Документа

______________

Статут

Правилник о јавним набавкама

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Прва измена плана јавних набавки Државног архива Србије за 2021.

 

Извештај о ревизији правилности пословања Архива Србије за 2018. годину 


Финансијски извештај за 2014. Завршни рачун за 2014. Образложење завршног рачуна за 2014.
Финансијски извештај за 2015. Завршни рачун за 2015. Образложење завршног рачуна за 2015.
Финансијски извештај за 2016. Завршни рачун за 2016. Образложење завршног рачуна за 2016.
Финансијски извештај за 2017. Завршни рачун за 2017. Образложење завршног рачуна за 2017.
Финансијски извештај за 2018. Завршни рачун за 2018. Образложење завршног рачуна за 2018.
Финансијски извештај за 2019. Завршни рачун за 2019. Образложење завршног рачуна за 2019.
Финансијски извештај за 2020. Завршни рачун за 2020. Образложење завршног рачуна за 2020.
Финансијски извештај за 2021. Завршни рачун за 2021. Образложење завршног рачуна за 2021. 

 

 

 

 

 

a

Изложба „Иво Андрић – поводом 60 година од добијања Нобелове награде”a

Корисне информације

Заинтересованима за истраживање у Државном архиву Србије препоручујемо да се у Центру за информације распитају о условима коришћења архивске грађе.