03-10-2022

Расписан конкурс за доделу награда „Златна архива“ за 2022.

______________

На основу Статута „Фондације Александра Арнаутовића“, установљене ради трајног чувања и неговања успомена на Александра Арнаутовића, управника Државне архиве од 1939. до 1941. године, Управни одбор Фондације донeo je 26. септембра 2022. године

О Д Л У К У

о расписивању конкурса за доделу 
двеју равноправних годишњих награда „Златна архива“

  1. Расписује се конкурс за доделу двеју равноправних годишњих награда „Златна архива“ заслужним архивистима и архивским установама за 2022. годину.

  2. Конкурс траје од 3. до 17. октобра 2022. године.

  3. Право учешћа на конкурсу имају архивисти који су својим радом допринели развоју и унапређењу архивске делатности у Србији.

  4. Добитницима се додељује повеља „Златна архива“, скулптура „Минијатура Архива Србије“ и новчана награда.

  5. Пријаве на конкурс с детаљном документацијом (радном биографијом, списком објављених радова односно подацима о раду установе) доставите у писменој форми Комисији за доделу награда Фондације у предвиђеном року на адресу: Државни архив Србије, Карнегијева бр. 2, Београд, с назнаком: Конкурс за доделу награда „Фондације Александра Арнаутовића“.

 

Председник Управног одбора Фондације,

др Ана Столић