод за производњу лекова – Београд (1941–1946) 1941–1946
Институт за трансфузију крви Србије – Београд (1944–) 1939–1945
Прва српска земљорадничка банка – Београд (1914–1925) 1913–1922
Банка Поштанска штедионица – Београд (1921–) 1918–1947
Српска банка а.д. (1950–) 2011–2014
Прво српско акционарско друштво за експлоатацију шума (1910–1943) 1910–1944
Главни савез српских земљорадничких задруга – Београд (1895–1947) 1907–1952
Савез набављачких задруга државних службеника – Београд (1921–1947) 1921–1954
Савез здравствених задруга Србије – Београд (1922–1948) 1923–1948 [1949]
Главна земљорадничка набављачка задруга – Београд (1929–1947) 1925–1947 [1948–1951]
Главна земљорадничка сточарска задруга – Београд (1933–1947) 1935–1947 [1948–1950]
Главна земљорадничка кредитна задруга – Београд (1935–1947) 1937–1943
Главна земљорадничка произвођачка задруга – Београд (1935–1947) 1923–1956
Савез занатских задруга Србије – Београд (1939–1957) 1951–1962
Савез земљорадничких произвођачких задруга – Београд (1940–1947) 1940–1950
Савез радничко–службеничких задруга Србије – Београд (1945–1952) 1946–1952
Главни задружни савез Србије – Београд (1946–1947) 1946–1947
Савез набавно–продајних задруга Србије – Београд (1947–1949) 1947–1948
Савез сељачких радних задруга Србије – Београд (1947–1949) 1947–1953
Савез земљорадничких задруга Србије – Београд (1947–1949) 1943–1952
Главни савез земљорадничких задруга Народне Републике Србије – Београд (1949–1962) 1947–1962
Савез занатских и других неземљорадничких задруга – Београд (1951–1962) 1952–1962
Савез рибарских задруга Народне Републике Србије – Београд (1955–1958) 1948–1957
Задружни пословни савез за механизацију и снабдевање пољопривреде Народне Републике Србије „Агроопрема“ – Београд (1957–1960) 1950–1962
Окружни савез земљорадничких задруга – Чачак (1904–1943) 1920–1941
Окружни савез пожаревачких земљорадничких задруга – Пожаревац (–) 1925–1925
Азањска земљорадничка кредитна задруга – Азања (1894–1914) 1894–1894
Бачинска земљорадничка кредитна задруга – Бачина (1901–1951) 1899–1943
Ковиљачка земљорадничка кредитна задруга – Бања Ковиљача (1930–1943) 1930–1943
Бањанска земљорадничка кредитна задруга – Бањани (1900–1930) 1907–1941
Барска земљорадничка кредитна задруга – Баре (1898–1940) 1902–1941
Башинска земљорадничка кредитна задруга – Башин (1902–1941) 1920–1941
Бељинска земљорадничка кредитна задруга – Бељина (1920–1943) 1920–1931
Бистричка земљорадничка кредитна задруга – Бистрица (1919–1941) 1919–1941
Бобовичка земљорадничка кредитна задруга – Бобовик (1907–1943) 1927–1943
Бобовишка земљорадничка кредитна задруга – Бобовиште (1921–1946) 1921–1946
Богојевачка земљорадничка кредитна задруга – Богојевац (1931–?) 1931–1931
Бољевачка земљорадничка кредитна задруга – Бољевац (1899–1946) 1920–1947
Борска земљорадничка кредитна задруга – Бор (1925–1945) 1925–1945
Борачка земљорадничка кредитна задруга – Борач (1908–1940) 1923–1943
Брајковачка земљорадничка кредитна задруга – Брајковац (1935–?) 1935–1935
Брезовачка земљорадничка кредитна задруга – Брезовац (1899–1943) 1906–1941
Брезовичка земљорадничка кредитна задруга – Брезовица (1914–1943) 1914–1943
Буарска земљорадничка кредитна задруга – Буар (1929–1941) 1929–1941
Бунушка земљорадничка кредитна задруга – Бунуша (1925–1946) 1925–1946
Буковичка земљорадничка кредитна задруга – Буковик (1935–1936) 1935–1936
Васиљска земљорадничка кредитна задруга – Васиљ (1927–1945) 1927–1945
Великосугубинска земљорадничка кредитна задруга – Велика Сугубина (1904–1943) 1904–1943
Великоселска земљорадничка кредитна задруга – Велико Село (1923–1943) 1923–1940
Винорачка земљорадничка кредитна задруга – Винорача (1905–1938) 1905–1938
Рашљанска земљорадничка кредитна задруга – Висибаба (1911–1951) 1912–1950
Војштанска земљорадничка кредитна задруга – Војска (1903–1942) 1904–1942
Врановска земљорадничка кредитна задруга – Враново (1894–1953) 1895–1953
Врбовачка земљорадничка кредитна задруга – Врбовац (1922–1947) 1922–1947
Врељанска земљорадничка кредитна задруга – Врело (1899–1945) 1920–1945
Вукошићска земљорадничка кредитна задруга – Вукошић (1907–1942) 1919–1942
Гледићска земљорадничка кредитна задруга – Гледић (1905–1940) 1905–1936
Гложанска земљорадничка кредитна задруга – Гложане (1897–1946) 1909–1946
Годечевска земљорадничка кредитна задруга – Годечево (1910–1947) 1910–1947
Годовичка земљорадничка кредитна задруга – Годовик (1925–1940) 1925–1940
Голочелска земљорадничка кредитна задруга – Голочело (1919–1941) 1919–1941
Горобиљска земљорадничка кредитна задруга – Горобиље (1905–1947) 1908–1943
Грабска земљорадничка кредитна задруга – Граб (1920–1946) 1920–1946
Гредетинска земљорадничка кредитна задруга – Гредетин (1904–1945) 1920–1945
Трећа губеревачка земљорадничка кредитна задруга – Губеревац ([1933]–?) 1933–1943
Гучка земљорадничка кредитна задруга – Гуча ([1899]–?) 1899–1899
Добропољска земљорадничка кредитна задруга – Добро Поље ([1927]–?) 1927–1940
Доњокаменичка земљорадничка кредитна задруга – Доња Каменица (1901–1909) 1901–1909
Доњомутничка земљорадничка кредитна задруга – Доња Мутница (1900–1935) 1900–1935
Доњољубешка земљорадничка кредитна задруга – Доњи Љубеш (1907–1947) 1907–1946
Драгобраћска земљорадничка кредитна задруга – Драгобраћа (1903–1939) 1905–1936
Драговска земљорадничка кредитна задруга – Драгово (1907–1946) 1907–1944
Друговачка земљорадничка кредитна задруга – Друговац (1920–1946) 1920–1946
Забојничка земљорадничка кредитна задруга – Забојница (1900–1948) 1900–1948
Закутска земљорадничка кредитна задруга – Закута (1905–1946) 1905–1946
Здравчићска земљорадничка кредитна задруга – Здравчићи (1925–1944) 1925–1944
