Услови коришћења

______________

Сагласни сте да ћете користити овај сајт само у законским оквирима. Не смете користи овај сајт за: Слање, објављивање или коришћење материјала који су агресивни, увредљиви, клеветнички, недолични, непристојни, претећи или незаконити и који крше ауторска права, поверљивост, приватност и друга права. Ширење ланчаних писама, спамова, нежељене поште или за штетно и злонамерно понашање које изазива или може изазвати штету, узнемиравање, непријатности или непотребан страх приликом коришћења овог сајта. Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено. Задржавамо право да искључимо одређене кориснике са сервиса уколико злоупотребљавају сајт (што подразумева пре свега хакерисање, преваре или ширење рачунарских вируса). Такође можемо направити измене сервиса без претходног упозорења, а ово може подразумевати и уклањање сервиса у било које време. У интересу свих корисника сарађиваћемо са инспекторима и органима надлежним за сузбијање криминалних активности и повреде система и мреже. Администратор неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова. Званични сајт Државног архива Србије може да садржи линкове ка другим сајтовима. Линковани сајтови нису под контролом Државног архива Србије и Aрхив није одговоран за њихов садржај (укључујући, без ограничења, све линкове које садржи линковани сајт или све измене и уношења нових верзија линкованих сајтова). Државни архив Србије није одговоран за за било који облик преноса примљеног садржаја са другог линкованог сајта. Државни архив Србије обезбеђује ове линкове корисницима само као погодност, тако да постављање ових линкова на званичном сајту Архива не подразумева удруживања са њиховим оператерима. Можете погледати, копирати или одштампати стране са овог сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, модификовати, копирати, штампати, приказати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овог сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било кад, без претходне најаве, да направи измене на сајту. Информације на овом сајту могу да садрже техничке или типографске грешке.

Информације могу бити промењене или ажуриране без претходне најаве. Сигурност и праћење података Неовлашћени покушаји да се постави или промени садржај сајта, или се на други начин проузрокује штета на сајту или рачунарском систему, су строго забрањени и кажњиви законом. Промена садржаја сајта без претходне најаве Званични сајт Државног архива Србије је јавни сервис. Овај сајт је динамичан и временом ће се мењати без претходне најаве. Корисници овог сајта су стога у потпуности одговорни за проверу тачности, потпуности и подобности садржаја који се на њему налазе.