Издања Државног архива Србије

______________

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Кроз Архив Србије

Књига је штампана на српском, енглеском, француском и руском језику

Цена: 80,00 РСД

Цена са попустом: 56,00 РСД

Записници седница Министарског савета Србије 1915–1918

Приређивачи: Драгослав Јанковић, Богумил Храбак

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Светозар Марковић „Начела народне економије или наука о народном благостању. Свеска II”

Приређивачи: Младен Вукомановић, Драгоје Тодоровић, Драгутин Шошкић

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД

Протокол Кнеза Милоша Обреновића 1824–1825

Приређивачи: Василије Крестић, Никола Петровић

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Водич Архива Србије

Књига 2

Цена: 300,00 РСД

Цена са попустом: 210,00 РСД

Грађа Архива Србије о Народном позоришту у Београду 1835–1914

Приређивач: Гаврило Ковијанић

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Народно позориште у Београду у XIX веку

Каталог изложбе поводом прославе стогодишњице Народног позоришта

Цена: 40,00 РСД

Београдска математичка школа

Поводом стогодишњице рођења Михаила Петровића

Каталог изложбе

Цена: 40,00 РСД

Књажеска канцеларија 1815–1839

Приређивач: Јелена Милић Грчић

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД