26-10-2021

Расписан конкурс за доделу годишње награде Ђурђа И. Јеленића

______________

На основу Статута и Правила Задужбине „Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић“ о условима и поступку доделе годишње награде, стипендирању и финансирању публикација, Управни одбор Задужбине је 21. октобра  2021. године донео

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ЂУРЂА И. ЈЕЛЕНИЋА, УПРАВНИКА ДРЖАВНЕ АРХИВЕ, БЕОГРАД,
ОД 1929. ДО 1938. ГОДИНЕ

 

  1. Расписује се конкурс за доделу годишње награде Ђурђа И. Јеленића, управника Државне архиве, Београд, од 1929. до 1938. године, за научни рад из области архивистике и историје.

  2. Конкурс траје од 27. октобра до 10. новембра 2021. године.

  3. Годишња награда је установљена ради остваривања циљева Задужбине – трајно очување и неговање успомене на Ђурђа И. Јеленића, управника Државне архиве, Београд, од 1929. до 1938. године.

  4. Право учешћа на конкурсу имају аутори, односно група аутора стручних и научних радова објављених у периоду 11. новембар 2020 – 10. новембар 2021. године (уз потврду издавача о датуму објављивања) области архивистике и историје, који су претежно рађени на основу архивске грађе која се чува у архивима у Србији.

  5. Пријаве на конкурс и радове слати на адресу: Државни архив Србије, Карнегијева бр. 2, Београд, са назнаком – Задужбина Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић (тел. +381 11 3370781).

  6. Уколико постоји могућност, доставити и електронску верзију рада.

 


ПРЕДСЕДНИK              
УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Миле Станић, архивски саветник

У Београду, 21. октобра 2021.

 

За све додатне информације контакт особа је Славица Соломун, тел: +381 11 2580 127; +381 64 8637207; e-mail: s.solomun@archives.org.rs.