23-02-2024

Семинар – „Архивско пословање за ствараоце документарног материјала"

______________

Државни архив Србије, Служба за заштиту архивске грађе ван Архива, у сарадњи са руководиоцем Архиве Агенције за привредне регистре др Татјаном Кикић, архивским саветником, организоваће 28. и 29. марта 2024. године семинар за све запослене који раде на пословима управљања документарним материјалом и архивирања.

Семинар ће бити организован у просторијама Државног архива Србије (Карнегијева 2, у Београду), али ће бити омогућено и онлајн похађање. Предавања која ћe бити одржана током семинара имају за циљ да полазнике упознају са прописаним начином заштите архивске грађе и управљања документарним материјалом, као и са новим законским прописима који регулишу ту област.

Ваше пријаве можете послати електронским путем на адресу: t.govedarica@archives.org.rs како би вам благовремено послали позив са програмом семинара и формулар за пријаву полазника. За сва даља питања, можете нас контактирати на бројеве телефона: 064 8637 219 или 011 3370 781, локал 143, као и путем електронске поште: t.govedarica@archives.org.rs