28-12-2021

Онлајн семинар "Управљање документарним материјалом и архивско пословање" у Државном архиву Србије

______________

У Државном архиву Србије одржаће се 24. и 25. фебруара 2022. године онлајн семинар "Управљање документарним материјалом и архивско пословање".

Низ стручних предавања која ће бити одржана током семинара имају за циљ да полазнике упознају са прописаним начином управљања документарним материјалом, као и са новим законским прописима који регулишу ту област.

Планирани програм предавања:
- Управљање документима и архивско законодавство
- Заштита архивске грађе и документарног материјала
- Валоризација документације, рокови чувања
- Технички услови заштите архивске грађе
- Електронско управљање документaрним мaтеријалом и електронско архивирање

Присуство предавањима је обавезно, а након предавања и интерактивног учешћа током едукације, полазници ће добити сертификат Државног архива Србије.

У циљу што успешније организације, уколико сте заинтересовани да похађате онлајн семинар, молимо Вас да нас обавестите о присуству и броју кандидата најкасније до 10. фебруара 2022. године.

За сва даља питања, можете нас контактирати на број телефона 064 8637 219 или 011 3370 781, локал 143, као и путем електронске поште: govedaricatam@gmail.com

Формулар за пријаву кандидата можете преузети овде.