Злотска земљорадничка кредитна задруга – Злот (1933–?) 1933–1933
Жупањевачка земљорадничка кредитна задруга – Жупањевац (1904–1939) 1904–1943
Прва јабланичка земљорадничка кредитна задруга – Јабланица (1933–1933) 1933–1933
Друга катунска земљорадничка кредитна задруга – Катун (1929–1946) 1929–1946
Краљевачка земљорадничка кредитна задруга – Краљево (1921–1945) 1921–1945
Потпећска земљорадничка кредитна задруга – Крвавци (1927–1945) 1927–1945
Крнићска Јазовичка земљорадничка кредитна задруга – Крнић, Јазовник (1921–1944) 1921–1944
Крнулска земљорадничка кредитна задруга – Крнуле (1919–1947) 1919–1947
Кусадачка земљорадничка кредитна задруга – Кусадак (1896–1947) 1899–1946
Лазачка земљорадничка кредитна задруга – Лазац (1904–1940) 1904–1940
Ласовачка земљорадничка кредитна задруга – Ласово (1943–?) 1943–1943
Латвичка земљорадничка кредитна задруга – Латвица (1905–1944) 1905–1944
Друга липљенска земљорадничка кредитна задруга – Липље (1924–1945) 1924–1945
Лишанска земљорадничка кредитна задруга – Лиса (1911–?) 1911–1911
Лозовичка земљорадничка кредитна задруга – Лозовик (1928–1947) 1927–1943
Малоизворска земљорадничка кредитна задруга – Мали Извор (–) (–)
Малојовановачка земљорадничка кредитна задруга – Мали Јовановац (1931–1951) 1931–1949
Малоорашка земљорадничка кредитна задруга – Мало Орашје (1894–?) 1894–1903
Малчанска земљорадничка кредитна задруга – Малча (1901–1943) 1929–1943
Масуричка земљорадничка кредитна задруга – Масурица (1905–1941) 1920–1941
Мелничка земљорадничка кредитна задруга – Мелница (1899–1946) 1919–1946
Месарачка земљорадничка кредитна задруга – Месарци (1920–1945) 1931–1945
Мириловачка земљорадничка кредитна задруга – Мириловац (1925–1942) 1925–1942
Мозговска земљорадничка кредитна задруга – Мозгово (1899–1942) 1899–1942
Мојсињска земљорадничка кредитна задруга – Мојсиње (1906–1943) 1931–1943
Николиначка земљорадничка кредитна задруга – Николинац (1905–1946) 1905–1946
Осмаковачка земљорадничка кредитна задруга – Осмаково (1931–1948) 1931–1948
Параћинска земљорадничка кредитна задруга – Параћин (1920–1947) 1920–1947
Планиничка земљорадничка кредитна задруга – Планиница (1897–1939) 1914–1939
Праћинска земљорадничка кредитна задруга – Праћина (1897–1939) 1905–1939
Придворичка земљорадничка кредитна задруга – Придворица (1904–1925) 1906–1925
Пуховска земљорадничка кредитна задруга – Пухово (1920–1921) 1920–1921
Раденковићска земљорадничка кредитна задруга – Раденковић (1900–1940) 1900–1941
Радиначка земљорадничка кредитна задруга – Радинац (1920–1936) 1920–1936
Рашаначка земљорадничка кредитна задруга – Рашанац (1929–1941) 1929–1943
Рибашевска земљорадничка кредитна задруга – Рибашевина (1906–1942) 1906–1942
Риђашка земљорадничка кредитна задруга – Риђаге (1901–1924) 1924–1924
Рутевачка земљорадничка кредитна задруга – Рутевац (1926–1946) 1926–1946
Салашноћајска земљорадничка кредитна задруга – Салаш Ноћајски (1904–1948) 1928–1948
Самаилска земљорадничка кредитна задруга – Самаила (1919–1947) 1919–1947
Севојничка земљорадничка кредитна задруга – Севојно (1936–1941) 1936–1941
Сењска земљорадничка кредитна задруга – Сење (1903–1940) 1920–1940
Сечоречка земљорадничка кредитна задруга – Сеча Река (1924–1942) 1924–1942
Смедеревска земљорадничка кредитна задруга – Смедерево (1933–?) 1933–1933
Сремачка земљорадничка кредитна задруга – Сремчица (1911–1949) 1911–1949
Стамничка земљорадничка кредитна задруга – Стамница (1897–1946) 1898–1946
Станчићска земљорадничка кредитна задруга – Станчићи (1912–1942) 1912–1942
Стрелачка земљорадничка кредитна задруга – Стрелац (1910–1912) 1910–1912
Суботиначка земљорадничка кредитна задруга – Суботинац (1914–1946) 1914–1946
Сумраковачка земљорадничка кредитна задруга – Сумраковац (1926–1947) 1926–1947
Трњанска земљорадничка кредитна задруга – Трњане (1906–1947) 1906–1947
Туларска земљорадничка кредитна задруга – Тулари (1907–1947) 1907–1947
Црвенојабучка земљорадничка кредитна задруга – Црвена Јабука (1930–1952) 1930–1952
Црквеначка земљорадничка кредитна задруга – Црквенац (1897–1949) 1912–1949
Честинска земљорадничка кредитна задруга – Честин (1906–1947) 1906–1947
Шљиварска земљорадничка кредитна задруга – Шљивар (1931–1945) 1931–1945
Земаљски савез за пољопривредни кредит – Београд (1922–1947) 1922 –1947
Главна задруга за пољопривредни кредит – Београд (1929–1942) 1929–1942
Обласна задруга за пољопривредни кредит – Београд (1928–1945) 1928–1945
Бановинска задруга за пољопривредни кредит – Београд (1929–1947) 1929–1947
Месна задруга за пољопривредни кредит – Башин (1928–1933) 1928–1933
Месна задруга за пољопривредни кредит – Доња Каменица (1928–1928) 1928–1928
Месна задруга за пољопривредни кредит – Доњи Катун (1929–1940) 1929–1940
Месна задруга за пољопривредни кредит – Доњи Љубеш (1936–1936) 1936–1936
Месна задруга за пољопривредни кредит – Зоруновац (1929–1951) 1929–1951
Месна задруга за пољопривредни кредит – Каменово (1937–1940) 1937–1940
Месна задруга за пољопривредни кредит – Крупац (1928–1947) 1928–1947
Месна задруга за пољопривредни кредит – Лозница Село (1928–1939) 1928–1939
Месна задруга за пољопривредни кредит – Ново Бањане (1928–1941) 1941–1941
Месна задруга за пољопривредни кредит – Радановци (1929–1945) 1929–1945
Месна задруга за пољопривредни кредит – Сибница (1932–1949) 1932–1949
Месна задруга за пољопривредни кредит – Скробница (1932–1936) 1930–1936
Месна задруга за пољопривредни кредит – Слатина (1929–1945) 1940–1945
Месна задруга за пољопривредни кредит – Смољинац (1927–1941) 1927–1941
Месна задруга за пољопривредни кредит – Соко Бања (1933–1942) 1933–1942
Месна задруга за пољопривредни кредит – Сумраковац (1938–1948) 1938–1948
Кредитна задруга задружних службеника – Београд (1932–1949) 1932–1949
