Издања Државног архива Србије

______________

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Краљевина Србија и Краљевина Шпанија

Мала библиотека Архива Србије

Књига 1

Цена: 1.000,00 РСД

Цена са попустом: 700,00 РСД

Јован Жујовић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Треће коло. Књига 12

Цена: 400,00 РСД

Никола Пашић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Треће коло. Књига 11

Цена: 400,00 РСД

Коста Цукић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Треће коло. Књига 10

Цена: 400,00 РСД

Јован Стерија Поповић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Треће коло. Књига 9

Цена: 400,00 РСД

Конзулат Краљевине Србије у Серезу 1897–1900

Историја српске дипломатије – документа

Књига 3

Цена: 800,00 РСД

Цена са попустом: 560,00 РСД

Архиви у Србији. Том II

Преглед фондова и збирки

Цена: 1.000,00 РСД

Цена са попустом: 700,00 РСД

Архиви у Србији. Том I

Преглед рада 44 архива у Србији (историјат, организациона структура, опис делатности)

Цена: 1.000,00 РСД

Цена са попустом: 700,00 РСД

Србија у дубровачким тестаментима 1414–1436

Књига садржи 48 дубровачких тестамената важних за историју Србије

Цена: 1.000,00 РСД

Цена са попустом: 700,00 РСД

Први светски рат. У документима Архива Србије. Том II

Архивска грађа која се односи на ратна збивања од јануара до јула 1915. године

Цена: 1.800,00 РСД

Цена са попустом: 1.260,00 РСД