24-03-2020

Обавезујућа инструкција за органе државне управе и службе Владе, током ванредног стања

______________

Сврха ове инструкције која има обавезујући карактер јесте спречавање ширења болести Covid-19, али и нормално обављање послова државне управе и пружање услуга јавног сектора грађанима и привреди у условима ванредног стања.

Обавезујућу инструкцију можете преузети овде.