30-12-2022

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРЖАВНОГ АРХИВА СРБИЈЕ

______________

Поводом кампање малобројне групе историчара из Института за савремену историју (др Предраг Марковић, директор, др Бојан Димитријевић, заменик директора, др Срђан Цветковић, др Немања Девић), коју спроводе у медијима против Државног архива Србије, директора и запослених, а која траје од јуна 2022. године, Управни одбор Државног архива Србије је на Десетој седници, одржаној 30. децембра 2022. године, донео следећи закључак који објављује у виду званичног саопштења:

Државни архив Србије је више месеци изложен неоснованој медијској кампањи у којој се износе бројне неистине о раду Архива, архивским процедурама, запосленима и директору.

Државни архив Србије ради по Закону о култури, Закону о културним добрима, Закону о архивској грађи и архивској делатности и Закону о заштити података о личности.

Државни архив Србије и директор Архива су тим поводом објавили више саопштења и упућивали на наведене законе, међутим носиоци кампање у медијима се у својим текстовима и јавним говорима не обазиру на аргументе изнете у тим саопштењима. Услови и начин коришћења архивске грађе, подношење захтева, одлучивање о захтеву и др. прописани су Законом о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РСˮ бр. 6/2020) у члановима 41, 42. и 43, Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и библиотечког материјала и Правилником о условима и начину коришћења збирки докумената и досијеа лица преузетих од Безбедносно-информативне агенције и важе подједнако за све. Свако ко сматра да му је повређено право на коришћење архивске грађе има могућност изјављивања жалбе Министарству културе (члан 40. став 4. Закона о архивској грађи и архивској делатности), а није нам познато да су историчари који воде медијску кампању против Архива поднели жалбе.

Коришћење архивске грађе регулисано је Законом о архивској грађи и архивској делатности (члан 43), који прописује да Архив мора да има у виду мишљење/препоруку даваоца грађе.

Издавање копија и преписа докумената регулисано је Законом о архивској грађи и архивској делатности (члан 42) о чему се воде службене евиденције. У Архиву никоме није забрањено фотокопирање архивске грађе.

Дозвола за објављивање докумената је предвиђена Законом о архивској грађи и архивској делатности (члан 41), Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и библиотечког материјала (члан 2) и Правилником о условима и начину коришћења збирки докумената и досијеа лица преузетих од Безбедносно-информативне агенције (члан 12).

Архивска грађа није изузета из Закона о заштити података о личности, који такође обавезује Архив да примењује одређене мере заштите.

Управни одбор се овим саопштењем обраћа јавности ради заштите законитог рада и угледа једне од најзначајнијих институција у Републици Србији.

 

Управни одбор Државног архива Србије