Управни одбор и Надзорни одбор

______________

Управни одбор 

Проф. др Александар Растовић, председник Управног одбора, научни саветник, Историјски институт Београд
Др Петар В. Крестић, научни саветник, Историјски институт Београд
Др Вера Гудац Додић, виши научни сарадник, Институт за новију историју Србије
Др Горан Милорадовић, научни сарадник, Институт за савремену историју
Јелица Рељић, помоћник директора – за основну делатност, архивски саветник, Државни архив Србије

Надзорни одбор 

Мила Коругић Милошевић, председник Надзорног одбора, дипл. економиста, финансијски консултант
Даниела Милинковић, дипл. археолог, Градска управа града Београда – Секретаријат за културу
Златибор Марковић, помоћник директора – за опште послове, архивски саветник, Државни архив Србије