Издања Државног архива Србије

______________

Књиге Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Књажеска канцеларија. Књига I. Нахија пожешка 1815–1839

Приређивач: Данило Вуловић

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД

Записници седница Министарског савета Србије 1862–1898

Приређивач: Никола П. Шкеровић

Цена: 250,00 РСД

Цена са попустом: 175,00 РСД

Државна Архива НР Србије 1900–1950

Приређивач: Милорад А. Шошкић

Цена: 200,00 РСД

Цена са попустом: 140,00 РСД

Информативна средства Архива Србије

Списак инвентара

Цена: 120,00 РСД

Цена са попустом: 84,00 РСД