Земљорадничка агрономска кредитна задруга – Београд (1934–1941) 1934–1941
Кредитна задруга ваздухопловаца – Земун (1936–1940) 1936–1940
Тамнавска учитељска кредитна задруга – Уб (1932–1947) 1932–1947
Баничинска земљорадничка набављачка задруга – Баничина (1921–1942) 1921–1942
Ковиљачка земљорадничка набављачка задруга – Бања Ковиљача (1934–1947) 1934–1947
Барска земљорадничка набављачка задруга – Баре (1902–1948) 1912–1948
Башинска земљорадничка набављачка задруга – Башин (1912–1940) 1912–1940
Бељинска земљорадничка набављачка задруга – Бељин (1920–1938) 1920–1938
Бистричка земљорадничка набављачка задруга – Бистрица (1919–1947) 1919–1947
Блатска земљорадничка набављачка задруга – Блато (1920–1950) 1920–1950
Бобовишка земљорадничка набављачка задруга – Бобовиште (1921–1933) 1921–1933
Борска земљорадничка набављачка задруга – Бор (1925–1946) 1925–1947
Борачка земљорадничка набављачка задруга – Борач (1919–1949) 1919–1949
Брадарачка земљорадничка набављачка задруга – Брадарац (1906–1948) 1906–1948
Брезовичка земљорадничка набављачка задруга – Брезовица (1921–1948) 1921–1948
Брестовачка земљорадничка набављачка задруга – Брестовац (1921–1948) 1921–1948
Буковичка земљорадничка набављачка задруга – Буковица (1938–1939) 1938–1939
Бунушка земљорадничка набављачка задруга – Бунуша (1920–1951) 1920–1951
Валевачка земљорадничка набављачка задруга – Валевац (1926–1948) 1930–1948
Валнишка земљорадничка набављачка задруга – Валниш (1932–1949) 1932–1949
Великосугубинска земљорадничка набављачка задруга – Велика Сугубина (1911–1948) 1911–1948
Великоселска земљорадничка набављачка задруга – Велико Село (1920–1949) 1918–1949
Висибабска земљорадничка набављачка задруга – Висибаба (1935–1941) 1935–1941
Влаховска земљорадничка набављачка задруга – Влахово (1905–1948) 1905–1948
Врановска земљорадничка набављачка задруга – Враново (1924–1952) 1924–1952
Врбовачка земљорадничка набављачка задруга – Врбовац (1920–1939) 1920–1939
Врељанска земљорадничка набављачка задруга – Врело (1925–1930) 1925–1930
Вртишка земљорадничка набављачка задруга – Вртиште (1941–?) 1941–1941
Вртовачка земљорадничка набављачка задруга – Вртовац (1939–1948) 1939–1948
Гложанска земљорадничка набављачка задруга – Гложане (1911–1951) 1911–1951
Годовичка земљорадничка набављачка задруга – Годовик (1934–?) 1934–1934
Горњогламска земљорадничка набављачка задруга – Горња Глама (1931–1947) 1931–1947
Горњокаменичка земљорадничка набављачка задруга – Горња Каменица (1928–1949) 1928–1949
Горњотопоничка земљорадничка набављачка задруга – Горња Топоница (1941–?) 1941–1941
Горњозуничка земљорадничка набављачка задруга – Горње Зуниче (1923–1932) 1923–1932
Горњокатунска земљорадничка набављачка задруга – Горњи Катун (1934–1940) 1934–1940
Горчинска земљорадничка набављачка задруга – Горчинац (1933–1938) 1933–1938
Гредетинска земљорадничка набављачка задруга – Гредетин (1928–1946) 1928–1946
Грнчарска земљорадничка набављачка задруга – Грнчар (1933–1947) 1933–1947
Дејанска земљорадничка набављачка задруга – Дејан (1933–1949) 1933–1949
Дивљанска земљорадничка набављачка задруга – Дивљана (1933–1941) 1933–1941
Добропољска земљорадничка набављачка задруга – Добро Поље (1923–1951) 1923–1951
Доњокаменичка земљорадничка набављачка задруга – Доња Каменица (1901–1948) 1902–1948
Доњо–коритничка земљорадничка набављачка задруга – Доња Коритница (1933–1942) 1933–1942
Доњо–локошничка земљорадничка набављачка задруга – Доња Локошница (1920–1946) 1945–1946
Доњо–мутничка земљорадничка набављачка задруга – Доња Мутница (1911–1947) 1911–1947
Доњо–катунска земљорадничка набављачка задруга – Доњи Катун (1922–1941) 1935–1941
Доњо–љубешка земљорадничка набављачка задруга – Доњи Љубеш (1920–1948) 1930–1948
Драгобраћска земљорадничка набављачка задруга – Драгобраћа (1920–1947) 1921–1947
Драговска земљорадничка набављачка задруга – Драгово (1931–1948) 1920–1948
Дражањска земљорадничка набављачка задруга – Дражањ (1920–1938) 1936–1938
Жељушка земљорадничка набављачка задруга – Жељуша (1924–1948) 1924–1948
Жлнска земљорадничка набављачка задруга – Жлне (1910–1945) 1934–1945
Жупањевачка земљорадничка набављачка задруга – Жупањевац (1905–1939) 1905–1939
Закутска земљорадничка набављачка задруга – Закута (1922–1943) 1922–1943
Здравчићева земљорадничка набављачка задруга – Здравчићи (1944–1944) 1944–1944
Зоруновачка земљорадничка набављачка задруга – Зоруновац (1931–1951) 1931–1951
Изворска земљорадничка набављачка задруга – Извор (1920–1945) 1921–1941
Калиновачка земљорадничка набављачка задруга – Калиновац (1934–1949) 1934–1949
Камбелевачка земљорадничка набављачка задруга – Камбелевац (1920–1945) 1920–1945
Каменовска земљорадничка набављачка задруга – Каменово (1924–1948) 1924–1948
Костурска земљорадничка набављачка задруга – Костур (1930–1948) 1930–1948
Потпећска земљорадничка набављачка задруга – Крвавци (1932–1944) 1932–1944
Кривајска земљорадничка набављачка задруга – Криваја (1930–1943) 1933–1943
Крнићска–Јазовичка земљорадничка набављачка задруга – Крнић (1924–1942) 1924–1942
Крнулска земљорадничка набављачка задруга – Крнуле (1934–1934) 1934–1934
Крупачка земљорадничка набављачка задруга – Крупац (1923–1947) 1923–1947
Крушарска земљорадничка набављачка задруга – Крушар (1928–1940) 1928–1940
Кусадачка земљорадничка набављачка задруга – Кусадак (1920–1947) 1920–1947
Друга лалинска земљорадничка набављачка задруга – Лалинац (1936–1951) 1936–1951
Лелићска земљорадничка набављачка задруга – Лелић (1932–1950) 1932–1950
Липљанска земљорадничка набављачка задруга – Липље (1926–1949) 1926–1949
Липовачка земљорадничка набављачка задруга – Липовац (1932–1948) 1932–1948
