Издања Државног архива Србије

______________

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Идејом и животом

Каталог изложбе

Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Србије, Историјском музеју Србије и Народној библиотеци Србије

Цена: 600,00 РСД

Цена са попустом: 420,00 РСД

Идејом и животом

Мултимедијална презентација

Цена: 600,00 РСД

Цена са попустом: 420,00 РСД

Турци са стране кнезу Милошу

Фонд Књажеске канцеларије

Документа на турском језику Архива Србије

Цена: 950,00 РСД

Цена са попустом: 665,00 РСД

Школство у Србији 1817–1838

Докумената из фондова Архива Србије

Цена: 500,00 РСД

Цена са попустом: 350,00 РСД

Три документа о ибеовцима

Приређивач: Момчило Митровић

Цена: 1.500,00 РСД

Цена са попустом: 1.050,00 РСД

Летопис Српске православне парохије у Цељу / Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju

Приредили: мр Бојан Цвелфар, Јелица Рељић и Татјана Драгићевић

Љубинка Шкодрић „Министарство просвете и вера у Србији 1941–1944”

Судбина институције под окупацијом

Цена: 1.600,00 РСД

Цена са попустом: 1.120,00 РСД

Милан Јовановић Батут. Лични фонд

Сумарни и аналитички инвентар

Едиција Лични фондови. Књига 3

Цена: 750,00 РСД

Цена са попустом: 525,00 РСД

Депо Архива Србије – нова сазнања

Каталог изложбе

Цена: 400,00 РСД

Цена са попустом: 280,00 РСД