Србија – трајање и памћење

______________
Каталози
Србија – трајање и памћење

Аутори: Јелица Рељић, Александар Марковић, Мирољуб Јовановић, Архив Србије, Београд 2012, 80.

Двојезично издање.

Тираж је распродат.