Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја су:

______________
  • Златибор Марковић, за информације у вези са радом Архива Србије +381 11 3370781, лок. 305, z.markovic@archives.org.rs;
  • Александар Марковић, за информације од јавног значаја у вези са архивском грађом старог периода +381 11 3370781, лок. 136, a.markovic@archives.org.rs;
  • Славица Соломун, за информације од јавног значаја у вези са архивском грађом новог периода +381 11 2577000, s.solomun@archives.org.rs;
  • Марија Милошевић, за информације од јавног значаја у вези са архивском грађом преузетом од Безбедносно-информативне агенције и лице овлашћено за заштиту података о личности +381 11 3370781, лок. 126, m.milosevic@archives.org.rs.