Управа Државног архива Србије

 

Директор централне установе

Др Мирослав Перишић

 

Помоћници директора централне установе

Јелица Рељић, помоћник директора централне установе – за основну делатност

Златибор Марковић, помоћник директора централне установе – за опште послове

 

Секретар централне установе

Ксенија Пејовић

 


 

Одељење архивске грађе старог периода

Александар Марковић, руководилац основне организационе јединице – руководилац Одељења архивске грађе старог периода

 

Сређивање и обрада

Мр Мирјана Богосављевић, архивски саветник (на сређивању и обради архивске грађе)

Ана Кос Вујовић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Душан Гутеша, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Снежана Ратић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Ениса Аломеровић Хубанић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Ђурђија Аџић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Слободан Богдановић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Ања Вулић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Коста Милојковић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Дарко Опалић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Дарко Пачавра, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Милица Марковић, архивист – приправник (на сређивању и обради архивске грађе)

Нада Љушић, виши архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Гордана Антић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Биљана Илијашевић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Ружица Суботић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

 

Служба – Депо I

Мирољуб Јовановић, архивски саветник у депоу – руководилац Службе Депоа I

Горан Судимац, архивист у депоу (Депо I)

Никица Кукољ, архивски помоћник у депоу (Депо I)

 

Одељење архивске грађе новог периода

Славица Соломун, руководилац основне организационе јединице – руководилац Одељења архивске грађе новог периода

 

Сређивање и обрада

Драгица Јанковић Моугкракис, архивски саветник (на сређивању и обради архивске грађе)

Александра Матић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Милена Мићић Главоњић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Марија Милошевић, виши архивист (за поступање по захтевима који се односе на архивску грађу Безбедносно-информативне агенције)

Весна Петровић, виши архивист (за поступање по захтевима који се односе на архивску грађу Безбедносно-информативне агенције)

Весна Јовановић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Снежана Марјановић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Јасмина Милошевић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Весна Обођан, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Јасмина Савковић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

 

Служба за заштиту грађе ван Архива

Александар Рафаиловић, виши архивист на пословима зашлтите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива – руководилац Службе за заштиту грађе ван архива

Оливера Антонић, виши архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Тамара Говедарица, архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Вукадин Шљукић, архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Павле Стојановић, архивист – приправник на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Јасмина Перковић, архивски помоћник (за заштиту архивске грађе ван архива)

 

Служба – Депо II 

Петар Росић, виши архивист у депоу – руководилац Службе Депоа II

Горан Дончић, архивски помоћник I врсте у депоу (Депо II)

Светлана Лекић, архивски помоћник I врсте у депоу (Депо II)

Мануела Стефановић, архивски помоћник I врсте у депоу (Депо II)

 

Одељење за коришћење архивске грађе и техничку заштиту

 

Татјана Драгићевић, архивски саветник на пословима матичне делатности

Гордана Вукасовић, виши архивист (у Центру за информације)

Бојана Фемић, архивист (у Центру за информације)

Ратка Бјелановић, виши архивски помоћник I врсте (у Центру за информације)

Јелена Никчевић, архивски помоћник I врсте (у Читаоници)

Татјана Јовановић, дипломирани библиотекар саветник

Весна М. Јовановић, књижничар

 

Служба – Центар за обраду података

Никола Аџић, архивист (документариста) – руководилац Службе Центра за обраду података

Александра Јаношев, виши архивски помоћник I врсте (за информационе технологије)

 

Служба – Центар за микрофилмовање архивске грађе

Саша Ружесковић, виши архивист (на микрофилмовању) – руководилац Службе Центра за микрофилмовање архивске грађе

Биљана Урошевић, архивски помоћник I врсте (у Центру за микрофилмовање архивске грађе)

Славица Анђелковић, архивски помоћник I врсте (на микрофилмовању)

 

Служба – Лабораторија за конзервацију и рестаурацију архивског и библиотечког материјала

Снежана Петров, конзерватор папира саветник – руководилац службе – Лабораторије за конзервацију и рестаурацију архивског и библиотечког материјала

Мила Борак, конзерватор/дипломирани конзерватор папира

Анита Пјевалица, рестауратор папира

Мирјана Станковић, рестауратор папира

 

Одељење за опште послове

Јасмина Танасковић, оператер технике

Тања Станковић, спремачица

Ана Маловић, спремачица

Марија Кувара, спремачица 

 

Служба за правне и административне послове

Нина Симић Јовановић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Гордана Вујисић, архивски помоћник I врсте

Јелена Tодоровић, виши архивски помоћник (у Писарници)

Коста Грба, архивски помоћник – приправник (у Писарници)

 

Финансијско-рачуноводствена служба

Јованка Говедарица, руководилац финансијско-рачуноводствених послова – руководилац Финансијско-рачуноводствене службе

Дренка Филиповић, референт за финансијско-рачуноводствене послове