Летопис Српске православне парохије у Цељу / Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju

______________
Посебна издања
Летопис Српске православне парохије у Цељу / Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju

Приредили: мр Бојан Цвелфар, Јелица Рељић и Татјана Драгићевић.

Архив Србије – Згодовински архив Цеље, Београд – Цеље 2009/10, 374. Двојезично издање

Тираж је распродат.