Архиви и архивска грађа

______________
Посебна издања
Архиви и архивска грађа

 Термини, описи, дефиниције.

Енглеско-српски терминолошки речник.

Приређивач: Светлана Аџић, Архивистичко друштво Србије - Архив Србије, Београд 2011, 179.

 

Цена: 1,500.00 РСД


Поручите

Молимо попуните сва поља са знаком (*)


Архиви и архивска грађа

Категорија: Посебна издања

Цена: 1,500.00 РСД

Издања Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400.

Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива Србије.

По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

У случају личног преузимања, молимо Вас да то нагласите у пољу Напомена.