Биографија директора

______________

Др Мирослав Перишић

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Рођен 4. децембра 1959. године на Убу. Гимназију завршио у Ваљеву, а студирао, дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету - Одељење за историју Универзитета у Београду. По завршетку студија једну школску годину био професор у средњој школи, затим три године кустос-историчар у Народном музеју Ваљево, девет година професионални уредник за историографију у издавачком сектору Војноиздавачког и новинског центра у Београду, а од 1997. до 2007. године радио је у Институту за новију историју Србије, где је и сада ангажован на научном пројекту у својству спољног сарадника у научном звању вишег научног сарадника. На дужности директора Архива Србије налази се од 2007. године. На конкурсу за избор директора Архива Србије изабран други пут 2013. године. Члан је Одбора за историју Срба у 19. веку САНУ, руководилац Одјељења за историју Андрићевог института и члан међународног Одбора за обележавање стогодишњице Првог светског рата у Андрићевом институту у Андрићграду.

Главна поља научног интересовања су усмерена ка националној историји 19. и 20. века, а у оквиру тог тематског комплекса посебно ка историји града и грађанског живота у Србији, дипломатској историји, историји Првог светског рата и историји елита. Аутор је више од стотину научних и стручних радова од чега 6 самосталних монографија у 8 издања, приређивач већег броја зборника докумената и других материјала, аутор више десетина чланака у научним и стручним часописима, зборницима саопштења са научних конференција националног и међународног значаја и одељака у књигама. Аутор је или коаутор већег броја архивистичких изложби, сталних изложбених музеолошких поставки и пратећих каталога. Учесник је већег броја домаћих и међународних научних скупова и конференција у земљи и иностранству (Париз, Москва, Варшава, Брно, Свети Стефан, Марибор, Печуј, Државни универзитет La Sapienza у Риму, Мадрид) и најзначајнијих архивистичких конференција (Квебек, Малме, Куала Лумпур, Малта, Париз). Иницијатор и руководилац свеобухватног пројекта заштите и истраживања архивске грађе при српским православним црквеним општинама и црквама у Трсту, Бечу, Сентандреји и Дубровнику, утемељивач серија издања Архива Србије: Историја српске дипломатије - документа, Лични фондови, Визуелна историја, Библиотеке Подсећања и Мале библиотеке Архива Србије, идејни творац и руководилац пројекта истраживања архивске грађе значајне за историју српског народа у Државном архиву у Дубровнику, Државном архиву у Венецији и Османском архиву у Истанбулу, а у оквиру програмске делатности Архива Србије (истраживање архивске грађе у страним архивима значајне за историју српског народа). Истраживачко искуство стицао у домаћим и страним архивима (Праг, Москва, Трст, Дубровник, Сарајево). Организатор је или члан организационих одбора више међународних научних конференција, члан бројних радних група и стручних тела, програмски сарадник за архивску делатност међународног Форума словенских култура, председник Радне групе за израду Нацрта закона о архивској грађи и архивској делатности, председник Комисије за стручни испит из архивске делатности, главни и одговорни уредник едиције Водич кроз архивску грађу Србије, члан више комисија за одбране докторских дисертација, магистарских и мастер радова на Филозофском факултету Универзитета у Београду, уредник више десетина историографских и архивистичких издања, члан више редакција стручних часописа и Редакције Студије и монографије Института за новију историју Србије. Уредник је издања Андрићевог института у едицији Знакови, научног часописа Векови у издању Андрићевог института у Андрићграду и стручни консултант и учесник серијала емисија Радио-телевизије Република Српска Рат за цивилизацију.

У периоду његовог руковођења Архив Србије је добио Сретењски орден II реда Председника Републике Србије, Орден Светог Саве првог реда Српске православне цркве и Грамату Српске православне црквене општине у Трсту.

Добитник Плакете града Ваљева 1997. године за књигу Ваљево, град у Србији крајем 19. века, Грамате Српске православне црквене општине у Трсту 2009, „Златне архиве“ Фондације Александра Арнаутовића за допринос унапређивању архивске делатности 2013, Награде Града Београда за друштвене и хуманистичке науке 2017, Сретењског одликовања – Златне медаље за изузетне заслуге у очувању културног и историјског наслеђа и признања „Културни образац“ Министарства културе и информисања Републике Србије 2019. године „за посвећени рад на корист наше културе".

 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А
(Избор)

МОНОГРАФИЈЕ 

 1. Прота Матеја Ненадовић, Живот и рад, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево 1984,105. 
 1. Ваљево град у Србији крајем 19. века, Историјски архив Ваљево, Ваљево 1997, 376.
  ISBN 86/80613/01/0 
 1. Ваљево град у Србији крајем 19. века, Друго издање, Институт за новију историју Србије – СО Ваљево, Београд- Ваљево 1998, 385. 
 1. Либерали и либерализам у Србији 19. века, Центар за либерална истраживања, Београд 2004, 285. 
 1. Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945-1958, Институт за новију историју Србије, Београд 2008, 555.
  ISBN 978-86-7005-065-5 
 1. Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945-1958, (Друго издање), Завод за уџбенике, Београд 2012, 581.
  ISBN 978-86-17-17808-4 
 1. Дипломатија и култура, Институт за новију историју Србије – Народна библиотека Србије, Београд 2013, 156.
  ISBN 978-86-7005-115-7 
 1. Сарајевски атентат. Повратак документима, Андрићев институт, Библиотека „Знакови“, Књига 1, Андрићград – Вишеград 2014, 523.
  ISBN 978-99976-606-2-6 
 1. Сарајевски атентат. Повратак документима, друго издање, Андрићев институт, Библиотека „Знакови“, Књига 1, Андрићград – Вишеград 2019, 523. 

