02-10-2023

Расписан конкурс за доделу награда „Златна архива” за 2023. годину

______________

На основу Статута „Фондације Александра Арнаутовића“, установљене ради трајног чувања и неговања успомена на Александра Арнаутовића, управника Државне архиве од 1939. до 1941. године, Управни одбор Фондације донeo je 25. септембра 2023. године

О Д Л У К У

 

о расписивању конкурса за доделу

двеју равноправних годишњих награда „Златна архива“

 

  1. Расписује се конкурс за доделу двеју равноправних годишњих награда „Златна архива“ заслужним архивистима и архивским установама за 2023. годину.

 

  1. Конкурс траје од 3. до 17. октобра 2023. године.

 

  1. Право учешћа на конкурсу имају архивисти који су својим радом допринели развоју и унапређењу архивске делатности у Србији.

 

  1. Добитницима се додељује повеља „Златна архива“, скулптура „Минијатура Архива Србије“ и новчана награда.

 

  1. Пријаве на конкурс с детаљном документацијом (радном биографијом, списком објављених радова односно подацима о раду установе) доставите у писменој форми Комисији за доделу награда Фондације у предвиђеном року на адресу: Државни архив Србије, Карнегијева бр. 2, Београд, с назнаком: Конкурс за доделу награда „Фондације Александра Арнаутовића“.

 

 

 

Председник Управног одбора Фондације, 

др Ана Столић