Страни држављани

______________

Према одредбама Закона о културним добрима Републике Србије одобрење за истраживање архивске грађе страним држављанима издаје Министарство културе и информисања Републике Србије.

Уколико желе да истражују архивску грађу Архива Србије, страни држављани су дужни да се у писаној форми обрате Архиву Србије са захтевом који треба да садржи следеће податке:

 • име и презиме
 • занимање
 • адреса
 • држављанство и број пасоша
 • сврха истраживања
 • тема
 • граничне године грађе
 • период истраживања у Архиву
 • архивски фондови које истраживач жели да истражује
 • назив институције (уколико је носилац пројекта)
 • препоруке ментора на магистарским или докторским студијама (уколико је истраживач студент)

Молба се може доставити поштом или путем е-maila.

Након добијања одобрења од Министарства културе и информисања Републике Србије, страни држављанин може користити архивску грађу и библиотечки материјал Архива Србије по процедури за коришћење архивске грађе. Рок за добијање одобрења од Министарства културе је до месец дана.