29-03-2024

Одржан семинар „Архивско пословање за ствараоце документарног материјала”

______________

У Државном архиву Србије је 28. и 29. марта 2024. године одржан семинар „Архивско пословање за ствараоце документарног материјала” за запослене који раде на пословима управљања документарним материјалом и архивирања.

Служба за заштиту архивске грађе ван Архива Државног архива Србије,  у сарадњи са руководиоцем Архиве Агенције за привредне регистре, др Татјаном Кикић, архивским саветником, организовала је семинар коме је присуствовало 63 полазника из 30 државних органа, установа и предузећа. Током семинара, полазницима  су детаљно предоченe законске процедуре и обавезе, одговарајући услови за смештај архивске грађе и њена превентивна заштита, као и сврха и начин микрофилмовања архивске грађе. Нарочита пажња посвећена је електронском архивирању и електронском управљању документима, нормативним оквирима и прописима који их регулишу, као и систему електронског архивирања у пракси.

По завршетку семинара, свим полазницима су уручени сертификати.