Библиотека

______________

Државни архив Србије у свом саставу има специјалну библиотеку затвореног типа чији фонд садржи књиге и часописе са темама из области историје и сродних друштвених наука.

Корисницима је као помоћно средство у истраживању доступна и друга библиотечка грађа, попут службених гласила, енциклопедија, лексикона, речника и библиографија.

Грађа библиотечког фонда издаје се од понедељка до петка од 8 до 12 часова у читаоници Државног архива Србије у Карнегијевој, односно од 8 до 14 часова у читаоници у Железнику. Није дозвољено изношење позајмљених публикација.

Библиотека Архива СрбијеМогућа је претрага библиотечког фонда путем азбучног и стручног каталога, а Библиотека поседује и већи број пратећих каталога:

  • аналитички каталог,
  • каталог часописа и новина, старе и ретке књиге,
  • закона, школских извештаја,
  • статистике,
  • каталог издања САНУ.

 

Библиотечки фонд прати и допуњује фондове Државног архива Србије и служи као значајна помоћ у истраживању.