18-03-2020

Инструкција за организовање рада у државним органима и локалним самоуправама у периоду ванредног стања

______________
Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је инструкцију за организовање рада у државним органима и локалним самоуправама у периоду ванредног стања

Сходно Уредби о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, као и мерама превенције ширења заразе „коронавирусом“, обавештавамо јединице локалне самоуправе о потреби и начину организовања процеса рада у условима проглашеног ванредног стања. Подсећамо да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима  и лица старија од  60 година и да посебну заштиту ужива родитељ детета до 12  година, а нарочито уколико сам врши родитељска права или је другом родитељу установљена радна обавеза.