Писарница

______________

Захтеви за издавање потврда о подацима из архивске грађе, оверених копија и преписа архивске грађе за потребе државних органа и организација, као и за остваривање права физичких и правних лица подносе се Писарници Државног архива Србије.

Потврде се углавном издају ради: регулисања питања из радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања.

Захтеви се достављају, у писаном облику, лично или поштом, Писарници Државног архива Србије. У захтеву треба навести личне податке, сврху за коју је тражена исправа потребна, као и све податке који су релевантни за проналажење документа.

Рок за решавање захтева је месец дана од дана пријема захтева.

Архив наплаћује своје услуге према Ценовнику услуга. Од 1. јануара 2023. године важи Ценовник услуга за 2023. годину (Сл. гласник, бр. 117/2022) који можете преузети овде.

Радно време Писарнице: понедељак–петак од 9 до 15 часова.

тел. +381 11 3370 781, локал 115.