Издања Државног архива Србије

______________

НАРУЏБЕНИЦА НА САЈТУ НИЈЕ У ФУНКЦИЈИ. КЊИГЕ МОЖЕТЕ ПОРУЧИТИ ПУТЕМ МЕЈЛА: centar@archives.org.rs.

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Шифра за онлајн плаћање је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом.

Страдање Срба на Косову, малом Косову и Сиринићкој жупи 1941–1944

Архивски преглед, посебно издање

Поводом стогодишњице оснивања Архива Србије

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Геноцидом до велике Хрватске

Аутор: Василије Ђ. Крестић

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Србија и Хиландар у документима српских архива

У сусрет 800 година

Каталог изложбе

Цена: 40,00 РСД

Избеглице у Србији 1941–1945

Каталог изложбе

Цена: 40,00 РСД

Петар Костић „Аутобиографија”

Приређивач: Вјера Митровић

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД

Русија у документима југословенских архива

Архив Југославије, Државни архив Црне Горе и Архив Србије

Цена: 40,00 РСД

Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–1948

Аутор и приређивач: др Богдан Лекић

Цена: 350,00 РСД

Цена са попустом: 245,00 РСД

Риста Ј. Одавић 1870–1932

Каталог изложбе

Цена: 40,00 РСД

Светозар Марковић

Поводом стопедесетогодишњице рођења 1846–1996.

Каталог изложбе

Цена: 40,00 РСД

Заштита и валоризација медицинске документације

Посебно издање

Цена: 150,00 РСД

Цена са попустом: 105,00 РСД