 

ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА И ПРИРЕЂИВАЧКА ДЕЛА 

 1. Др Владимир Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско искуство (приредили: М. Јовановић, М. Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 955.
  ISBN 356.33(497.1 I )(091) 
 1. Живети у Београду 1837-1841. Документа Управе Града Београда. књига 1, (М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М. Перишић, М. Јовановић). Историјски архив Београда, Београд 2003,530.
  ISBN 86-80481-02-5 
 1. Живети у Београду 1842-1850. Документа Управе Града Београда, књига 2, (М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М. Перишић, М. Јовановић), Историјски архив Београда, Београд 2004, 640.
  ISBN 86-80481-06-8 
 1. Модерна српска држава 1804-2004. Хронологија. (Аутори-редактори: Љ. Димић, Љубинка Трговчевић Митровић, Милан Ристовић, Мирослав Јовановић, Дубравка Стојановић, Предраг Марковић, Бранка Прпа, Мирослав Перишић), Историјски архив Београда, Београд 2004, 536.
  ISBN 86-80481-07-06 
 1. Живети у Београду 1850-1867. Документа Управе Града Београда, књига 3, (М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М. Перишић, М. Јовановић), Историјски архив Београда, Београд 2005, 650.
  ISBN 978-86-7035-205-6 
 1. Милан Трипковић – историчар (М. Перишић, Љ. Димић), Ваљевска гимназија, Библиотека "Професори Ваљевске гимназије", Књига 4, Ваљево 2005, 80.
  ISBN 86-85419-03-4 
 1. Живети у Београду 1868-1878. Документа Управе Града Београда, књига 4, (М. Ристовић, Д. Стојановић, Г. Милорадовић, М. Перишић, М. Јовановић), Историјски архив Београда, Београд 2006, 574.
  ISBN 86-80481-12-2 
 1. Живети у Београду 1879-1889. Документа Управе Града Београда, књига 5, (М. Ристовић, Д. Стојановић, М. Јовановић, М. Перишић, Г. Милорадовић), Историјски архив Београда. Београд 2007, 614.
  ISBN 978-86-80481-13-5
   
 2. Живети у Београду 1890-1940. Документа Управе Града Београда, књига 6, (М. Ристовић, Д. Стојановић, М. Јовановић, М. Перишић, Г. Милорадовић), Историјски архив Београда, Београд 2008,705.
  ISBN 978-86-80481-15-9 
 1. Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884-1914/ Consolato generale Del Regno di Serbia a Trieste, Kњига 1/Volume 1 (приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr. Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić, Серија Историја српске дипломатије - документа/Storia della diplomazia serba – Dokumenti, Архив Србије/Archivio della Serbia, Београд 2009/Belgrado 2009, 632.
  ISBN 978-86-81511-46-6 

