Управни одбор и Надзорни одбор

______________

Управни одбор 

Проф. др Александар Растовић, председник Управног одбора, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, директор Историјског института
Проф. др Љубомирка Кркљуш, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду у пензији
Проф. др Зоран Аврамовић, научни саветник
Др Зоран Максимовић, музејски саветник-театролог, Позоришни музеј Војводине у Новом Саду
Славица Соломун, руководилац Одељења архивске грађе новог периода, архивски саветник, Државни архив Србије

Надзорни одбор 

Наташа Марковић, председник Надзорног одбора, мастер економиста, члан Извршног одбора Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
Проф. др Душан Рњак, редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Александар Марковић, руководилац Одељења архивске грађе старог периода, архивски саветник, Државни архив Србије