Шематизам Кнежевине Србије 1839–1851

______________
Посебна издања
Шематизам Кнежевине Србије 1839–1851

Аутор: Љубодраг А. Поповић, Архив Србије, Београд 1999, 296.

Тираж је распродат.