Дринска земљорадничка набављачко–произвођачка задруга – Лозница (1940–1941) 1940–1941
Лозовичка земљорадничка набављачка задруга – Лозовик (1933–1950) 1933–1950
Луковска земљорадничка набављачка задруга – Луково (1905–1949) 1905–1949
Манојличка земљорадничка набављачка задруга – Манојлица (1901–1946) 1934–1947
Масуричка земљорадничка набављачка задруга – Масурица (1908–1941) 1909–1941
Матрићска земљорадничка набављачка задруга – Матрић (1934–1934) 1934–1934
Косаничка земљорадничка набављачка задруга – Мачковац (1942–1946) 1942–1946
Мелничка земљорадничка набављачка задруга – Мелница (1939–1943) 1939–1943
Месарачка земљорадничка набављачка задруга – Месарци (1920–1944) 1924–1944
Метовничка земљорадничка набављачка задруга – Метовница (1920–1949) 1920–1949
Мириловачка земљорадничка набављачка задруга – Мириловац (1926–1947) 1926–1949
Мишљеновачка земљорадничка набављачка задруга – Мишљеновац (1930–1945) 1930–1945
Моклишка земљорадничка набављачка задруга – Моклиште (1920–1947) 1919–1947
Мокрогорска земљорадничка набављачка и кредитна задруга – Мокра Гора (1907–1932) 1907–1932
Новокоритска земљорадничка набављачка задруга – Ново Корито (1924–1941) 1924–1941
Овсишка земљорадничка набављачка задруга – Овсиште (1935–1953) 1935–1953
Друга ореовачка земљорадничка набављачка задруга – Ореовац (1933–1948) 1933–1948
Пајешка земљорадничка набављачка задруга – Пајеж (1928–1946) 1928–1946
Параћинска земљорадничка набављачка задруга – Параћин (1919–1932) 1919–1932
Печењевачка земљорадничка набављачка задруга – Печењевци (1926–1947) 1927–1948
Планиничка земљорадничка набављачка задруга – Планиница (1908–1949) 1914–1949
Праћинска земљорадничка набављачка задруга – Праћина (Кончарево) (1922–1939) 1922–1939
Придворичка земљорадничка набављачка задруга – Придворица (1912–1937) 1912–1937
Радановачка земљорадничка набављачка задруга – Радановци (1932–1948) 1932–1948
Раденковићска земљорадничка набављачка задруга – Раденковић (1928–1945) 1928–1945
Радиначка земљорадничка набављачка задруга – Радинац (1920–1947) 1920–1947
Растишка земљорадничка набављачка задруга – Растиште (1937–1948) 1937–1948
Ратковићска земљорадничка набављачка задруга – Ратковић (1930–1946) 1930–1946
Рашаначка земљорадничка набављачка задруга – Рашанац (1931–1946) 1931–1946
Ресничка земљорадничка набављачка задруга – Ресник (1920–1920) 1920–1920
Ргошка земљорадничка набављачка задруга – Ргоште (1920–1946) 1920–1946
Рибашевска земљорадничка набављачка задруга – Рибашевина (1920–1920) 1920–1920
Салашноћајска земљорадничка набављачка задруга – Салаш Ноћајски (1932–1947) 1940–1947
Самаилска земљорадничка набављачка задруга – Самаила (1920–?) 1955–1955
Сењска земљорадничка набављачка задруга – Сење (1920–1931) 1920–1931
Сеонска земљорадничка набављачка задруга – Сеона (1920–1934) 1920–1934
Скробничка земљорадничка набављачка задруга – Скробница (1933–1948) 1933–1948
Скупљенска земљорадничка набављачка задруга – Скупљен (1925–1939) 1925–1939
Трећа слатинска земљорадничка набављачка задруга – Слатина (1921–1950) 1921–1950
Обласни савез земљорадничких набављачких задруга – Смедерево (1934–1943) 1934–1943
Смољиначка земљорадничка набављачка задруга – Смољинац (1924–1946) 1924–1946
Сремачка земљорадничка набављачка задруга – Сремци (1920–1942) 1942–1942
Стамничка земљорадничка набављачка задруга – Стамница (1920–1947) 1920–1947
Страњинска земљорадничка набављачка задруга – Страњинци (1935–1950) 1935–1950
Степањска земљорадничка набављачка задруга – Степање (1920–1948) 1930–1948
Стајковска земљорадничка набављачка задруга – Стајковац (1936–1946) 1936–1946
Суботиначка земљорадничка набављачка задруга – Суботинац (1912–1937) 1912–1937
Сувојничка земљорадничка набављачка задруга – Сувојница (1920–1941) 1920–1941
Сумраковачка земљорадничка набављачка задруга – Сумраковац (1933–1947) 1933–1947
Трњанска земљорадничка набављачка задруга – Трњане (1924–1947) 1912–1947
Друга туларска земљорадничка набављачко–продавачка и житарска задруга – Туларе (1935–1947) 1935–1947
Црвенојабучка земљорадничка набављачка задруга – Црвена Јабука Туларе (1922–1947) 1932–1940
Црквеначка земљорадничка набављачка задруга – Црквенац Туларе (1920–1951) 1920–1951
Чачанска земљорадничка набављачко–продавачка задруга – Чачак Туларе (1940–1945) 1940–1945
Честинска земљорадничка набављачко–продавачка задруга – Честин (1921–1949) 1921–1949
Расуљска земљорадничка набављачко–продавачка задруга – Честин (1941–1949) 1941–1949
Шљивовачко–поскурачка земљорадничка набављачка задруга – Шљивовац (1931–1949) 1931–1949
Шљивовичка земљорадничка набављачка задруга – Шљивовик (1934–1941) 1934–1941
Прва обласна земљорадничка произвођачка задруга – Чачак (1940–1947) 1940–1947
Ћупријска произвођачка земљорадничка репарска задруга – Ћуприја (1939–1948) 1939–1948
Мозговска земљорадничка произвођачка кредитна задруга – Мозгово (1899–1941) 1899–1941
Башинска земљорадничка млекарска задруга – Башин (1932–1942) 1932–1942
Бистричка земљорадничка млекарска задруга – Бистрица (1926–1945) 1926–1945
Горњогламска овчарско млекарска задруга – Горња Глама (1925–1947) 1925–1947
Ореовачка земљорадничка млекарска задруга – Ореовац (1936–1938) 1936–1938
Земљорадничка млекарско сточарска задруга – Сремчица (1937–1947) 1937–1947
Читлучка земљорадничка млекарска задруга – Читлук (1933–1937) 1933–1937
Шљивовичка земљорадничка млекарска задруга – Шљивовик (1933–1949) 1933–1949
Баничинска земљорадничка сточарска задруга – Баничина (1933–1948) 1933–1948
Прва тамнавска земљорадничка сточарска задруга – Бањане (1933–1948) 1933–1948
Бачинска земљорадничка сточарска задруга – Бачина (1935–1945) 1937–1942
Башинска земљорадничка сточарска задруга – Башин (1930–1945) 1937–1945
