09-11-2022

Кроз Архив до знања: радионице са ђацима Пете београдске гимназије

______________

Настављена је сарадња Државног архива Србије са Петом београдском гимназијом. Специјализована одељења ученика са посебним способностима за географију и историју првог и другог разреда Пете београдске гимназије, заједно са професорима историје Весном Рашковић и Марком Пишталом, посетили су Државни архив Србије 3. и 8. новембра 2022. године.

Након што су ученици трећег разреда специјализованог одељења били гости Државног архива Србије у септембру, чиме је започет програм са циљем развијања свести о значају и улози архива, две групе ученика млађих разреда ових одељења кренуле су корацима својих старијих колега. На својој првој радионици у Архиву, ученици првог и другог разреда су обишли Депо, Библиотеку, Читаоницу, Центар за обраду података и Лабораторију за конзервацију и рестаурацију. Дигитализација, као савремени процес близак младим посетиоцима, нарочито је пробудила њихово интересовање, што је послужило као одличан основ да им се укаже на значај заштите писаног културног добра, као и свих предности савремених технологија које се у том циљу користе.

Пописна књига на микрофилмској траци, коју су ученици гледали током боравка у Читаоници, отворила је простор за разговор о документу и његовој улози у научном и критичком сагледавању прошлости, насупрот све раширенијој појави псеудонаучног приступа историји. У наставку разговора је још једном указано да је улога архива као чувара прошлости и извора сазнања у овој борби одлучујућа.