Записници седница Министарског савета Србије 1862–1898

______________
Објављена архивска грађа
Записници седница Министарског савета Србије 1862–1898

Приређивач: Никола П. Шкеровић, Државна архива НР Србије, Београд 1952, 539.

Тираж је распродат.