 2. 0 приступу прошлости. Пример једног историјског извора (Мирослав Перишић, Боро Мајданац), Институт за новију историју Србије, Београд 2010, 247.
  ISBN 978-86-7005-079-2 
 1. Балкански ратови/Balkan Wars/ Балканские воини (аутори: Мирослав Перишић, Милић Милићевић, Бранко Богдановић), фотомонографија, серија Визуелна историја/Visual History, књига 1, Архив Србије/Archives of Serbia/Архив Сербии, Београд/ Belgrade/ Белград 2010, 492.
  ISBN 978-86-81511-51-0 
 1. Култура Срба у Дубровнику 17902010. (приредили: Горан Спаић, Јелица Рељић, Мирослав Перишић), Архив Србије – Српска православна црквена општина у Дубровнику, Београд 2012, 425.
  ISBN 978-86-81511 1-60-2 
 1. Kultura Srba u Dubrovniku 17902010 (izdanje na hrvatskom jeziku), priredili: Goran Spaić, Jelica Reljić, Miroslav Perišić, Srpska pravoslavna crkvena općina u Dubrovniku – Arhiv Srbije, Dubrovnik 2012, 426. (CIP zapis dostupan u računalnom Skupnom katalogu hrvatskih knjižnica pod brojem 520620055)
  ISBN 978-953-56394-1-1 
 1. Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884-1914/ Consolato generale Del Regno di Serbia a Trieste, Књига 1/Volume 1, Друго издање/ Seconda edizione (приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић / Dr. Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić,Серија Историја српске дипломатије - документа/Storia della diplomazia serba – Dokumenti, Архив Србије/Archivio della Serbia, Београд/Belgrado 2013, 632.
  ISBN 978-86-81511-46-6 
 1. Москва – Србија, Београд – Русија, том 3, друштвено-политичке и културне везе 18781917/ Москва – Сербиа, Белград — Россиа, том 3, Обшественно-политические и културние свјази 1878-1917 (А. Л. Шемјакин, Е. В. Иванова, М. Перишић, А. Тимофејев, Г. Милорадовић), Главное архивное управление города Москви - Архив Србије, Москва - Белград/Москва - Београд 2012, 703.
  ISBN 978-86-8151 1-61-9 
 1. Почиње рат: 1914. Документа Архива Србије, (приредили: Мирослав Перишић, Јелица Рељић, Александар Марковић, Бранко Богдановић), Архив Србије, Београд 2014, 259.
  ISBN 978-86-81511-70-1 
 1. Први светски рат у документима Архива Србије, том 1, 1914, (приредили: Мирослав Перишић, Александар Марковић, Љубинка Шкодрић, Бранко Богдановић), Архив Србије, Београд 2015, 676.
  ISBN 978-86-81511-71-8 
 1. Дипломатско представништво Србије у Цариграду 1830-1858/ Diplomatic Representation of Serbia 1830-1858, Том 1/Volume 1, Серија Историја српске дипломатије Kњига 2/Volume History of Serbian Diplomacy Documents, Book 2, (приредили: Мирослав Перишић, Александар Марковић, Светозар Рајак/ Prepared by: Miroslav Perišić, Aleksandar Marković, Svetozar Rajak, Архив Србије/Archives of Serbia, Београд 2015/ Belgrade 2015, 671.
  ISBN 978-86-81511-73-2 
 1. Дипломатско представништво Србије у Цариграду 1859-1868/ Diplomatic Representation of Serbia 1830-1858, Том 2/Volume 2, Серија Историја српске дипломатије књига 2/Volume History of Serbian Diplomacy, Воок 2, (приредили: Мирослав Перишић, Александар Марковић, Светозар Рајак/ Prepared by: Miroslav Perišić, Aleksandar Marković, Svetozar Rajak) Архив Србије/Archives of Serbia, Београд 2015/ Belgrade 2015, 593.
  ISBN 978-86-81511-65-7 
 1. Култура Срба у Трсту 1751-1914. приредили: М. Перишић, Ј. Рељић, Архив Србије – Српска православна црквена општина у Трсту, Београд 2016, 484.
  ISBN 978-86-81511-97-8 
 1. Краљевина Србија и Краљевина Шпанија/El Reino de Serba y el Reino de Espana, приредили: Мирослав Перишић, Љубинка Шкодрић, Јелица Рељић, Архив Србије, Београд 2017, 198.
  ISBN 978-86-80786-03-2 
 1. La Serbia e i Serbi/Србија и Срби 1914-1918, (приредили: Мирослав Перишић, Јелица Рељић), Comunita Religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste, Trieste 2017, 271. 
 1. Српска књижевна задруга 1892-1914 – документа (приредили: М. Перишић, Ј. Рељић), Архив Србије, Београд 2017, 302.
  ISBN 978-86-80786-11-7 
 1. Посланство Краљевне Србије у Лондону, том I, 1881-1890/Legation of the Kingdom of Serbia in London, Volume I, 1881-1890, (С. Рајак, М. Перишић, Д. Ристић), Историја српске дипломатије – Документа, књига 7/1/ History of Serbian Diplomacy – Documents (S.Rajak, M.Perišić, D. Ristić), Архив Србије, Београд 2017/Archives of Serbia, Belgrade 2017, 521. (објављено у 2018. години)
  ISBN 978-86-80786-14-8 
 1. Посланство Краљевне Србије у Лондону, том II, 1891-1895/Legation of the Kingdom of Serbia in London, Volume II, 1891-1895, (С. Рајак, М. Перишић, Д. Ристић), Историја српске дипломатије – Документа, књига 7/2/ History of Serbian Diplomacy – Documents (S. Rajak, M. Perišić, D. Ristić), Архив Србије, Београд 2017/Archives of Serbia, Belgrade 2017, 526. (објављено у 2018. години)
  ISBN 978-86-80786-05-6 
 1. Дипломатско представништво Србије у Бечу, Том 1, 1874-1877 (М. Перишић, Ј. Рељић, С. Рајак), Историја српске дипломатије – документа 5/1/Diplomatische vertretung Serbiens in Wien, Bd. 1, 1874-1877 (M. Perišić, J. Reljić, S. Rajak), Geschichte der Serbischen Dilomatie. Dokumente, bu. 5; bd 1, Архив Србије, Београд 2018/Serbisches Staatsarchiv, Belgrad 2018, 594.
  ISBN  978-86-80786-19-3 
 1. Дипломатско представништво Србије у Бечу, Том 2, 1878-1891 (М. Перишић, Ј. Рељић, С. Рајак), Историја српске дипломатије – документа 5/1/Diplomatische vertretung Serbiens in Wien, Bd. 1, 1878-1891 (M. Perišić, J. Reljić, S. Rajak), Geschichte der Serbischen Dilomatie. Dokumente, bu. 5; bd 2, Архив Србије, Београд 2019/Serbisches Staatsarchiv, Belgrad 2019, 787.
  ISBN 978-86-80786-49-0 
 1. Дипломатско представништво Србије у Бечу, Том 3, 1892-1902 (М. Перишић, Ј. Рељић, С. Рајак), Историја српске дипломатије – документа 5/1/Diplomatische vertretung Serbiens in Wien, Bd. 1, 1891-1902 (M. Perišić, J. Reljić, S. Rajak), Geschichte der Serbischen Dilomatie. Dokumente, bu. 5; bd 3, Архив Србије, Београд 2019/Serbisches Staatsarchiv, Belgrad 2019, 827.
  ISBN 978-86-80786-46-9 
 1. Краљевина Србија и Краљевина Италија – документа/Il Regno di Serbia e il Regno d’Italia – Documenti, (приредили: Мирослав Перишић, Јелица Рељић, Александар Марковић)/А cura di: Miroslav Perišić, Jelica Reljić, Aleksandar Marković), Архив Србије/Archivio Di Serbia, Београд 2019/Belgrado 2019, 559.
  ISBN 978-86-80786-54-4

