Стандарди

______________

 

ISAD(G)

a

„Српско/југословенско–египатски дипломатски односи”a

Корисне информације

Заинтересованима за истраживање у Државном архиву Србије препоручујемо да се у Центру за информације распитају о условима коришћења архивске грађе.