Бистричка земљорадничка сточарска задруга – Бистрица (1939–1946) 1939–1946
Бољевачка земљорадничка сточарска задруга – Бољевац (1937–1942) 1937–1942
Брезовичка земљорадничка сточарска задруга – Брезовица (1942–1942) 1938–1943
Великосугубинска земљорадничка сточарска задруга – Велика Сугубина (1939–1946) 1938–1946
Великолаолска земљорадничка сточарска задруга – Велико Лаоле (1935–1947) 1935–1947
Великоселска земљорадничка сточарска задруга – Велико Село (1935–1948) 1934–1948
Врановска земљорадничка сточарска задруга – Враново (1937–1946) 1937–1946
Горњогламска земљорадничка сточарска задруга – Горња Глама (1925–1941) 1931–1941
Доњокоритничка земљорадничка сточарска млекарска задруга – Доња Коритница (1937–1941) 1937–1941
Драговска земљорадничка сточарска задруга – Драгово (1940–1941) 1940–1941
Каленићска земљорадничка сточарска задруга – Каленић (1939–1946) 1938–1949
Обласна земљорадничка сточарска задруга – Лозница (1932–1941) 1932–1941
Мириловачка земљорадничка сточарска задруга – Мириловац (1935–1941) 1935–1941
Планиничка сточарска живинарска задруга – Планиница (1933–1941) 1935–1941
Ресничка земљорадничка сточарска задруга – Ресник (1933–1947) 1933–1948
Стрижевачка земљорадничка сточарска млекарска задруга – Стрижевац (1935–1946) 1935–1946
Црвенојабучка земљорадничка сточарска задруга – Црвена Јабука (1935–1953) 1935–1953
Читлучка земљорадничка сточарска задруга – Читлук (1935–1942) 1935–1942
Шуљаковачка земљорадничка сточарска приплодна задруга – Шуљаковац (1931–1945) 1931–1945
Башинска говедарско–селекциона задруга – Башин (1929–1930) 1929–1930
Вранићска земљорадничко сточарска селекциона задруга – Вранић (1940–1940) 1940–1940
Јазовичко–крнићска земљорадничко сточарска селекциона задруга – Јазовик и Крнић (1940–1940) 1940–1940
Жичка земљорадничка сточарска задруга – Краљево (1933–?) 1933–1933
Масуричка говедарско–селекциона задруга – Масурица (1937–1937) 1937–1937
Друга моравска земљорадничка житарска задруга – Алексинац (1931–1931) 1931–1931
Прва тамнавска земљорадничка житарска задруга – Бањани (1929–1938) 1928–1945
Главна житарска задруга Србије – Београд (1936–1945) 1936–1945
Темнићка среска житарска задруга – Горњи Катун (1938–1942) 1938–1942
Моравска обласна житарска задруга – Јагодина (1940–1943) 1940–1943
Гружанска земљорадничка житарска задруга – Кнић (1939–1939) 1930–1942
Земљорадничка задруга „Житница“ – Пожаревац (1925–1940) 1940–1940
Земаљски савез пољопривредно–житарских задруга – Смедерево (1932–1945) 1936–1945
Обласни савез земљорадничких житарских задруга – Смедерево (1932–1941) 1929–1941
Воћарска земљорадничка задруга у Ариљу – Ариље (1922–1948) 1922–1948
Великосењска земљорадничка кречарска задруга – Велики Сењ (1933–1936) 1933–1946
Прва млавска земљорадничка задруга за заједничку набавку и употребу пољопривредних справа – Велико Село (1900–1948) 1901–1948
Врановска земљорадничка задруга произвођача шећерне репе – Враново (1932–1945) 1932–1945
Шуматовачко–моравска земљорадничка виноградарска задруга – Горњи Адровац (1930–1932) 1930–1932
Доњо–локошичка земљорадничка паприкарска задруга – Доња Локошница (1939–1946) 1939–1946
Воћарска задруга – Драгово (1938–1938) 1938–1938
Каменичка земљорадничка потрошачка задруга – Каменица (1938–1938) 1938–1938
Метовничка земљорадничка електро–машинска задруга – Метовница (1946–1950) 1946–1950
Ресничка земљорадничка задруга за обнову – Ресник (1919–1919) 1919–1919
Смољиначка земљорадничка цигларско–црепарска задруга – Смољинац (1935–1947) 1935–1949
Ћупријска земљорадничка пчеларска задруга – Ћуприја (1945–1951) 1945–1951
Савез пољопривредних сточарских задруга – Београд (1938–1945) 1938–1945
Земаљски савез пољопривредних задруга – Београд (1921–1950) 1921–1950
Земаљски савез пољопривредних сточарских задруга – Нови Сад – пословница Београд (1930–1941) 1930–1941
Савез пољопривредних сточарских задруга – Сарајево – пословница Београд (1941–1946) 1941–1946
Задруга државних службеника за набавку намирница – Београд (1919–1944) 1919–1944
Задруга за прераду индустријског биљног семена „ЗАПРЕС“ – Београд (1941–1948) 1943–1948
Задруга „Србофармација“ за производњу и промет фармацеутско–мирисних производа – Београд (1943–1947) 1943–1947
Земаљски савез воћарских, повртарских и виноградарских задруга – Београд (1934–1942) 1935–1942
Земаљски савез привредних задруга – Београд (1934–1942) 1939–1947
Издавачко просветна задруга „ИПРОЗ“ – Београд (1941–1945) 1941–1945
Набављачко продавачка задруга службеника Централног хигијенског завода – Београд (1940–1941) 1941–1941
Жељушка млекарска–сточарско–живинарска и одгајивачка задруга – Жељуша (1931–1942) 1931–1942
Сточарско–живинарска одгајивачка задруга – Јагодина (1931–1931) 1931–1931
Задруга за обнову за општину дугаловачку – Марковица (1919–1919) 1919–1919
Електричарска задруга – Масурица (1938–1939) 1938–1939
Мокрогорска смоларско–катранска задруга у Срезу ужичком – Мокра Гора (1907–1932) 1907–1932
Моравска пчеларска задруга – Ниш (1920–1947) 1920–1943
Задруга за производњу свилених чаура – Нови Сад (1936–1936) 1936–1936
Параћинска задруга за обнову – Параћин (1917–1919) 1917–1919
Ратковићска сточарско–живинарска одгајивачка задруга – Ратковић (1929–1947) 1929–1947
Извозничка виноградарска задруга – Смедерево (1944–1946) 1944–1946
Смедеревска виноградарска задруга – Смедерево (1933–1933) 1933–1933
Смедеревска задруга за извоз грожђа, воћа и вина – Смедерево (1937–1937) 1937–1937
Обласни савез произвођача шећерне репе – Смедерево (1932–1946) 1932–1946
Земаљски савез пољопривредно–воћарских задруга – Сремска Митровица (–) 1934–1942
Окружно пчеларско друштво – Ниш (1926–1927) 1926–1927
Адвокатска комора Србије – Београд (1886–) 1889–1959
