Genti di San Spiridione. I Serbi a Trieste 1751–1914 / Људи Светог Спиридона. Срби у Трсту 1751–1914

______________
Каталози
Genti di San Spiridione. I Serbi a Trieste 1751–1914 / Људи Светог Спиридона. Срби у Трсту 1751–1914

Приређивачи: Дирекција за културу регије Фриули Венеција Ђулија, Градски музеји историје и уметности града Трста, Српска православна црквена општина у Трсту, Архив Србије.

Издавач: Општина Трст, Градски музеји историје и уметности града Трста, Трст 2009, 263.

Тираж је распродат.