Издања Државног архива Србије

______________

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Записници седница Министарског савета Србије 1862–1898

Приређивач: Никола П. Шкеровић

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Државна Архива НР Србије 1900–1950

Приређивач: Милорад А. Шошкић

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД

Информативна средства Архива Србије

Списак инвентара

Цена: 120,00 РСД

Цена са попустом: 84,00 РСД