 ЧЛАНЦИ У ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА РАДОВА
И ОДЕЉЦИ У КЊИГАМА
 

 1. Једна књига у два времена, поговору књизи В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско искуство, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 864-868. 
 1. Писмо др. Владана Ђорђевића, др. Влади Станојевићу поводом израде књиге Историја српског војног санитета, писано 14. јула 1925. године у Бечу, (приредили: М. Јовановић, М. Перишић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско наслеђе, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 869-873. 
 1. Писмо др. Владана Ђорђевића, др. Влади Станојевићу, као допуна писма писаног 14.јула 1925. године, (приредили: М. Јовановић, М. Перишић) у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско наслеђе, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 873-874. 
 1. Писмо доктора Сергеја Квинтилијановича Софотерова неименованом доктору који је завршио медицину у Русији, поводом изласка из штампе књиге др. Владе Станојевића Историја српског војног санитета, писано у Сарајеву 26. децембра 1925, (приредили: М. Јовановић, М. Перишић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско наслеђе, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 874-882. 
 1. Др Владимир Станојевић (1886-1978), (аутори биографије: М. Јовановић, М. Перишић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско наслеђе, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 883-886. 
 1. Биографије лекара, аутора текстова у: Наше ратно санитетско искуство, (аутори: М. Јовановић, М. Перишић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско искуство, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 887-900. 
 1. Библиографија радова на тему историје српског војног санитета и историје здравствене културе Србије од 1804. до 1918. објављени између 1925. и 1990. године (М. Перишић, М. Јовановић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско искуство, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 911-930. 
 1. Један дан у Ваљеву крајем 19. века. Прилог проучавању историје свакодневног живота, у: Годишњак за друштвену историју, 2, Београд, 1994, 109-121. 
 1. Врање у историјској статистици с краја XIX и почетка XX века, у: "Девет векова Врања", Врање 1993/94, 93-100. 
 1. Ваљево у токовима модернизације у другој половини XIX века, у: "Ваљево –  постанак и успон градског средишта", Саопштења са научног скупа поводом шест векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима, Народни музеј Ваљево - Одељење за историју Филозофског факултета у Београду, Ваљево 1994, 293-306. 
 1. Модернизација Србије у другој половини 19. века између државних прописа и друштвене стварности, у: "Србија у модернизационим токовима 19. и 20.века", Институт за новију историју Србије Београд, Београд, 1994, 19-33. 
 1. Ваљево на саобраћајној мапи Србије у другој половини 19. века, у: Гласник Историјског архива Ваљево, 30, Ваљево 1996, 116-131. 
 1. Историчар и засвођавање историографског дела о епохи, у: "Историчар и савремена епоха", Историјски институт Црне Горе, Подгорица 1997, 121-131. 
 1. Жена у друштвеном животу у Србији крајем 19. века, у: "Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, 2, Положај жене као мерило модернизације", Институт за новију историју Србије, Београд 1998, 211-218. 
 1. Надмоћ историје, Критика, у: Токови историје 1-4/1998, Београд 1998, 209-216. 
 1. Град и грађанин у Србији крајем 19. века — могућности истраживања, Историјски записи 3- 4/1998, Историјски институт Републике Црне Горе, Подгорица 1998, стр. 107-129. 
 1. Списак свештеника Шабачке епархије за 1876. годину, Гласник МИА Ваљево 32/1998, 185- 190. 
 1. Gradski život u Srbiji krajem 19. veka, u: „Dijalog povjesničara-istoričara“, Friedrich Nauman Stiftung 2000, 99-116. 
 1. Jugoslovenski studenti – stipendisti na evropskim univerzitetima 1945-1948. godine. Sovjetsko i francusko iskustvo, у: "Dijalog povjesničara-istoričara",3, Zagreb 2001, 221-239. 
 1. Partija i novi identitet jugoslovenske inteligencije, u: "Dijalog povjesničara-istoričara", 3, Zagreb 2001, 187-195. 
 1. Оснивање попечитељства внутрених дела, одељак у књизи: "Министарство и министри полиције у Србији 1811-2001", Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Београд 2002, 10-14. 
 1. У условима једнопартијске државе 1945-1990, (М. Перишић, М. Митровић), одељак у књизи: Министарство и министри полиције у Србији 1811-2001, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Београд 2002, 109-130. 
 1. Prosvetna politika – vid traganja za novim identitetom jugoslovenskog društva (1945-1953), u: "Dijalog povjesničara-istoričara", 5, Zagreb 2002, 353-362. 
 1. Formation Yugoslav Inteleectuals an european Universitas 1945-1958, in: „La communication dans le processus historique en faveur da la paix – le cas Sud-est europeen, Bulletin“, 32-34, Association Internationale e Etudes du Sud-Est Europeen, Bucarest 2004, р. 140-144. 
 1. Sukobljene percepcije: Pogled jugoslovenskih studenata stipendista u SSSR-u na sovjetsku stvarnost 1945-1948, u: „Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945-1955. Slučaj Jugoslavije“, Zbornik radova sa medjunarodne konferencije, Beograd, 3-4. novembar 2003, Katedra za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta – Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije – Beograd, Centar za istraživanje hladnog rata LSE – London, Beograd 2005, 75-84. 
 1. Shvatanje proščosti u političkim pogledima liberala u Srbiji 19. veka, u: „Dijalog povjesničara/istoričara 9“, Zagreb 2005, 101-113. 
 1. Предговор (Мирослав Перишић, Љубодраг Димић) у књизи: Милан Трипковић - историчар, Библиотека Професори Ваљевске гимназије, књига 4, Ваљевска гимназија, Ваљево 2005, 5-20.
  ISBN 86-85419-03-4 
 1. Posleratni Prag – slika za poređenje. Jugoslovenski studenti – stipendisti od 1945. do objavljivanja Rezolucije IB, u: "Tokovi istorije" 1-2/2006, 82-112. 
 1. Čehoslovačka javnost i Rezolucija IB-a 1948, u: "Istorija 20. veka" 1/2006, 103-124. 
 1. Заступљеност верске наставе у основним и средњим школама у Југославији 1949. године. Прилог историји друштва и историји укидања верске наставе, у: "Српска теологија у двадесетом веку - истраживачки проблеми и резултати", Православни богословски факултет, Београд 2007, 170-176. 
 1. Заступљеност верске наставе у основним и средњим школама у Југославији 1949. године. Прилог историји друштва и историји укидања верске наставе, "Богословље", Часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду, 1(2006), Београд 2007, стр. 170- 176. 
 1. Свест о другачијем: Југословенски студенти у Француској 1945-1950. Између изазова Париза и верности партији, у: "Токови историје" 4/2006, 100-123. 
 1. Велики заокрет 1950: Југославија у трагању за властитим путем. Култура - ослонац, претходница и саставни део спољне политике, у: Писати историју Југославије, Институт за новију историју Србије, Београд 2008,237-282. 
 1. Моћ документа, у: "Депо Архива Србије – нова сазнања", Архив Србије, Београд 2008, 5-9.
  ISBN 978-86-81511-41-1 
 1. Предговор/Prefazione у књизи: Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884- 1914/ Consolato generale Del Regno di Serbia a Trieste, Књига 1/Volume 1, (приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Dr. Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić, Серија Историја српске дипломатије - документа/Storia della diplomazia serba - Dokumenti, Архив Србије/Archiviio della Serbia, Београд/Belgrado 2009, 632.
  ISBN 978-86-81511-46-6 
 1. Концепцијски мислити историју, Поговор у: Б. Петрановић, "Без бојазни од табу тема", Институт за новију историју Србије Београд, Београд 2010, 485-495.
  ISBN 978-86-7005-086-0 
 1. Slika društva u Crnoj gori krajem 19. veka u izveštajima generalnog konzula Kraljevine Srbije u Trstu, Istorijski zapisi br. 4/2010, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica 2010, 109-123. 
 1. Култура у улози претходнице спољне политике. Искуство југословенског заокрета 1950. Годишњак Факултета за културу и медије Мегатренд Универзитета у Београду, Број 4 (2012), Београд 2012, 413-429.
  ISSN 1821-0171 
 1. Предговор/Prefazione у књизи: Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884-1914/ Consolato generale Del Reigno di Serbia a Trieste, Књига 1/Volume 1, Друго издање/ Secondo edizione (приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr. Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić, Серија Историја српске дипломатије - документа/Storia della diplomazia serba - Dokumenti, Архив Србије/Archiviio della Serbia, Београд/Belgrado 2013, 632.
  ISBN 978-86-81511-46-6 
 1. Архив Српске православне црквене општине у Дубровнику (Мирослав Перишић, Јелица Рељић), у: "Култура Срба у Дубровнику 1790-2010. Из ризнице Цркве светог Благовештења", Архив Србије - Српска православна црквена општина у Дубровнику, Београд 2012, 392-415.
  ISBN 978-86-81511 1-60-2 
 1. Уводна реч, у: "Култура Срба у Дубровнику 1790-2010. Из ризнице Цркве светога Благовештења", Архив Србије - Српска православна црквена општина у Дубровнику, Београд 2012, 15-17.
  ISBN 978-86-815111-60-2 
 1. Uvodna reč, u: „Kultura Srba u Dubrovniku 1790-2010. Iz riznice Crkve Svetoga Blagoveštenja“, (izdanje na hrvatskom jeziku), Srpska pravoslavna crkvena općina – Arhiv Srbije, Dubrovnik 2012, 15- 17.
  ISBN 978-953-56394-1-1 
 1. Arhiv Srpske pravoslavne crkvene općine u Dubrovniku, u: „Kultura Srba u Dubrovniku 1790-2010. Iz riznice Crkve Svetoga Blagoveštenja“, (izdanje na hrvatskom jeziku), Srpska pravoslavna crkvena općina – Arhiv Srbije, Dubrovnik 2012, 392-415.
  ISBN 978-953-56394-1-1 