Занатско–комунална комора Народне Републике Србије – Београд (1946–1962) 1937–1967
Угоститељска комора Народне Републике Србије – Београд (1947–1962) 1946–1962
Комора за индустрију и рударство, грађевинарство и саобраћај – Београд (1951–1962) 1951–1962
Пољопривредно–шумарска комора Народне Републике Србије – Београд (1951–1962) 1955–1962
Трговинска комора Народне Републике Србије – Београд (1952–1962) 1952–1962
Привредна комора Србије – Београд (1962–) 1947–2003
Комора здравствених установа Србије – Београд (–) 1959–1966
Саобраћајна комора Србије – Београд (–) 1955–1958
Омнипромет А.Д. – Београд (–) 1942–1942
Електрично предузеће Србије ЕПС – Београд (1945–1947) 1946–1947
Електровод, предузеће за набавку електричних постројења и материјала – Београд (1950–1952) 1947–1953
Индустријско–пројектантско–конструкциони биро Владе Народне Републике Србије – Београд (1947–1951) 1947–1950
Котекс, предузеће за промет сировом кожом и вуном – Београд (1951–1952) 1951–1953
Ропочево, индустрија мермера – Београд (1947–1950) 1947–1950
Предузеће за истражне радове – Београд (1950–1951) 1949–1953
Србокотекс, земаљско предузеће за промет кожом и текстилом – Београд (1947–1949) 1945–1950
Трговинска агенција Народне Републике Србије за промет индустријском робом – Београд (1950–1952) 1950–1952
Венчац, удружени мајдан мермера – Београд (1946–1952) 1947–1952
Државно шумско предузеће, ШУМПРЕД – Београд (1946–1947) 1945–1947
Главна машинска радионица – Београд (1946–1947) 1945–1947
Пољопривредно издавачко предузеће „ПРИПРЕД" – Београд (1946–1952) 1947–1952
Шумарско транспортно предузеће, ШУМТРАНС – Београд (1947–1952) 1948–1952
ШУМТАРА (Тара), Шумско набавно предузеће – Београд (1948–1949) 1948–1950
Трифолин, предузеће за пречишћавање семена – Београд (1948–1950) 1947–1951
Агенција угоститељства Србије – Београд (1948–1953) 1949–1952
Београд, трговачко стовариште за промет текстилом – Београд (1946–1948) 1946–1949
Државно предузеће Србије за опште набавке – Београд (1947–1948) 1946–1952
Експорт–амбалажа, предузеће за амбалажу извозне робе – Београд (1950–1950) 1950–1950
„Комуналац“, Опште набавно–продајно предузеће за локалну индустрију Народне Републике Србије – Београд (1948–1949) 1948–1952
„Прежис“, Земаљско предузеће Србије за промет житом и стоком – Београд (1945–1946) 1945–1947
„Стиг“, Предузеће за промет стоком и сточним производима – Београд (1946–1948) 1946–1948
„Сточар“, Предузеће за промет стоком и сточним производима – Београд (1948–1950) 1949–1951
Трговински сервис Народне Републике Србије – Београд (1949–1951) 1948–1952
Трговинско стовариште за промет готовим хемијским производима – Београд (1947–1947) 1946–1947
Уљарица а.д. – Београд (–) 1935–1953
Воћар, предузеће за промет експорт–импорт – Београд (1948–1949) 1948–1949
„Воћар“, Земаљско предузеће за промет воћем – Београд (1947–1948) 1946–1955
ЗЕМАГ, Земаљски магацин Србије – Београд (1946–1947) 1946–1947
„Житопромет“, Предузеће за промет житарицама – Београд (1947–1952) 1947–1951
„Живинопромет“, Продајна агенција за извоз – Београд (1951–1952) 1951–1953
„Житопромет“, Земаљско предузеће за промет житом– Београд (1946–1947) 1945–1950
„Превоз“ теретно аутотранспортно предузеће Србије – Београд (1946–1950) 1946–1951
Транспорт, предузеће за превоз – Београд (1950–1951) 1951–1951
Транспортер, аутотранспортно предузеће – Београд (1949–1952) 1949–1953
Грађевинар, грађевинско предузеће Србије за градњу – Београд (1947–1948) 1947–1949
„Грађевинска машина“, Предузеће за извођење земаљских радова – Београд (1949–1951) 1950–1952
Гранит, предузеће за екплоатацију шљунка и камена – Београд (1951–1952) 1947–1954
Гранит, предузеће за производњу и набавку грађевинског материјала – Београд (1950–1951) 1947–1953
Хидроградња, грађевинско предузеће – Београд (1947–1949) 1947–1953
Моравац, предузеће за експлоатацију шљунка – Београд (1949–1951) 1949–1951
ОГРАПС, Опште земаљско грађевинско предузеће – Београд (1946–1947) 1946–1947
„Пољопривредни грађевинар“, Грађевинско предузеће – Београд (1948–1950) 1947–1950
Сава, хидрограђевинско предузеће – Београд (1948–1951) 1950–1952
Јавно предузеће „Железнице Србије“ – Београд (1884–) 1903–1970
Државна лутрија Србије – Београд (1952–) 1952–1988
Српска социјалдемократска партија – Београд (1881–1919) 1888–1920; 1953–1958
Централни комитет Савеза комуниста Србије – Београд (1919–1990) 1919–1990
Покрајинско повереништво Комунистичке партије Југославије за источну Србију – Ниш (1941–1944) 1941–1944
Обласни комитет Комунистичке партије Србије за београдску област – Београд (1949–1952) 1948–1952
Обласни комитет Комунистичке партије Србије за крагујевачку област – Крагујевац (1949–1952) 1949–1952
Обласни комитет Комунистичке партије Србије за нишку област – Ниш (1949–1952) 1949–1952
Обласни комитет Комунистичке партије Југославије за Санџак – Нови Пазар (1941–1945) 1941–1945
Обласни комитет Комунистичке партије Србије за тимочку област – Зајечар (1949–1952) 1949–1952
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Београд (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Чачак (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Крагујевац (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Југославије – Краљево (1941–1945) 1941–1944
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Крушевац (1945–1947) 1942–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Лесковац (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Ниш (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Нови Пазар (1945–1947) 1945–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Пирот (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Пожаревац (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Прокупље (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Светозарево (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Шабац (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Титово Ужице (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Зајечар (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Ваљево (1945–1947) 1941–1947
