Управни одбор и Надзорни одбор

______________

Управни одбор Архива Србије

Проф. др Александар Растовић, председник Управног одбора, научни саветник, Историјски институт Београд
Др Петар В. Крестић, научни саветник, Историјски институт Београд
Др Вера Гудац Додић, виши научни сарадник, Институт за новију историју Србије
Др Горан Милорадовић, научни сарадник, Институт за савремену историју
Јелица Рељић, помоћник директора – за основну делатност, архивски саветник, Архив Србије

Надзорни одбор Архива Србије

Мила Коругић Милошевић, председник Надзорног одбора, дипл. економиста, финансијски консултант
Даниела Милинковић, дипл. археолог, Градска управа града Београда – Секретаријат за културу
Златибор Марковић, помоћник директора – за опште послове, архивски саветник, Архив Србије