 1. Yugoslavia of the 1950s: Socialism that Inspires Hope, (Уводно саопштење на Првој међународној конференцији Баштина социјализма, међународног Форума словенских култура) у: Heritage of Socialism, 1st International Conference, Maribor 20-21. September 2012, Forum of the Slavic Cultures – National Archive of Serbia, Ljubljana 2013, 19-24.
  ISBN 978-961-92433-3-6 
 1. Трст — међународна осматрачница Краљевине Србије, у: "Два века модерне српске дипломатије", Зборник радова са Научног скупа "Два века модерне српске дипломатије", (уредници: Чедомир Попов, Драгољуб Живојиновић, Слободан Г. Марковић), Балканолошки институт САНУ и Институт за европске студије. Београд 2013, стр. 137-144.
  ISBN 978-86-7179-079-6 
 1. The Presence of Europe in the 19th Century History of Serbia, у: "Serbia - Existance and Memory. Selection of documents from the Archives of Serbia", The Trilateral Commission Serbian Group – Archives of Serbia, On the occasion of 38th European Meeting of the Trilateral Commission in Belgrade/Serbia, Belgrade 2014, 5-11.
  ISBN 978-86-8151 1-65-7 
 1. Избијање Првог светског рата у историјској перспективи, у: "Почиње рат: 1914. у документима Архива Србије", Архив Србије, Београд 2014, 7-17.
  ISBN 978-86-8151 1-70-1 
 1. Поћорек – Билинском, 28. маја 1913. Прилог историји питања одговорности и кривице за Први светски рат, у: Историјске свеске бр. 1, Андрићев институт, Андрићград-Вишеград 2014, 1-5.
  ISSN 2303-5293 
 1. Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 1914/1915, у: Историјске свеске бр. 4, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 1-5.
  ISSN 2303-5293 
 1. Да ли је Поћорек знао за припрему атентата? Извештај Јована Јовановића из Беча – Николи Пашићу у Београд, 23. децембра 1913. Прилог за предисторију Сарајевског атентата, у: Историјске свеске бр. 5, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 1-5.
  ISSN 2303-5293 
 1. Историјска особеност једне грађанске средине. Прилог за историју Уба, у: "Велики фудбал мале вароши", Општина Уб - Установа за културу и спорт КСЦ "Уб", Уб 2014, 28-35.
  ISBN 978-86-85159-05-3 
 1. О покушајима ревизије, у: Историјске свеске бр. 6, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 5-10.
  ISSN 2303-5293 
 1. Писмо Молткеа - Хецендорфу. 10. фебруара 1913, у: Историјске свеске бр. 6, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 1-4.
  ISSN 2303-5994 
 1. Објава рата Србији 28.јула 1914, у: Историјске свеске бр. 7, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 1-15.
  ISSN 2303-5994 
 1. Документа о Церској бици, (приредили: Јелица Рељић, Александар Марковић, Мирослав Перишић), у: Историјске свеске бр. 8, Андрићев институт, Андрићград –  Вишеград, 1-8.
  ISSN 2303-5994 
 1. Српски фронт на Дрини 1914. Документа, (приредили: Јелица Рељић, Ана Кос, Александар Марковић, Мирослав Перишић), у: Историјске свеске бр. 9, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 1-10.
  ISSN 2303-5994 
 1. Стране медицинске мисије у Србији 1914. Документа, Први део, (приредили: Јелица Рељић, Ана Кос, Александар Марковић, Мирослав Перишић), у: Историјске свеске бр. 10, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 25-33.
  ISSN 2303-5994 
 1. Стране медицинске мисије у Србији 1914. Ддокумента, Други део, (приредили: Јелица Рељић, Ана Кос, Александар Марковић, Мирослав Перишић), у: Историјске свеске бр. 11, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград 2014, 31-38.
  ISSN 2303-5994 
 1. Колубарска битка – документа, (приредили: Мирослав Перишић, Александар Марковић), у: Историјске свеске бр. 12, Андрићев институт, Андрићград- Вишеград 2014, 1-16.
  ISSN 2303-5994 
 1. Моје ратно крштење. Из Мемоара Боривоја Јосимовића, једног од 1300 каплара о ступању у ђачку чету у Скопљу, у: Историјске свеске бр. 12, Андрићев институт, Андрићград - Вишеград 2014, 17-19.
  ISSN 2303-5994 
 1. Први светски рат у документима Архива Србије/ Предговор, у: "Први светски рат у документима Архива Србије", том 1, 1914, Архив Србије, Београд 2015, 9-38.
  ISBN 978-86-81511-71-8 
 1. Дипломатско представништво Србије у Цариграду/Предговор/Preface, у: "Дипломатско представништво Србије у Цариграду, том 1 1830-1858", Архив Србије, Београд 2015, 7-18.
  ISBN 978-86-81511-73-2 
 1. Дипломатско представништво у Цариграду/Предговор/Preface, у: "Дипломатско представништво Србије у Цариграду, том 2, 1859-1868", Архив Србије, Београд 2015, 5-10.
  ISBN 978-86-81511-74-9 
 1. Историјска упоришта и савремене могућности употребе традиције и културног наслеђа. Европска вертикала српске историје у 19. веку, у: "Традиција и трансформација. Политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку", Институт за новију историју Србије, Београд 2015, 17-27.
  ISBN 978-86-7005-130-0 
 1. Ратни заробљеници 1914, у: Историјске свеске бр. 13, Андрићев институт, Андрићград 2015, 1-17.
  ISSN 2303-5293 
 1. Како су европске империје кренуле у рат 1914, у: Историјске свеске, број 15, Андрићев институт, Андрићград 2015, 1-8.
  ISSN 2303-5293 