Окружни комитет Комунистичке партије Србије – Врање (1945–1947) 1944–1947
Републичка конференција Савеза социјалистичке омладине Србије – Београд (1943–1990) 1944–1990
Окружни одбор Народне омладине Србије Београд – Београд (1943–1947) 1941–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Чачак – Чачак (1943–1947) 1944–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Крагујевац – Крагујевац (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Крушевац – Крушевац (1943–1947) 1944–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Лесковац – Лесковац (1943–1947) 1944–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Ниш – Ниш (1943–1947) 1944–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Нови Пазар – Нови Пазар (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Пирот – Пирот (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Пожаревац – Пожаревац (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије за Топлицу – Прокупље (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије за Поморавље – Светозарево (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије за Подриње – Шабац (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Титово Ужице – Ужице (1943–1947) 1944–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Ваљево – Ваљево (1943–1947) 1944–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Врање – Врање (1943–1947) 1945–1947
Окружни одбор Народне омладине Србије Зајечар – Зајечар (1943–1947) 1944–1947
Покрајински комитет СКОЈ–а за Србију – Београд (1919–1948) 1919–1951
Обласни комитет СКОЈ–а за Санџак – Нови Пазар (1942–1945) 1942–1945
Окружни комитет СКОЈ–а Београд – Београд (1942–1947) 1942–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Чачак – Чачак (1942–1947) 1942–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Крагујевац – Крагујевац (1942–1947) 1943–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Крушевац – Крушевац (1942–1947) 1943–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Лесковац – Лесковац (1942–1947) 1942–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Ниш – Ниш (1942–1947) 1942–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Нови Пазар – Нови Пазар (1945–1947) 1945–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Пирот – Пирот (1942–1947) 1944–1946
Окружни комитет СКОЈ–а Пожаревац – Пожаревац (1942–1947) 1944–1947
Окружни комитет СКОЈ–а за Топлицу – Прокупље (1942–1947) 1944–1947
Окружни комитет СКОЈ–а за Поморавље – Светозарево (1942–1947) 1941–1947
Окружни комитет СКОЈ–а за Подриње – Шабац (1942–1947) 1944–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Титово Ужице – Ужице (1942–1947) 1944–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Ваљево – Ваљево (1942–1947) 1944–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Врање – Врање (1942–1947) 1944–1947
Окружни комитет СКОЈ–а Зајечар – Зајечар (1942–1947) 1943–1947
Омладинска радна акција Изградња аутопута „Братство јединство“ – Београд (1948–1986) 1948–1950 1958–1963 1978–1986
Омладинска радна акција Изградња омладинске пруге Брчко–Бановићи – Београд (1946–1947) 1946–1947
Омладинска радна акција Сеча дрва на Црном Врху – Београд (1945–1963) 1945–1946; 1956; 1960–1963
Омладинска радна акција Изградња омладинске пруге Кучево–Бродица – Београд (1948–1948) 1948–1948
Омладинска радна акција Изградња посавског канала Обреновац–Скела – Београд (1946–1947) 1946–1947
Омладинска радна акција Изградња омладинске пруге Панчевачки Рит – Београд (1948–1948) 1948–1948
Омладинска радна акција Изградња пута Прељина – Чачак – Ужице – Београд (1959–1960) 1959–1960
Омладинска радна акција Сеча дрва на Руднику – Београд (1945–1946) 1945–1946
Омладинска радна акција Изградња ваљаонице бакра Севојно – Београд (1950–1950) 1950–1950
Омладинска радна акција Изградња омладинске пруге Шамац–Сарајево – Београд (1947–1947) 1947–1947
Омладинска радна акција Изградња хидроцентрале на Власини – Београд (1952–1953) 1952–1953
Омладинска радна акција Берба кукуруза и обрада напуштеног земљишта у Војводини – Београд (1945–1945) 1945–1945
Омладинска радна акција Изградња пруге Београд–Бар – Београд (1951–1976) 1972–1975
Омладинска радна акција Копаоник – Београд (1969–1975) 1969–1975
Омладинска радна акција Морава – Београд (1971–1981) 1971–1981
Републичка конференција Социјалистичког савеза радног народа Србије – Београд (1945–1990) 1944–1990
Обласни одбор Народног фронта Србије Београдске области – Београд (1949–1952) 1949–1952
Обласни одбор Народног фронта Србије Крагујевачке области – Крагујевац (1949–1952) 1949–1952
Главни одбор Антифашистичког фронта жена Србије – Београд (1943–1953) 1941–1958
Конференција за друштвену активност жена – Београд (1961–1967) 1947–1967
Савез бораца Народноослободилачког рата Главни одбор за Народну Републику Србију – Београд (1947–1962) 1947–1962
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата Београдске области – Београд (1949–1950) 1950–1950
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата Нишке области – Ниш (1949–1950) 1949–1950
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата Титовоужичке области – Титово Ужице (1949–1950) 1949–1950
Обласни одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата Тимочке области – Зајечар (1949–1950) 1949–1950
