04-11-2022

Семинар из канцеларијског и архивског пословања

______________

У Државном архиву Србије, 3. и 4. новембра 2022. године, одржан је семинар Архивско пословање за ствараоце документарног материјала.

Семинар je похађаo 51 полазник из 22 установе, а осмишљен је како би се ствараоци архивске грађе (запослени у регистратурама) боље упознали са правилним архивирањем и чувањем грађе и документарног материјала.

Предавања су одржали водећи домаћи архивисти који су изложили сопствена искуства у раду са архивском грађом и упознали полазнике са законским процедурама и обавезама, као и са поступцима са архивском грађом након њене предаје надлежном архиву и мерама које је неопходно предузети ради њене заштите. На семинару су разматране и теме из области електронског пословања, превентивне заштите архивске документације, као и микрофилмовања архивске грађе.

Полазници су добили сертификате о похађању семинара из канцеларијског и архивског пословања.