Издања Државног архива Србије

______________

НАРУЏБЕНИЦА НА САЈТУ НИЈЕ У ФУНКЦИЈИ. КЊИГЕ МОЖЕТЕ ПОРУЧИТИ ПУТЕМ МЕЈЛА: centar@archives.org.rs.

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Шифра за онлајн плаћање је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом.

Србија и Русија 1838–1918

Каталог изложбе

Поводом 150 година успостављања дипломатских односа

Цена: 40,00 РСД

Грађа за историју бугарског народа из Архива Србије. Књига I (1820–1856)

Уредник: Климент Џамбазовски

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД

Јован Жујовић „Дневник II"

Приредио: др Драгоје Тодоровић

Цена: 180,00 РСД

Цена са попустом: 126,00 РСД

Јован Жујовић „Дневник I”

Приредио: др Драгоје Тодоровић

Цена: 180,00 РСД

Цена са попустом: 126,00 РСД

Индустријализација и пораст радничке класе

Аутор: Боро Мајданац

Цена: 100,00 РСД

Цена са попустом: 70,00 РСД

Димитрије - Мита Петровић „Борбе у Топлици 1877–1878”

Ратне белешке са Јавора и Топлице 1876, 1877. и 1878, свеска друга

Цена: 180,00 РСД

Цена са попустом: 126,00 РСД

Грађа за историју македонског народа из Архива Србије I–V

Приређивач: Климент Џамбазовски

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД

Кроз Архив Србије

Књига је штампана на српском, енглеском, француском и руском језику

Цена: 80,00 РСД

Цена са попустом: 56,00 РСД

Записници седница Министарског савета Србије 1915–1918

Приређивачи: Драгослав Јанковић, Богумил Храбак

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Светозар Марковић „Начела народне економије или наука о народном благостању. Свеска II”

Приређивачи: Младен Вукомановић, Драгоје Тодоровић, Драгутин Шошкић

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД