Стручни испит

______________

Државни архив Србије сваке године организује полагање стручног испита у области заштите архивске грађе за кандидате са средњом, вишом и високом стручном спремом.

Идеја о потреби школовања архивског кадра и њиховој обуци присутна је од оснивања Државног архива крајем 19. века. У разним архивистичким законским пројектима и уредбама планирано је оснивање архивистичких школа за особље архива. Повремени курсеви за архивске раднике у Србији организовани су од 1949. године, да би од 1956. године био уведен стални стручни течај са практичним вежбама, који је у почетку трајао девет месеци, а од 1973. године шест месеци.

Од 1992. године у Архиву се одржавају стручне консултације у виду сажетих предавања у трајању од једне до две недеље и стручни испити за кандидате са средњом, вишом и високом стручном спремом. Програм стручног испита састоји се од општег и посебног дела.

У оквиру општег дела сви кандидати, без обзира на степен школске спреме, полажу предмете: Уставно уређење – Устав Републике Србије и Прописи у области заштите културних добара и рада установа културе.

Посебни део програма стручног испита разликује се у односу на школску спрему.

За кандидате који раде на архивистичким пословима Правилником о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања (у даљем тексту: Правилник) су предвиђени следећи предмети: Архивистика, Канцеларијско пословање, Организација власти и историја установа, Национална историја од 18. до 20. века, Ћирилска палеографија са основама старословенског језика, Информатика и област дигитализације и страни језик (енглески, француски, немачки или руски језик).

За кандидате који раде на пословима конзервације и рестаурације архивске грађе Правилником су предвиђени следећи предмети: Архивистика, Превентивна заштита архивске и библиотечке грађе, Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе, Материјали и технике у изради архивске и библиотечке грађе и Дигитализација.

Поред предавача из Државног архива Србије за одговарајуће предмете у протеклих неколико година ангажовани су предавачи са факултета и института: проф. др Владан Петров и проф. др Зоран Мирковић (Правни факултет Универзитета у Београду), проф. др Татјана Суботин Голубовић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), др Петар В. Крестић (Историјски институт Београд).

Више информација о стручном испиту, пријавама за полагање и предметима можете погледати на следећем линку: Правилник о програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара. 

 

 Пријаву за полагање стручног испита можете преузети овде.