Удружење резервних официра и подофицира Југославије – Главни одбор за Србију – Београд (1952–1962) 1952–1962
Савез ратних војних инвалида Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1945–1963) 1945–1963
Главна управа за привреду Главног одбора ратних војних инвалида Србије – Београд (1948–1954) 1948–1954
Веће Савеза синдиката Србије – Београд (1945–1978) 1945–1965
Синдикат грађевинских радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1963) 1953–1963
Синдикат радника и службеника комуналних предузећа и установа Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1955) 1954–1955
Синдикат пољопривредних радника и службеника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1960) 1953–1960
Синдикат радника индустрије дрвета и шумарства Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1954–1963) 1954–1963
Синдикат радника и службеника кожарско–прерађивачке и гумарске индустрије Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1955) 1953–1955
Синдикат металских радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1963) 1953–1963
Синдикат радника месне индустрије и занатства Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1955) 1953–1955
Синдикат радника и службеника хемијске индустрије Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1950–1959) 1950–1951; 1954–1959
Синдикат рударских радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1951–1955) 1951–1955
Синдикат радника штампе и папира Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1956–1963) 1956–1963
Синдикат службеника и радника поште, телеграфа и телефона Југославије – Територијални одбор за Србију – Београд (1946–1959) 1946–1959
Синдикат здравствених радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1963) 1953–1963
Синдикат железничара Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1946–1959) 1946–1959
Синдикат радника прехрамбене и дуванске индустрије Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1954–1959) 1954–1959
Синдикат службеника државних органа и друштвених служби Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1961–1963) 1952–1963
Синдикат металургијских радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1951–1955) 1951–1955
Републички одбор синдиката саобраћаја и веза Социјалистичке Републике Србије – Београд (1953–1959) 1947–1976
Синдикат радника уметности и културе Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1959–1963) 1959–1963
Синдикат службеника и радника поште, телеграфа и телефона Југославије – Дом одмора Земаљског одбора за Србију – Београд – Авала (1954–1956) 1954–1956
Синдикат комуналних и занатских радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1953–1963) 1956–1963
Синдикат рударских и металуршких радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1955–1960) 1955–1960
Синдикат текстилних, кожарских и гумарских радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1959–1963) 1954–1963
Синдикат трговинских, угоститељских и туристичких радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1949–1963) 1949–1963
Савез пријатеља природе Србије – Главни одбор – Београд (1956–1958) 1956–1957
Федерација синдиката саобраћаја и веза ФНРЈ – Републички одбор за Србију – Београд (1956–1959) 1957–1959
Федерација синдиката службеника и радника јавних служби Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1960–1963) 1960–1963
Савез синдиката Југославије – Републички одбор пријатеља природе за Србију – Београд (1958–1964) 1956–1964
Синдикат радника пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1959–1963) 1959–1963
Синдикат радника рударства, металургије и хемијске индустрије Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1959–1963) 1959–1963
Синдикат просветних и научних радника Југославије – Републички одбор за Србију – Београд (1959–1963) 1959–1963
Савез инжењера и техничара Србије – Београд (1871–) 1871–1945
Српско лекарско друштво – Београд (1872–) 1915; 1945–2002
Српско хемијско друштво – Београд (1897–1941) 1897–1941
Београдско гимнастичарско друштво „Соко“ – Београд (1882–1944) 1882–1944
Друштво Светог Саве – Београд (1886–) 1886–1945
Српско привредно друштво „Привредник“ – Београд (1897–1945) 1894–1945
Коло српских сестара (1903–) 1929–1941
Руско–српски клуб – Београд (1903–1935) 1903–1939
Савез добровољаца – Београд (1904–1924) 1904–1924
Главни одбор Српске народне одбране у САД – Њујорк (1917–1924) 1917–1924
Одбор за подизање споменика на Мачковом камену и костурнице у Крупњу – Крупањ, Београд (1924–1935) 1924–1935
Педагошко друштво у Београду – Београд (1924–) 1926–1936
Српско пољопривредно друштво – Београд (1938–1940) 1938–1940
Ваздухопловни савез Србије – Београд (1948–) 1948–1990
Туристички савез Србије – Београд (1953–) 1952–1994
Друштво архивских радника Србије – Београд (1953–1995 1945–1995
Заједница архива Србије – Београд (1969–1994 1969–1994
Савез студената Србије – Београд (–) 1969–1974
Удружења студената технике Београдског универзитета – Београд (–) 1936–1954
Црвени крст Србије – Београд (1876–) 1915–1988
Фудбалски савез Србије – Београд (1919–) 1953–2014
Кинолошки савез Србије – Београд (1921–) 1921–1990
Одбор Словена добровољаца Банатске Клисуре – Бела Црква (1945–1946) 1945–1946
Матица исељеника Србије – Београд (1949–) [1961–1986]
Удружење „1300 каплара“ – Београд (1967–1980) 1967–1980
Удружење друмског саобраћаја ФНРЈ, Секција за Србију – Београд (–) 1954–1961
Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања – Београд (–) 1984–1989
Занатски дом у Београду – Београд (–) 1920–1997
Митрополија београдска – Београд (1831–) 1817–1908
Шабачка епархија – Шабац (1831–) 1839–1870
Архива институција под бугарском окупацијом 1915–1918 (1915–1918)