Страни држављани

______________

Према одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности страни држављани имају право да користе архивску грађу коју чува Државни архив Србије.