 2. Дипломатски извештаји из Беча 1874-1914. Прилози за историју српско-аустроугарских односа, у: Историјске свеске бр. 16, Андрићев институт, Андрићград 2015, 1-9.
  ISSN 2303-5293 
 1. Српско-аустроугарски односи 1874-1914. у извештајима српских посланика у Бечу (део 2), у: Историјске свеске бр. 17, Андрићев институт, Андрићград 2015, 17-32.
  ISSN 2303-5293 

 2. Српско-аустроугарски односи 1874-1914, у извештајима српског посланства у Бечу (део 3), у: Историјске свеске, Андрићев институт, Андрићград 2015, 8-21.
  ISSN 2303-5293 
 1. Српско-аустроугарски односи 1874-1914, у извештајима српског посланства у Бечу (део 4), у: Историјске свеске бр. 19, Андрићев институт, Андрићград 2015, 12-30.
  ISSN 2303-5293 
 1. Српско-аустроугарски односи 1874-1914, у извештајима српског посланства у Бечу (део 5), у: Историјске свеске бр. 20, Андрићев институт, Андрићград 2015, 17-51.
  ISSN 2303-5293 
 1. Српско-аустроугарски односи 1874-1914, у извештајима српског посланства у Бечу (део 6), у: Историјске свеске бр. 21, Андрићев институт, Андрићград 2015, 35-59.
  ISSN 2303-5293 
 1. Српско-аустроугарски односи 1874-1914, у извештајима српског посланства у Бечу (део 7), у: Историјске свеске бр. 22, (приредили: Мирослав Перишић, Јелица Рељић, Светозар Рајак), Андрићев институт, Андрићград 2015, 19-34.
  ISSN 2303-5293 
 1. La Serbia negli anni he nanno cambiato il mondo/Србија у годинама које су промениле свет, у: „La Serbia e i Serbi 1914-1918, Comunita Religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste, Trieste 2017, 25-59. 
 1. Yugoslavia: The 1950 Cultural and Ideological Revolution, „the Balkans in the Cold War“, Palgrave Macmillan, London 2017, 285-305.
  ISBN 978-1-137-43901-7 
 1. Ванвременска димензија архива, у: Архиви у Србији том 1-2, Архив Србије, Београд 2016, 7-13.
  ISBN  978-86-81511-90-9
  ISBN  978-86-81511-89-3 (низ) 
 1. Време савезништва, у: Краљевина Србија и Сједињене Америчке Државе,Архив Србије, Београд 2018, 13-36/ Time оf the Alliance, Kingdom of Serbia and United States of America, Belgrade 2018, 37-61.
  ISBN  978-86-80786-23-0 
 1. Југославија: културни заокрет 1950, Уводни реферат у: Наслеђе социјализма: архитектура, урбанизам и уметност, Зборник саопштења са међународне научне конференције, Архив Србије – Форум словенских култура, Београд 2018, 6-21.
  ISBN 978-86-80786-32-2 
 1. Српско грађанство у Трсту и ''балкански трошан свет''. Мост ка духовној и државној обнови Србије у 18. и 19. веку, Зборник радова ''Мост у књижевности, историји и кинематографији'', Андрићев институт, Андрићград 2017, 111-138.
  ISBN 978-99976-21-21-4 

 2. On Inteligence of Austro-Hungarian authorities about the preparation of the assassination in Sarajevo, 28. June 1914, ''Documents of the First World War'', Symposium Proceedings, Osmanli Arsivi Daire Baskanligi, Istanbul 2017, 247-251.

  

УВОДНИ РЕФЕРАТИ НА МЕЂУНАРОДНИМ НАУЧНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА ОБЈАВЉЕНИ У ЦЕЛИНИ 

 1. Yugoslavia of the 1950s: Socialism that Inspires Hope. Уводно саопштење на Првој међународној конференцији Heritage of Socialism, међународног Форума словенских култура, Марибор 20-21. септембар 2012, у: Heritage of Socialism, 1st International Conference, Maribor 20-21. September 2012, Forum of the Slavic Cultures – National Archive of Serbia, Ljubljana 2013, 19-24. 2013, 19-24.
  ISBN 978-961-92433-3-6 
 1. Југославија: промене у културној политици педесетих. Уводно саопштење на међународној научној конференцији Наслеђе социјализма: архитектура, урбанизам и уметност, Архив Србије, Историјски архив Београда, Форум словенских култура, Београд 2019, 7-35.
  ISBN 978-86-80786-38-4

 

УЧЕШЋЕ НА НАЦИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ НАУЧНИМ СКУПОВИМА И КОНФЕРЕНЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

(Избор)

