28-03-2020

Мере Архива Србије због увођења ванредног стања у Републици Србији

______________

Поштујући Одлуку о увођењу ванредног стања, коју су у складу са Уставом донели председник Републике Србије Александар Вучић, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић 15. марта 2020. године, као и Мере Владе Републике Србије донетим на основу Одлуке о увођењу ванредног стања, а у циљу спречавања даљег ширења корона вируса Архив Србије од 16. марта 2020. године прелази на измењен режим рада и доноси следеће мере:

  • Читаонице Архива Србије у Карнегијевој број 2 и Булевару младих број 5 обустављају рад са корисницима од 16. марта 2020. године.
  • Библиотека Архива Србије обуставља рад са корисницима од 16. марта 2020. године
  • Писарница Архива Србије ће рад са странкама обављати уторком у периоду 10–14 часова. Упућују се заинтересовани да своје поднеске шаљу електронском поштом на мејл адресу Писарнице pisarnica@archives.org.rs
  • Центар за информације Архива Србије наставиће да пружа потребне информације телефоном (011/33-70-781 лок. 116) и електронском поштом centar@archives.org.rs.
  • Финансијско–рачуноводствена служба Архива Србије ће рад са странкама обављати уторком и четвртком у периоду 10–14 часова.
  • Рад Службе за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива на терену се обуставља док траје ванредно стање.
  • Рад Матичне службе на терену се обуставља док траје ванредно стање. Комуникација са другим архивима вршиће се телефонски и путем електронске поште.
  • Обука за рад у Јединственом информационом систему Архис у архивима у Србији се обуставља док траје ванредно стање.
  • Изложба „Краљевина Србије и Краљевина Италија“ се привремено затвара за посетиоце од 16. марта 2020. године.

Писмо директора Архива Србије др Мирослава Перишића директору Инфективне клинике др Горану Стевановићу од 28. марта 2020. године.