Водич Архива Србије

______________
Водичи
Водич Архива Србије

Приредили: Јелена Недељковић, Емилија Ђукнић, Смиљка Ђурић, Олга Јаћимовић; редактор: Олга Јаћимовић, Архив Србије, Београд 1967, 423.

Тираж је распродат.