Каталози

______________

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

„За нови поредак у Европи“ 1941–1944

Каталог изложбе плаката


Цена: 40.00 РСД

Французи и Југословени 1838–1988

Поводом сто педесете годишњице дипломатских односа између Француске и Србије


Цена: 39.00 РСД

Србија и Русија 1838–1918

Каталог изложбе

Поводом 150 година успостављања дипломатских односа


Цена: 40.00 РСД

Народно позориште у Београду у XIX веку

Каталог изложбе поводом прославе стогодишњице Народног позоришта


Цена: 40.00 РСД

Београдска математичка школа

Поводом стогодишњице рођења Михаила Петровића

Каталог изложбе


Цена: 40.00 РСД