 1. Покрет несврстаности за време Хладног рата: поуке и перспективе, LSE - Архив Србије - Архив Југославије, Међународни научна конференција, Београд мај 2012. 
 1. Европска вертикала српске историје и италијански утицаји у 19. и почетком 20. века, саопштење на међународном Округлом столу Србија, Италија, Европа, Државни универзитет „La Sapienza“, Рим 19. мај 2010. 
 1. Архив Србије: фондови, збирке и међународна референтност за изучавање историје Балкана и историје Хладног рата, Међународна конференција Технички и суштински проблеми класичног и електронског архивирања, Раденци, април 2008. 
 1. Документа Архива Србије и историја словенских земаља, Прва међународна конференција архива словенских култура, Липице, октобар 2010. 
 1. Два века модерне српске дипломатије, Министарство спољних послова Републике Србије, Београд 2011. 
 1. Yugoslavia of the 1950s: Socialism that Inspires Hope, (Уводно саопштење на Првој међународној конференцији Баштина социјализма, међународног Форума словенских култура) у: Heritage of Socialism (Баштина социјализма), Међународни Форум словенских култура), 1st International Conference, Maribor 20-21. September 2012. 
 1. Југославија: промене у културној политици педесетих. Уводно саопштење на међународној научној конференцији Наслеђе социјализма: архитектура, урбанизам и уметност, Архив Србије, Историјски архив Београда, Форум словенских култура, Београд 27-28. новембар 2013. 
 1. Италија и питање српских државних граница 1914-1919: историјске околности и политички компромиси приликом стварања Југославије (Мирослав Перишић, Горан Милорадовић), саопштење на међународној научној конференцији Европска дипломатија за време Првог светског рата, Кремона, 20-21. март 2015. 
 1. О сазнањима аустроугарских власти за припрему атентата на Франца Фердинанда 28. јуна 1914, саопштење на међународној научној конференцији Documents of the First World War Centenary, Истанбул 19-21. март 2015. 
 1. Конференција Међународног архивског савета 2007, Квебек. 
 1. Међународна конференција Архиви и локалне и регионалне власти у Европи, 2007, Малме. 
 1. XVI конгрес Међународног архивског савета, 2008, Куала Лумпур
 1. Међународна конференција европског огранка Међународног архивског савета EURBICA, 2008, Париз. 
 1. Међународна конференција Округлог стола архива CITRA, 2009, Малта
 1. Српско грађанство и балкански трошан свет – мост ка духовној и државној обнови Србије у 18. и 19. веку, Међународни научни скуп ”Мост у књижевности, историји и кинематографији”, Андрићев институт, Андрићград - Вишеград 28-30. април 2016. 
 1. Сарајевски атентат: отворена питања, саопштење на Међународној научној конференцији Године које су промениле свет. Први светски рат у историји и историографији, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград, 28-30- јун 2018. 
 1. Питање одговорности за Први светски рат у светлу историјских извора, саопштење на Међународном научном скупу Крај рата, Срби и стварање Југославије, САНУ, Матица српска, АНРС, Београд 29-30. новембар 2018. 

 

ИЗЛОЖБЕ И КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ И СТАЛНИХ ИЗЛОЖБЕНИХ ПОСТАВКИ

(Избор) 

 1. 3авичај песнику. Каталог сталне изложбене поставке у Школи Десанке Максимовић у Спомен комплексу у Бранковини (аутор: Мирослав Перишић), Народни музеј Ваљево, Ваљево 1985, 57. 
 1. Завичај песнику, Каталог сталне изложбене поставке у Школи Десанке Максимовић у Спомен комплексу у Бранковини, Друго допуњено издање, (аутор: Мирослав Перишић), Народни музеј Ваљево, Ваљево 1987, 107. 
 1. Genti di San Spiridone. I Serbi a Trieste 1751-1914/Људи светог Спиридона. Срби у Трсту 1751- 1914, Каталог изложбе на тврђави Сан Ћусто у Трсту (стручни сарадник: Мирослав Перишић), Silvana Editoriale, Trieste 2009, 263. 
 1. Сећајте се моји мене јер ме више нема/Gedenkt meiner, denn ich weile nicht mehr unter den Lebenden, Каталог изложбе поводом 70 година од стрељања цивила у Крагујевцу 19, 20. и 21. октобра 1941. године у Историјском музеју Србије (аутори: Мирослав Перишић, Дејан Ристић), Архив Србије - Историјски музеј Србије, Архив Србије - Историјски музеј Србије, Београд 2011, 50.
  ISBN 978-86-81511-55-8 
 1. Правни факултет - оснивање и развој 1808-2012 / Faculty of Law – founding and development, Каталог сталне изложбене поставке на Правном факултету Универзитета у Београду, (аутори: Мирко Васиљевић, Зоран Мирковић, Марко Ђурђевић, Мирослав Перишић, Светлана Мирчов, Миљко Ваљаревић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012, 127.
  ISBN 978-86-7630-393-9 

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ У ИНОСТРАНСТВУ 

 1. Архив Србије - међународно референтан центар за историју Балкана, Сорбона, Париз, 2008.

 2. Европска вертикала српске историје и италијански утицаји у 19. и почетком 20. века, Државни универзитет „La Sapienza" у Риму, Рим 19. мај 2010.

 3. Историја српске дипломатије, Љубљана, Филозофски факултет, 2010.

 4. Историја српске дипломатије, Копар, Факултет хуманистичких наука,2010.

 5. Краљевина Србија и Краљевина Шпанија – културне везе и успостављање дипломатских односа, Мадрид, 10. Новембар 2016.