Страни држављани

______________

Према одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности страни држављани имају право да користе архивску грађу коју чува Државни архив Србије.

a

Изложба „Иво Андрић – поводом 60 година од добијања Нобелове награде”a

Корисне информације

Заинтересованима за истраживање у Државном архиву Србије препоручујемо да се у Центру за информације распитају о условима коришћења архивске грађе.