20-09-2022

Семинар „Архивско пословање за ствараоце документарног материјала” у Државном архиву Србије

______________

У Државном архиву Србије одржаће се 3. и 4. новембра 2022. године семинар „Aрхивско пословање за ствараоце документарног материјала”.

Низ стручних предавања која ће бити одржана током семинара имају за циљ да полазнике упознају са прописаним начином заштите архивске грађе и управљања документарним материјалом, као и са новим законским прописима који регулишу ту област.

Планирани програм предавања:

- Управљање документима и архивско законодавство

- Заштита архивске грађе и документарног материјала

- Валоризација документације, рокови чувања

- Технички услови заштите архивске грађе

- Архивски депо, организација и простор

Присуство предавањима је обавезно, а након предавања и интерактивног учешћа током едукације, полазници ће добити сертификат Државног архива Србије.

У циљу што успешније организације, уколико сте заинтересовани да похађате семинар, молимо Вас да нас обавестите о присуству и броју кандидата најкасније до 20. октобра 2022. године.

За сва даља питања, можете нас контактирати на број телефона 064 8637 219 или 011 3370 781, локал 143, као и путем електронске поште: t.govedarica@archives.org.rs.

Формулар за пријаву кандидата можете преузети овде.