Архив Српске православне црквене општине у Трсту. Том II

______________
Посебна издања
Архив Српске православне црквене општине у Трсту. Том II

Попис архивске грађе 1749–1950.

Приређивачи: Љубодраг Поповић, Дарко Гилер, Миодраг Пурић, Архив Србије, Београд 2007.

Цена: 500.00 РСД

Цена са попустом: 350.00 РСД


Поручите

Молимо попуните сва поља са знаком (*)


Архив Српске православне црквене општине у Трсту. Том II

Категорија: Посебна издања

Цена: 500.00 РСД

Цена са попустом: 350.00 РСД

Издања Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400.

Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива Србије.

По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

У случају личног преузимања, молимо Вас да то нагласите у пољу Напомена.