17-03-2022

Пријављивање кандидата за полагање стручног испита у мајском испитном року

______________

Пријаве за полагање стручног испита у мајском испитном року могу се поднети Државном архиву Србије у периоду од 17. до 31. марта 2022. године.

Државни архив Србије, у складу са одредбама Правилника о програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара („Сл. гласник РС“ бр. 83/20, у даљем тексту: Правилник), обавештава све установе да ће полагање стручног испита за кандидате у 2022. години бити организовано у мајском испитном року.

Полагање стручног испита се организује и спроводи у складу са одредбама чл. 4–15. Правилника. Ради благовременог организовања и спровођења полагања стручног испита, Државни архив Србије обавештава све заинтересоване установе да пријаве за полагање стручног испита могу поднети у периоду од 17. до 31. марта 2022. године, на адресу: Државни архив Србије, Комисија за полагање стручног испита, Карнегијева 2, Београд, са ознаком „Пријава за полагање стручног испита” на обрасцу који се може преузети на крају овог текста.

Уз пријаву за полагање стручног испита, у складу са одредбама чл. 4. Правилника, достављају се:

1. Оверена копија дипломе о стеченом образовању (оверена код нотара);
2. Потврда установе у којој је кандидат запослен, односно у којој се стручно оспособио на одговарајућим пословима, о дужини стручног оспособљавања;
3. Доказ о уплати средстава на име трошкова полагања стручног испита за кандидате који су у обавези да плаћају накнаду.

За кандидате из установа наведених у члану 52. став 1. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“ бр. 6/2020) полагање се организује и спроводи без накнаде.
За кандидате из осталих установа које обављају делатност заштите архивске грађе у Републици Србији одлуком директора Државног архива Србије утврђени су трошкови полагања у износу од 25.000,00 динара.

Консултације ће бити одржане онлајн у априлу 2022. године. Тачан датум полагања стручног испита одредиће Комисија за полагање стручног испита у области заштите архивске грађе, о чему ће накнадно бити обавештени сви кандидати који су поднели пријаве.

За све додатне информације контакт особа је технички секретар Комисије Душан Гутеша, тел: +381 11 3370 781, (лок. 125); +381 64 424 11 83; e-mail: d.gutesa@archives.org.rs.

 

Преузмите Образац пријаве за полагање стручног испита.